Duponts lærke: Bevaring af arten

Bestanden af Duponts lærke er faldet 4% om året i mindst de sidste 10 år; dette har gjort den til et højprioritets dyr.
Duponts lærke: Bevaring af arten

Sidste ændring: 28 januar, 2020

Lærken er en af ​​mange fugle, der findes i hele det sydlige Spanien og det nordlige Afrika. Det største særegne karaktertræk ved en Duponts lærke er, at de laver deres rede på jorden.

Dette skyldes, at de for det meste bevæger sig rundt tæt på den. De har også kryptisk camouflage, sandsynligvis for at de passer sammen med deres omgivelser.

Næsten hele den europæiske bestand af Duponts lærke (Chersophilus duponti) findes i Spanien. Bemærkelsesværdige forfattere som Chaucer og Shakespeare fremhævede endda denne lille fugl i deres litteratur.

Dette skyldtes i høj grad fuglens morgensang, da den symboliserede daggry i deres værker. I denne artikel lærer vi lidt om denne lille sangers liv og den fare, den i øjeblikket står overfor.

Karakteristika ved en lærke

Duponts lærke er medlem af fuglefamilien Alaudidae, som igen hører til passerinerne eller sangfuglene. De er små i størrelse, ca.11 cm. Dette, sammen med deres brunlige fjerdragt, hjælper dem med at gå upåagtet hen.

Faktisk er deres camouflage så god, at fuglekiggere kender den som “hedens spøgelse”. Lærken foretrækker åbne rum og store sletter i tørre og halvtørre miljøer.

Du kan hovedsageligt finde den i Layna-heden eller i Ebro-dalen i Spanien. Men også i Rincón de Ademuz og hvor som helst, der er områder med rosmarin (Rosmarinus officinalis).

En bemærkelsesværdig sanger

Lærken er en morgensanger; den synger mest i timen før daggry

Lærken er en morgensanger; den synger mest i timen før daggry. Dens trillen er meget melodiøs, og den udfører den med stor intensitet. Den varierede vokalisering inkluderer alarmer og stresskald, men lærken bruger det for det meste til detektering og territoriale krav.

Hannerne synger, mens de flyver og forsvarer dermed deres yngleområder og tiltrækker deres partnere. Der findes dog meldinger om syngende hunner i andre lærkearter. Der er ingen beviser for, at Duponts lærke hunner synger.

Duponts lærke – ernæring

Denne lille fugl er altædende og finder føde på jorden. Insekter er deres foretrukne mad og de spiser en lang række af dem. De spiser også frø, græs, blade, knopper, frugt og blomster.

Reder og reproduktiv biologi

Som vi nævnte før, bygger Duponts lærke deres rede på jorden. De fremstiller deres rede på en sådan måde, at krat, græstoppe, jordklumper eller sten er alt, hvad de har brug for til beskyttelse. Reden er normalt kopformet.

Med hensyn til antallet af æg, de lægger, ved forskere, at de spænder fra tre til fem, og at hunnen udruger dem alle alene. Selvom der er begrænsede oplysninger om rugning, ved vi, at det varer omkring 12 dage. Derudover forlader unger reden efter en periode på 8 dage.

Ynglesæsonen for denne art begynder i slutningen af ​​marts og varer indtil begyndelsen af ​​juli. Disse fugle forbliver i deres yngleområder i et helt år.

Det er interessant at vide, at prædationsfrekvensen for denne art (forekomsten af ​​et rovdyr, der angriber deres reder) ligger mellem 46% og 84%.

Duponts lærke er udryddelsestruet

Fugl står rank og slank

Denne fugleart har oplevet en nedgang i bestanden på 4% om året i mindst de sidste 10 år, så det er et dyr med høj prioritet og er klassificeret som en truet art. Kriterierne, der er anvendt til klassificeringen, inkluderer størrelsen på bestanden og dens udbredelse.

