Hvordan er det, at strømme påvirker liv i havet?

I bestemte dele af havet forårsager fænomener forårsaget af kolde vandstrømme en eksplosion af liv i havet af alle mulige former.
Hvordan er det, at strømme påvirker liv i havet?

Sidste ændring: 07 februar, 2021

I bestemte dele af havene er der et stort antal og stor variation af dyrDet er resultatet af, at strømme påvirker liv i havet. Det er derudover også resultatet af alle de økologiske og trofiske faktorer, som bidrager til de forskellige økosystemer. Naturligt vil mere liv i havet formere sig, jo mere føde en vandstrøm giver.

Men havd er fænomenet, som producerer denne eksplosion af liv? Hvordan er liv i havet relateret til strømme i vandet? Læs med, for vi vil svare på det.

Hemmelighederne bag havets transportbånd

I verdens have er der et system af strømme i havet, som cirkulerer vand gennem planeten. Denne proces, der er kendt som den termohaline cirkulation, er en af de primære førere af økosystemet, som vi kender det.

Det er et relativt komplekst fænomen. Vi kan dog se på det som et stort transportbånd af vand drevet af solen. For det første varmer solen vandet tæt på ekvator. Derefter flytter dette varme vand sig i en vestlig og nordlig retning på grund af jordens rotation og hældning. Med andre ord er det mod koldere vand.

Det er tilfældet med den kendte Golfstrøm, hvis varme vand giver Europa det relativt varme og fugtige klima, som det har, når man overvejer dets højde.

Disse varme strømme forsinkes og synker, når de når de koldere vande i polarområderne. Når de synker, vil disse store mængder af vand rejse i modsatte retninger (cirka) mod de varme strømme, hvilket skaber en vedvarende cirkulation af vand gennem havene.

Illustration af, at strømme påvirker liv i havet

Strømme påvirker liv i havet

Denne bevægelse af vand skaber flere særheder relateret til klima og økologi. Det er, fordi temepraturen af vand ved kysten har en enorm indvirkning på liv i havet, som kan udvikle sig der.

Nu hvor du forstår fænomenet om strømme i havet, og hvad der producerer dem, kan du forstå, at der er to typer af strømme i havene. På den ene side er der kolde, dybe strømme, og på den anden side er der varme, overfladiske strømme.

Dette vil hjælpe os med at forstå fænomenet, som får en enorm mængde fisk, bløddyr (såsom blæksprutter) og skaldyr til at samle sig på samme sted: Kolde strømme.

Hvad er havstrømme?

På den venstre side af kontinenterne løber nogle kolde strømme parallelt med kysten og har en associeret luftstrøm. Denne vind interagerer med havvandet. Som et resultat af det får et fysisk fænomen det dybe vand i strømmene til at stige op til overfladerne tæt på kysten.

Men hvad er det ved disse kolde strømme, som gør dem så attraktive for liv i havet? I det følgende afsnit vil du få svaret på det.

Forholdet mellem strømme og liv i havet

Den enorme variation af liv i havet gør det meget svært at forklare fænomenet, som påvirker liv i havet, på en generel måde.

Alle organismerne, som lever i verdens have, har dog en ting til fælles: Når de dør, synker deres rester ned på bunden af havet. I denne økologiske udstrækning ophobes biologiske rester fra dyr, både små og store, og kan blive brugt.

Når kolde strømme stiger opad, presser det disse næringsstoffer mod områder i overflader. Det er her, plankton kommer i spil, hvilket er små hvirvelløse dyr, som er grundlaget for havets fødekæde. I disse områder, hvor strømmene stiger opad, drager plankton dermed nytte af næringsstofferne for at kunne øge dets bestand, ifølge flere studier.

Denne øgning i bestanden gavner selvfølgelig resten af fødekæden. Det inkluderer alle former for større organismer såsom fisk eller leddyr såsom krabber og hummere.

Strømme, der stiger opad, får dermed næringsstofferne, der bliver på bunden af havet, til at cirkulere, hvilket skaber områder, hvor liv i havet findes i store mængder og stor diversitet.

Grunden til mange fiskeområder: Strømme påvirker liv i havet

Naturligt er dette fænomen det, der gør bestemte områder af havene utrolig rige på fisk. Kysten ved Chile og Peru er derfor gode steder til at fiske, eftersom der er enorme stimer af fisk, hvis eksistens afhænger af disse kolde strømme.

Det samme sker i den nordlige del af Atlanterhavet, for eksempel kysten ved Galicien (Spanien), som er kendt for kvaliteten og mængden af skaldyr.

Fiskestime ses nedefra

Havstrømme og klimaforandringer

Som konklusion kan vi observere, hvordan strømmene i havet har en afgørende indvirkning på det liv i havet, vi kan finde. Ligeledes har disse strømme en større effekt på vores klima og økosystemer.

Som du ved, kan smeltning af polerne forårsaget af global opvarmning påvirke Golfstrømmen meget med katastrofale konsekvenser for klimaet. Det er alles opgave at forhindre jorden i at blive ved med at varmes op. På den måde kan man forebygge det totale kollaps af økosystemerne.

Det kan interessere dig ...
Marine reservater og beskyttede havområder
My AnimalsLæs den på My Animals
Marine reservater og beskyttede havområder

I denne artikel ser vi nærmere på, hvorfor man opretter marine reservater, og ser nærmere på de forskellige marine reservater, der findes i Spanien...