Colombia har et nyt fokus på dyrerettigheder

22 juni, 2020
Der er mange folk, der ikke ser dyr som levende væsener, der føler. De ser dem kun som objekter. Det er derfor, der er så mange tilfælde med opgivelse af og ondskab mod dyr.

Dem, der begår disse former for dyremishandling, bliver heller ikke straffet i retten. Der er dog flere folk, der begynder at have fokus på dyrerettigheder, og de er fortalere for store ændringer i Colombia.

Det er det, der foregår i Colombia. Dette land har store områder, hvor dyr af forskellige arter, oprindelse og racer lever. Det hele startede med Lilia Sanín, der er en advokat, som begyndte at kæmpe for dyrerettigheder. 

Lilia Sanín og hendes nye fokus på dyrerettigheder i Colombia

Lilia Saníns primære mål var at understrege det faktum, at dyr er levende væsener, der har følelser. De er ikke objekter.

Som et resultat heraf, er straffen for at opgive dyr og behandle dem dårligt blevet hårdere. Dyr får nu mere beskyttelse fra regeringen, nu da de bliver anset for at være levende væsener, der har følelser. 

Lilia Sanín blev spurgt, hvorfor hun gjorde dette. Ifølge de colombianske aviser, svarede hun ved at sige:

“I mit særlige tilfælde, er det, at være i stand til at forsvare dyr fra et lovmæssigt standpunkt, en mulighed, jeg så som en gave, og en højere magt gav den til mig. Det gør det muligt for mig at takke dem uendeligt, der har været betingelsesløse venner for mig i mit liv. Det gjorde det muligt for mig at se min profession som en måde, hvorpå jeg kan hjælpe dem med at blive set som levende væsener og ikke objekter for ondskab og ligegyldighed.”

Sådan bliver dyrerettigheder behandlet i Colombia

I Colombia, har mishandling af dyr altid været set mere som en form for straf fremfor en forbrydelse. I tilfælde med ondskab over for dyr, var det kun politiet, der straks tog sig af problemet.

Dette blev dækket af lov 84 i 1989, der sagde, at den lovmæssige definition på dyr i landet var, at de var objekter og ikke levende, følende væsener.

Disse love opmuntrede til misbrug og opgivelse i landet

Men det hele har ændret sig, takket være Lilia Saníns initiativ.

Nye love med fokus på dyrerettigheder i Colombia

Rådhuset har talt om dette emne, og folk begyndte pludselig at tale om tyrekørslen. Denne aktivitet blev anerkendt som noget, der burde have været forbudt for længe siden.

På dette møde, lavede de de passende rettelser i loven, så dyr ville blive set som levende væsener og ikke som ting. De besluttede også at kræve de følgende forordninger, som alle skal følge, og dem, der ikke gør, bliver straffet af loven: 

  • Dyr skal holdes på et hygiejnisk sted, der er velholdt med ventilation og med nok plads til, at de kan bevæge sig frit. De skal også have mulighed for den rigtige mængde af lys.
  • De skal have mad, drikkevarer, medicin og lægelig opmærksomhed på en konstant og rigelig basis. Det sikrer, at de befinder sig i både en god emotionel og fysisk tilstand.
  • Ved barsk vejr, skal dyr også have god ly. Dette kan være et varmt sted at være.
  • Dyr skal ikke skades ved at slå, brænde eller stikke dem, eller ved en anden form for misbrug.
  • Det er forbudt at slå et dyr ihjel, uden en årsag.
  • Det er forbudt at slå et dyr ihjel ved at forårsage, at det lider en langsom død. Det inkluderer slagtere, der skal følge regeringens regler for slagtning af dyr, der skal bruges til føde. Disse dyr skal derfor slagtes hurtigt på en human måde.
  • Desuden, skal dyr ikke bruges til kampe.

Konklusion

Loven fortsætter med hundredevis af forordninger, der garanterer dyrs velvære. Det vil gøre Colombia til et sted, hvor dyr kan leve i fred.

Ligesom Colombia, har flere andre lande også øget straffen for ondskab mod dyr. Hos Viden om Dyr, håber vi dog, at dette vil markere en sædvane, der gør verden til et bedre sted, fyldt med glade, sunde dyr.