Harpyen: Den kæmpe ørn i Sydamerika

Harpyen er den største rovfugl, der lever i regnskoven i Amazonas. På grund af dens store størrelse har den brug for store områder for at kunne dække sit behov for føde og særlige omstændigheder til reproduktion.
Harpyen: Den kæmpe ørn i Sydamerika

Sidste ændring: 14 januar, 2021

Harpyen (harpia harpyja) er den største og mest kraftfulde rovfugl, der lever i regnskoven i Amazonas. Der er omkring 60 kendte arter af ørne i verden, hvoraf kun to lever i USA og Canada. Ni af dem lever mellem Central- og Sydamerika. Arterne, som udgør resten af gruppen, er oprindeligt fra Afrika og Eurasia.

Det er interessant at vide, at dens navn kommer fra harpyerne fra græsk mytologi. Harpyerne blev oprindeligt beskrevet som smukke kvinder med vinger, døtre af Elektra og Thaumas. Generelt kan disse fugle leve mellem 25 og 35 år.

Taksonomisk klassificering af harpyen

Det er gængs at finde et forvirrende billede, når det kommer til taksonomien af denne fugl. Fremkomsten af molekylære teknikker har dog gjort opgaven med at klassificere dem nemmere. På nuværende tidspunkt er der tre anerkendte slægte – harpia, morphnus og harpyopsis – som danner den samme klade.

Det er vigtigt at bemærke, at hver af disse slægter kun har en art. Arterne, harpia harpyja og morphnus guianensis, deler derudover den samme geografiske udbredelse og nogle fysiske træk. Af den grund er det nemt at forveksle dem, når man ser dem.

Harpyen

Størrelse og fjerdragt er de mest fremtrædende karaktertræk hos harpyen

Med hensyn til kroppens størrelse kan det variere fra 90 til 100 cm, mens dens vingefang kan nå 2 meter hos voksne hunner. Generelt er hanner mindre, hvor de cirka vejer mellem 7 og 9 kg.

Det er karakteristisk for arterne, at fjerdragten på skulderbladene, ryggen, de ydre dele af vingerne og bagdelen er sort eller en mørk grå farve hos voksne. Halen består af lange grå fjer med sorte horisontale striber. Brystet, maven og flankerne er derudover hvide eller lysegrå med sort horisontale striber.

Hovedet og lårene er lysegrå, og halsen har et mørkt bånd. En todelt kam eller krone af lange sorte fjer skiller sig ud hos denne fugl, som udvider sig, når den føler sig truet. Nogle eksperter siger, at kronen kan tjene til at fokusere dens lyde, lidt ligesom uglens ansigtsskive.

Harpyen har et sort og mørkegråt næb, benene er lysegule med kraftfulde sorte kløer, som kan måle mellem 7,5 og 12,5 cm.

Karaktertræk, som gør det nemt at forveksle harpia harpyja med dens slægtning, guyanatopørn

For det første er det nødvendigt at pointere, at under fuglenes udvikling går fjerdragten gennem mindst fire farveændringer, før de når voksenalderen. De når faktisk ikke den fulde fjerdragt for voksne, indtil de er 4-5 år gamle.

De yngste går dermed fra at være fuldstændig hvide unger til at have en cremet grå ryg og vinger med sorte pletter. Som unge har de en hale med 7-8 sorte striber og en meget mere frodig kam end den modne fugl.

På den anden side er den unge guyanatopørn (morphnus guianensis) mest hvid med mørke vinger. Den adskiller sig derudover fra harpia harpyja med sin lidt mindre størrelse og tyndere form. Det kan derfor være nemt at forveksle en ung harpia harpyja med en morphnus guianensis.

En måde at skelne dem på er, at hos en harpia harpyja kan du se den længere højderyg. Denne højderyg er tydeligvis adskilt i to dele med en spids i midten. Det er derudover også nyttigt at observere dem flyvende. Kun harpia harpyja viser sine sorte og hvide striber på vingerne.

Den geografiske udbredelse af harpyen

Disse fugle bor i tropiske og subtropiske skove, lavlande og bakker. På grund af den konstante indgriben i disse områder i Central- og Sydamerika har arterne til en vis grad tilpasset sig til ødelæggelsen af deres levested.

