Harmløse insekter, der ser farlige ud

Nogle insekter ser skræmmende ud og kan endda synes truende og uvenlige for folk, som ikke ved noget om dem. Du ved ved det måske ikke, men de fleste insekter er faktisk harmløse og tjener et formål i livscyklussen.
Harmløse insekter, der ser farlige ud

Sidste ændring: 11 februar, 2021

Corydalidae er en familie af store insekter, der ser skræmmende ud. Folk kender dem primært i deres larvestadie, eftersom fiskere bruger dem som lokkemad. Hvad er dog grunden til det truende udseende hos disse harmløse insekter?

Har det en defensiv forklaring eller er det noget andet? Mennesker laver ofte fejlagtige associationer blot ved at se på et dyr eller et insekt og se dem som en trussel.

Som konsekvens af det ønsker vi måske at skille os af med dem, hvor vi overser denne arts betydning for økosystemet. I dag vil vi gøre rede for nogle misforståelser, du måske har, og vise dig, hvordan de dyr, der ser mest truende ud, nogle gange er de mest fantastiske.

Generelle karaktertræk for Corydalus cornutus: Harmløse insekter med et skræmmende udseende

Corydalidae tilhører megaloptera orden – udbredt i hele verden. Deres truende udseende er på grund af det faktum, at hannerne har to store kæber formet som en le.

Disse insekter har store vinger med fremspringende blodårer. Disse skaber faktisk fascinerende mønstre på overfladen. Vingerne er som regel blege eller brunlige med pletter eller forskellige motiver. Det primære karaktertræk hos de voksne, både hanner og hunner, er, at de har enkle øjne.

Eksempel på harmløse insekter, der ser skræmmende ud

Larvers udvikling

Disse anses som en af de mest primitive ordener af holo-metalliske insekter (af fuldkommen metamorfose). De producerer akvatiske larver, der lever længe og jager bytte. De er derudover den største type insekter, der findes. De er jordbaserede i de resterende stadier (æg, puppe og voksen).

Larvestadiet er det længste i hele den biologiske cyklus, og voksenstadiet er det korteste. Det er kortvarigt og varer kun nogle få dage.

Larven vokser langsomt og kravler ned under stenene på bredden, hvor den når sin fulde udvikling (med en længde på op til 7,5 cm) for at gå videre til det næste stadie. Ligesom alle neurotropiske insekter transformerer den sig selv til en nymfe indeni en puppe vævet af silke.

Forskellen er, at de producerer denne silke ved hjælp af deres spindeorgan, og derefter udskiller det gennem deres anus. I kontrast kommer sommerfuglens silke fra kirtler i deres hoved.

De voksne kommer ud efter nogle få dage og har et vingefang, som kan nå omkring 17 cm.

De truende aspekter ved voksenstadiet

Den store størrelse på disse insekter, der ser skræmmende ud, når de sammenlignes med andre insekter, er en vigtig faktor i den frygt, de skaber hos mennesker. De store kæber hos hannerne er dog det, der giver dem det skræmmende udseende.

Det eneste formål med disse kæber er at holde hunnerne under parring. Hannerne bruger ikke disse vedhæng til at angribe – med mindre de føler sig truet.

Almindelig dovenflue: En megaloptera uden det karakteristiske skræmmende aspekt

Sialis lutaria er et primitivt insekt, hvis larver kan leve i et eller to år i vand, enten stilstående eller i bevægelse. De er kødædende larver ligesom dem af corydalidae slægten. De har derudover kraftfulde kæber i form af pincetter, og de kan nemt gribe fat i et bytte, der går forbi.

Hunnerne lægger deres æg i løv i kanten af vandet. De lægger derudover en enkelt mængde æg, som kan nå op til 200 enheder. De kan faktisk lægge op til 2000 igennem deres liv.

Larvens krop er opdelt i segmenter. Hver af dem har et par forbundne vedhæng:

  • De to på hovedet udgør kæberne.
  • De bruger de tre på overkroppen som ekstra ben.
  • De syv på maven fungerer som gæller.

Den voksne, som har lange antenner, flyver lidt, men hvis de bliver forstyrret, løber de langs stammerne og bladene og flagrer fra den ene side til den anden. Hvis det er roligt, forbliver den stille med sine vinger foldet over sin ryg. Den kan også blot gå på planterne eller stenene i vandkanten.

De spiser ikke i deres voksne liv, som varer nogle få dage. Deres eneste formål er faktisk at mage og reproducere for at kunne skabe en ny koloni af larver, der jager. Når hannen har befrugtet hunnen, er deres skæbne at blive ædt af andre dyr. Det samme sker med hunnerne, efter de har lagt deres æg.

Insekt på blad

Hvor vigtige er disse harmløse insekter, der ser skræmmende ud?

Tilstedeværelsen af larver af denne art i vand er en indikator på kvaliteten. De fleste af dem kræver rent, iltet vand uden nogen forurening. De har dog udviklet en vis tolerance de seneste år.

Vi bliver nødt til at beskytte enhver indikatorart, eftersom de hjælper os med at kende eksklusive karaktertræk for et særligt område og økosystemets tilstand. Uanset hvor skræmmende et insekt kan synes, bliver vi derfor stadig nødt til at gøre en indsats for at bevare dem.

Det kan interessere dig ...
De 4 mest farlige og dødelige insekter i verden
My AnimalsLæs den på My Animals
De 4 mest farlige og dødelige insekter i verden

Vi fortæller dig mere om de mest dødelige insekter i verden, hvor de lever, og hvor farlige de er. Lær mere i denne artikel.