Konkurrence mellem planteædere i naturen

Konkurrence mellem arter er et naturfænomen, der ofte observeres hos vilde dyr.
Konkurrence mellem planteædere i naturen

Sidste ændring: 04 juni, 2020

Det er let for os at forestille os to løver, der kæmper om status i en flok, eller en hyæne og en grib, der kæmper om et stykke kød. Men hvad ved du om konkurrence mellem planteædere i naturen?

Konkurrence mellem planteædere

Begrebet “konkurrence” er vidt brugt af biologer, når der henvises til vilde dyrs naturligt konkurrenceprægede karakter. Det kan forekomme mellem forskellige arter såvel som mellem medlemmer af den samme art.

I Colorado er der for eksempel tre forskellige gopherarter – Geomys, Cratogeomys og Thomomys spp. – som alle konkurrerer om det samme territorium.

En god indikator for konkurrence mellem to arter er en arts evne til at overtage sin rivals område, når denne art er fraværende. Dette er tilfældet med to arter af jordegern: Eutamias dorsalis og Eutamias umbrinus. Selvom Eutamias dorsalis er den dominerende art, kan Eutamias umbinus konkurrere, hvis træerne i området vokser tæt sammen.

I Kenya lever to arter af harer – Lepus capensis og Lepus crawshayi – side om side nær Great Rift Valley. Der er ofte brande i denne region, der ændrer habitatet for begge arter. Dette giver L. capensis dominans over L. crawshayi, da de bevæger sig bedre i åbent terræn. Men når bevoksningen vokser tilbage, opnår L. crawshayi igen dominans.

Flamingoer slås

Konkurrence mellem planteædere: Kaniner vs. harer

Før mennesker blandede sig, havde den europæiske hare (Lepus europaeus) aldrig krydset Pyrenæerne. Den europæiske kanin (Oryctolagus cuniculus) levede på den iberiske halvø sammen med den iberiske hare (Lepus granatensis).

Men i årenes løb er den europæiske kanin og hare begyndt at overlappe hinanden, idet begge spredte sig over det meste af Europa, Sydamerika og Oceanien. Med undtagelse af Australien besætter harer langt mere territorium end kaniner.

På en eller anden måde er der en form for allopatrisk udbredelse mellem disse to arter. Dette betyder, at hver foretrækker en bestemt type habitat. På den ene side foretrækker kaniner sand- og lerjord, nåletræer og græsarealer. Haren foretrækker på den anden side dyrkede arealer, afgrøder, klitter og skovrydninger.

I landdistrikterne antages det altid, at harer og kaniner undgår hinanden. Dette kan skyldes, at når de overgår dem i antal, vil kaniner jage og chikanere harer, indtil de bliver for sky.

Eksperter mener, at dette er en af ​​grundene til, at der er flere kaniner end harer i Australien. På trods af rygterne kan kaniner og harer imidlertid ses græssende side om side på alle andre kontinenter.

Hvorfor er det, at jo flere kaniner der er, jo færre harer og omvendt?

Myxomatose

Tusinder af kaniner døde i hele Europa i 1950’erne som følge af sygdommen, myxomatose, hvilket fortæller os meget om, hvordan kaniner og harer interagerer. Det beviste, at når antallet af kaniner falder, stiger antallet af harer. Og det kan kun ske, hvis begge arter konkurrerer med hinanden.

Kaniner i bur sammen

Adfærd

Konflikt mellem kaniner og harer har altid været vidt rapporteret, både i fangenskab og i naturen. Der har gennem århundreder været mange tilfælde af kaninangreb på harer. Det er dog også set, at de deler territorium og spiser fredeligt side om side.

Undersøgelser viser, at der normalt ikke er nogen aggressiv adfærd mellem de to arter. Harer flygter normalt ikke fra kaninangreb. De undgår heller ikke territorier besat af kaniner, eller kaniner generelt.

Dette betyder, at der ikke er nogen grund til, at de er i direkte konkurrence med hinanden. Én art kan leve i den ene del af territoriet, og den anden kan simpelthen leve andre steder.

Fælles sygdomme

Der har været rapporter om sygdomme, som, selv om de normalt er unikke for kaniner, er dødelige for harer, og omvendt. F.eks. inficerede Graphidium strigosum-parasitten oprindeligt kun kaniner. Det blev dog senere opdaget, at når en hare kom ind på et område beboet af inficerede kaniner, ville den også blive inficeret.

Konkurrence mellem planteædere: Konklusion

Den europæiske kanin og hare begyndte først at leve side om side for nylig. En af forklaringerne på deres tidligere konkurrenceprægede adfærd er, at de var i færd med at tilpasse sig deres nye sameksistens.

Da deres kost er temmelig ens, fortæller erfaringerne os, at de kan leve sammen ganske fredeligt, så længe de lever i forskellige områder. Hvis den ene art er fraværende, vil den anden dog tage dens plads.

Det kan interessere dig ...
Er alle arter vigtige for at bevare biodiversiteten?
My AnimalsLæs den på My Animals
Er alle arter vigtige for at bevare biodiversiteten?

Den måde, hvorpå arter bliver brugt til at bevare biodiversiteten, har været et emne til stor debat gennem årene. Vi ønsker vi at give dig en kort ...  • Alves P, Ferrand N, Hackländer K. Lagomorph biology. Berlin: Springer; 2008.