Harpyen kan dermed overleve i isolerede dele af primære skove, selektivt ryddede skove og skov med anden vækst, hvis de har store træer. Den sædvanlige rækkevidde er op til 800 meter over havoverfladen, mens den er blevet set helt op til 2000 meter.

Disse arter lever fra den sydlige del af Mexico og Centralamerika, syd mod Colombia og Venezuela og øst mod Bolivia, Brasilien, den nordøstlige del af Argentina og Paraguay. Harpyen boede tidligere i den vestlige del af Colombia og Ecuador, men er blevet drevet ud af disse områder.

Harpia harpyja er et magtfuldt rovdyr

Denne rovfugl har en varieret kost. Adskillige studier indikerer, at dens yndlingsføde er pattedyr, der lever i træer, såsom dovendyr. Den jager også aber, tamrotter, bæltedyr og hjorte. Den kan derudover spise andre fugle såsom araer og andre papegøjer. Og som det sidste kan de spise krybdyr inklusiv store firben og slanger.

Der er rapporter om, at dette rovdyr kan jage bytte, som overskrider dens egen vægt. Ligesom de fleste rovdyr hjælper den med at holde bestande af nogle dyr under kontrol. Harpyer har derfor en vigtig rolle i at kontrollere nogle arter, såsom kapucineraber.

Adfærdsmæssige træk

Harpyen er et stærkt territorialt rovdyr i dagtimerne, der kræver et område på mindst 30 kvadratkilometer til ordentlig jagt. Disse fugle danner monogame par, som mager for livet. Det er gængs at observere par med en tredje ung ørn: Deres unge.

Det er vigtigt at bemærke, at disse fugle bruger vokaliseringer til at kommunikere med hinanden og i parringsritualer. De producerer ofte vokaliseringer, mens de sidder på siddepinde, som eksperter mener er territorial adfærd. Denne fugl er utrolig talentfuld, når det kommer til at flyve, og kan manøvre gennem den tætte skov, hvor den bor.

Harpyens bevaringsstatus

Harpyen er på IUCNs rødliste som næsten truede, og bestanden er faldende. Generelt har arterne været udryddet i områder med meget menneskelig aktivitet.

Ørn på pind

Det er primært på grund af ødelæggelse af dens levested ved skovrydning og landbrug. Der er derudover konstruktionen af blandt andet damme og genplantning af skove med eksotiske arter til træindustrien. Handel mellem samlere og falkejagt er også en trussel.

Der har derudover været rapporter om, at harpyen er forfulgt af landmænd, der opfatter ørne som fjender for husdyr. Programmer bliver etableret til at uddanne landmænd og jægere for at øge kendskabet til og forståelsen af harpyen.

Det kan interessere dig ...
Alt om bevaring af ørne i Spanien
My Animals
Læs den på My Animals
Alt om bevaring af ørne i Spanien

Bevaring af ørne i Spanien er et mål for Spaniens nuværende regering, der ønsker at bevare den nationale naturarv. De spanske ørne er udryddelsestr...  • Lerner HRL, Johnson JA, Lindsay AR, Kiff LF, Mindell DP (2009) It’s not too Late for the Harpy Eagle (Harpia harpyja): High Levels Of Genetic Diversity and Differentiation Can Fuel Conservation Programs. PLOS ONE 4(10): e7336. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007336
  • Shaner, K. (2011). “Harpia harpyja” (On-line), Animal Diversity Web. Accessed July 04, 2020 at https://animaldiversity.org/accounts/Harpia_harpyja/
  • BirdLife International. (2017). Harpia harpyja (amended version of 2017 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22695998A117357127. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T22695998A117357127.en. Downloaded on 05 July 2020.
  • Aguiar-Silva, F. H., Sanaiotti, T. M., & Luz, B. B. (2014). Food habits of the Harpy Eagle, a top predator from the Amazonian rainforest canopy. Journal of Raptor Research, 48(1), 24-36.
  • Urios, V., Muñiz-López, R., & Vidal-Mateo, J. (2017). Juvenile dispersal of harpy eagles (Harpia harpyja) in Ecuador. Journal of Raptor Research, 51(4), 439-445.