Den europæiske grønfinke: Karakteristika, adfærd og levested

Lær en af vores mest almindelige fugle i haven at kende.
Den europæiske grønfinke: Karakteristika, adfærd og levested

Sidste ændring: 03 oktober, 2019

Den europæiske grønfinke er i stand til at efterligne andre fugles sang og skiller sig ud fra de andre med sine sjove hop under kurmageriet.

Den europæiske grønfinke er en af de mest almindelige arter af småfugle både i Europa og på den Iberiske Halvø. Karakteristika ved denne lille finke er ikke så velkendt hos mange, selvom det er en af de fugle, som du ser allermest i din have.

Finkerne er en gruppe af spurvefugle. Den rummer cirka halvdelen af de fugle, vi kender bedst. Finken har et karakteristisk stærkt konisk næb og er en skovfugl. De har også en karakteristisk svingende måde at flyve på.

en grønfinke har fundet frø

Karakteristika ved den europæiske grønfinke

Den europæiske grønfinke (Chloris schloris) er en lille fugl, der er cirka 15 cm lang. Den har fået sit navn fra den grønne farve på dens karakteristiske fjerdragt. Hannerne er især strålende, fordi de har en stærk grøn farve i deres fjerdragt og gule pletter på deres vinger og haler.

Hvad angår hunnerne, så er deres farver mere blege. Den er som regel brun med gule markeringer ved vingerne og halen, og den er meget mere bleg i farverne end hannen i denne art. Denne  forskel mellem kønnene finder man hos mange fugle, og det er vitalt at forstå kurmageriet, som disse fugle udfører så hyppigt på vores breddegrader.

Grønfinken er ret almindelig over hele Europa. Og det er en af de invasive eksotiske arter vi finder i Argentina, Uruguay, Australien og New Zealand også. Dens tre underarter er udbredt i det meste af Europa og det vestlige Asien.

en grønfinke på en gren

Grønfinkens adfærd

Denne fugl har en karakteristisk kvidder og efterligner lydene fra de andre fugle. Takket være dets sædvanligvis kraftige næb kan finken knække hårde frø eller nødder. Udover dette lever den også af hyben og brombær.

Dens kost består også af hvirvelløse dyr som biller, myrer og edderkopper. Ved visse lejligheder spiser den europæiske grønfinke også frugttræers knopper, men det er sjældent, at den spiser de modne frugter. Det eneste tidspunkt, den gør det på, er om efteråret, som om den ikke vil ødelægge høsten.

Hannerne hos grønfinken begynder deres kurmageri omkring marts måned. Den består af små hop, hvor de hænger i luften og og basker, imens de kvidrer på denne karakteristiske måde.

Grønfinken bygger normalt reder i grupper. Kun hunnerne deltager i udrugningen og mod slutningen af parringssæsonen samles de i store flokke og finder sammen med andre trækfugle.

Grønfinkens levested

Disse fugle lever i skove, haver og frugtplantager og har en tendens til at foretrække rækker af træer, især cypres. Det er sjældent for grønfinker at tilbringe tid på kirkegårde.

Generelt er grønfinkens levested områder med spredt vegetation og nåletræer. Normalt vil finker gerne bo på steder, hvor der gror noget, så det er ikke usædvanligt at finde dem i frugtplantager eller marker med hvede eller andre kornarter.

Selvom denne fugl ikke er i fare for at blive udryddet, så er illegal jagt på vilde dyr en trussel for dem. I Spanien bliver den tit indfanget, fordi den synger så smukt. Det er ikke et stort problem for bevarelsen af denne art, men det går ud over deres velvære og sikkerhed.

Det kan interessere dig ...
Sådan kan du tiltrække fugle til din have
My AnimalsLæs den på My Animals
Sådan kan du tiltrække fugle til din have

Vil du gerne tiltrække fugle til haven? Så med hjælp af de følgende vejledninger, kan du lære, hvordan du tiltrækker flere fugle til din have.