Klassificeringen af ​​Duponts lærke skyldes således, at dets udbredelsesesområde er mindre end 310 kvadratkilomter. Derudover er dens bestand meget fragmenteret, da de fleste individer er fordelt på cirka 14 steder.

Derudover er den klassificeret som en sårbar art og på europæisk niveau er den inkluderet i bilag I af Rådets direktiv om beskyttelse af vilde fugle (Dir.79/409/EØF) som en art, der er underlagt bevarelsesforanstaltninger.

Hvorfor er Duponts lærke truet?

Eksperter mener, at steppefugle er den mest truede gruppe og har den største risiko for at forsvinde i de kommende årtier. Blandt dem er Duponts lærke den fugl, hvis antal er mest faldende i sine naturlige levesteder

Eksperter mener, at steppefugle er den mest truede gruppe og har den største risiko for at forsvinde i de kommende årtier. Blandt dem er Duponts lærke den fugl, hvis antal er mest faldende i sine naturlige levesteder.

Det er ubestrideligt, hvor mange flere ugunstige forhold, der dukker op som et resultat af klimaændringer. Mangel på føde og tab af levesteder er nogle af de andre årsager med lige stor betydning.

Lærken er afhængig af åbne, tørre og varme områder med lav og ujævn vegetation. Der er ikke mange af disse nicher tilbage i det kulturelle landskab i Centraleuropa. Menneskelig aktivitet har ændret Duponts lærkens levesteder gennem landbrugsintensivering. Og som en konsekvens er steppen nu forværret, og der er mindre af den.

Den kraftige tilbagegang i bestanden af Duponts lærker har rejst røde flag om det presserende behov for at udvikle en national bevaringsstrategi. Strategien inkluderer foranstaltninger til at beskytte bestanden og sikre deres langsigtede levedygtighed.

Bevarelsesstrategien for Duponts lærke inkluderer beskyttelse af de områder, hvor arten lever. Alt sammen mens man forsøger at undgå en mere negativ indvirkning på disse områder og kontrollere deres levesteder. Derudover er det vigtigt at gennemføre et monitoreringsprogram baseret på effektive optællingsmetoder.

Styring af levested, en uundgåelig forpligtelse

Eksperter mener, at de har pligt til så vidt muligt at beskytte en række steder med potentielle levesteder, der kan fungere som naturlige korridorer mellem de resterende bestande – alt sammen for at give mulighed for, at rekolonisering kan finde sted.

Eksperter estimerer, at 494 hektar er den minimumsønskede udvidelse af områder til populationer af Duponts lærke. For nylig forbedrede situationen sig for denne udryddelsestruede fugl, på grund af et regeringsprogram for forskning i og bevaring af arten.

Det kan interessere dig ...
Blåhalsen: Alt om denne vidunderlige fugl
My AnimalsLæs den på My Animals
Blåhalsen: Alt om denne vidunderlige fugl

Blåhalsen er en vidunderlige fugl, som kan mange ting. Den har ikke kun slående farver, men den kan også udsende lyde, der imiterer lyden fra andre...  • Yanes, M., & Suarez, F. (1996). Incidental Nest Predation and Lark Conservation in an Iberian Semiarid Shrubsteppe. Conservation Biology, 10(3), 881-887.
  • Rivas, J. M., & Moreno-Rueda, G. (2006). Censo detallado de la mayor población de Alondra Ricotí Chersophilus duponti del sur de España. Revista Catalana d’Ornitologia, 22, 27-29.
  • Pérez Granados, C., Iborra, L., & Germán, M. (2018). Biología y conservación de la alondra ricotí Chersophilus duponti. Revista Catalana d’Ornitologia, 34: 33-54. doi:10.2436/20.8100.01.5
  • Pérez-Contreras, J., González Cachinero, J.M.  (2013). Rivas Fernández J. M. Inventario ornitológico de la provincia de Granada, España (2003-2012). Zool. baetica, 24: 79-139 ISSN: 1130-4251