Gråpapegøjen: En populær, men truet art

Gråpapegøjen er en klog, venlig og social fugl. Desværre er det netop disse karaktertræk, som gør den til en ideel ledsager, der også har gjort den til en truet art.
Gråpapegøjen: En populær, men truet art
Samuel Sanchez

Skrevet og kontrolleret af biologen Samuel Sanchez.

Sidste ændring: 21 december, 2022

Gråpapegøjen i det fri er truet af udryddelseIfølge rødlisten fra International Union for Conservation of Nature (IUCN) er denne art i en sårbar situation på grund af det drastiske fald de seneste årtier.

Det er primært, fordi årligt forsvandt mere end 21% af de vilde eksemplarer fra deres levested i tiden mellem 1994 og 2003 som et resultat af ulovlig handel på det internationale marked. Som et resultat af det er gråpapegøjen nu i den øverste kategori på listen over dyrebeskyttelse, og handel med den er ulovligt.

Den nuværende situation for papegøjer

Ifølge IUCNs rødliste står mere end 32.000 arter over for en betydelig risiko for at blive udryddet. Af disse er 14% fugle.

Foruden dette rapporterer organisationer såsom SEO Birdlife, at 28% af alle papegøjearter er kritisk truet. Faktisk står 111 af de 389 arter, der er en del af Psittaciformes ordenen, over for en række risici, der forårsager et fald i bestanden.

Rapporter fra denne organisation understreger, at tre typer af papegøjer er særligt i risiko. Det er de følgende:

  • Dem med en lav udbredelse, for eksempel dem, der lever på øer.
  • Store papegøjer, som har et langt liv, men får få afkom og bliver kønsmodne senere i livet.
  • Papegøjer, der lever i områder med skov, der lider af gentagende episoder med skovrydning.

Som vi kan se, er papegøjer fugle med ekstrem intelligens og kognitiv evne, men det gør dem desværre ikke sikre fra menneskers aktivitet.

Gråpapegøjen (Psittacus erithacus) er i nummer to kategori, eftersom det er en mellemstor fugl på omkring 400 gram og over 30 centimeter i højden.

Disse dyr er monogame, og inkubationsperioden for ægget er lang og besværlig, så antallet af afkom er slet ikke høj: Det er omkring tre æg per hun. Det er derudover en langsomtvoksende art, eftersom gråpapegøjer ikke bliver kønsmodne, før de er 3-5 år.

Grå papegøje

Ulovlig handel med gråpapegøjen

Som vi allerede har nævnt, oplevede bestanden af denne art i det fri en drastisk reducering i perioden fra 1994 til 2003. Skøn indikerer, at ulovlige forhandlere jagede og indfangede mere end 359.000 dyr for at kunne sælge dem.

Statistisk set betyder det, af mere end 21% af de vilde papegøjer forsvandt om året. Dødelighedsraten for dyr i fangenskab var også høj: Mere end 60% døde, før de nåede det internationale marked.

Af den grund har IUCN kategoriseret gråpapegøjen som “truet”. Kombinationen af effekterne af krybskytteri, anvendelse i traditionel medicin og tab af levested udrydder langsomt arterne.

Gråpapegøjen er den papegøje, der fanges næstmest til menneskelige formål gennem historien.

Behovet for øjeblikkelig handling

Af alle disse grunde underskrev medlemmerne af konventionen om international handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter (CITES) i 2016 en aftale, der gjorde erhvervelse af en gråpapegøje fanget i det fri ulovligt.

På trods af alt dette pointerer flere nyhedssider, at ulovlig handel af denne art ikke stoppede. I deres oprindelsesland kan man stadig finde eksemplarer fanget i det fri. En af disse fugle kan sælges for over 12.000 kroner.

Det betyder ikke, at det er ulovligt at have en gråpapegøje som kæledyr. Besiddelsen af den er i teorien mulig, så længe man har de juridiske papirer i orden. Disse skal bakkes op af en officiel myndighed, der bekræftiger, at dyret er blevet avlet i fangenskab.

Lovgivningen er forskellig fra land til land, så før man køber et eksotisk dyr, rådes der til, at man altid taler med en professionel om de juridiske aspekter.

To grå papegøjer

Borgerligt ansvar for at beskytte gråpapegøjen

Flere eksperter på området siger allerede: “Uden en efterspørgsel er der ikke noget udbud”. Det er vores forpligtelse som kæledyrsejere at fastslå den juridiske oprindelse for alle vores kæledyr. Vi undgår dermed situationer som den, vi har nævnt i denne artikel.

De lovgivningsmæssige foranstaltninger, der er etableret på verdensplan for bevaring af gråpapegøjen, har til formål at stoppe reduceringen af dens bestand. Så længe ulovlig fangst stadig fortsætter, kan vi dog ikke sikre, at denne art overlever i det fri.

Det kan interessere dig ...
Papegøjers fantastiske kognitive evner
My Animals
Læs den på My Animals
Papegøjers fantastiske kognitive evner

Papegøjer er en gruppe fugle, der ligesom kragefugle skiller sig ud for deres intelligens. Lær om papegøjers fantastiske kognitive evner i denne ar...
Indholdet på My Animals er skrevet med formålet om at dele information. Det kan ikke erstatte diagnosen, rådgivningen eller behandlingen fra en fagperson. I tilfælde af tvivl er det bedst at tale med en betroet specialist.