Fødselshjælperfrøen: Levested og adfærd

Hannen hos fødselshjælperfrøen er en fantastisk far, der bærer de befrugtede æg mellem sine bagben, indtil de har gennemført deres udvikling.
Fødselshjælperfrøen: Levested og adfærd

Sidste ændring: 07 marts, 2021

Fødselshjælperfrøen (Alytes obstetricans) har ikke et typisk tudse-lignende udseende, eftersom det er en lille padde med vorter på huden og en robust krop.

Disse padder kan genkendes på deres kroppe, der er dækket af røde vorter. Deres pigmentering er meget varieret fra bleg til brune farver. De har også pletter på deres hals og bryst, som kan have mange farver inklusiv sort, brun, oliven, grøn og grå.

Hanner er lidt mindre (42 millimeter i længden) end hunnerne, som når en længde på omkring 55 millimeter som voksne. De har derudover lodrette, spalteformede pupiller i deres store øjne.

Udbredelse og levested for fødselshjælperfrøen

Dette dyr kan findes findes i otte europæiske lande: Portugal, Spanien, Frankrig, Belgien, Holland, Luxembourg, Tyskland og Schweiz, og er blevet introduceret til England. Til dato er der blevet rapporteret tre underarter i Europa.

Denne art lever for eksempel fra kysten i Asturien og Baskerlandet i Spanien til 2.400 meter over havniveau i Pyrenæerne. I Centraleuropa lever de fleste bestande i højder på mellem 200 og 700 meter over havoverfladen og sjældent under 200 meter.

Hoved på frø

Adfærd

Fødselshjælperfrøen foretrækker at leve på land, eftersom den kun lever i vand, når den er en haletudse. Disse små padder gemmer sig ofte i huller eller under træstammer for at forhindre, at deres hud bliver tør. Hvis et individ ikke kan finde ly, graver den sit eget hul.

Fødselshjælperfrøen kommer som regel ud af sit hul ved tusmørke, og når det regner, for at lede efter insekter og leddyr. Voksne kan gå i hi under jorden for at beskytte sig selv mod frost i vintermånederne.

Reproduktiv adfærd

I parringssæsonen laver hannerne deres parringskald hver aften i adskillige timer. Man kan til tider høre hannerne kalde fra deres huller om dagen.

Der blev rapporteret, at hunner har tendens til at foretrække hanner, som kalder hyppigere. Hunner giver derudover et kald tilbage til hannerne, som de har udvalgt, hvilket er sjældent blandt andre frøer. Konkurrence mellem hanner i parringssæsonen er udelukkende verbal, eftersom der ikke er blevet observeret nogen direkte aggression mellem individer.

Den eksemplariske adfærd hos fædrene hos fødselshjælperfrøen

Parringssæsonen ligger mellem slutningen i marts og starten af april. Hunner kan lægge op til fire klynger af æg per parringssæson.

Disse padder er kendt for deres forældreomsorgHannerne sætter æggene fra hunnerne fast på deres kroppe. De bærer dem derefter bag på benene, indtil de udklækkes. På dette tidspunk frigiver hannerne haletudserne i vandet.

Når de bærer æggene, kan fødselshjælperfrøen midlertidigt holde dem ude af vandet, hvor de er i stor fare for at blive spist. Hanner kan bære omkring 150 æg på deres ankler i parringssæsonen, hvilket er omkring tre klynger.

Hanner holder æggene fugtige ved at vælge et passende sted og til tider dyppe sig i vandet. Efter tre til seks uger udklækkes æggene, og hannen lægger haletudserne i en lille pøl af vand. Når de udklækkes, måler larverne omkring 15 millimeter, og efter et år går de igennem metamorfosen.

Forsvarsmekanisme

Når de trues, udskiller hunnen hos fødselshjælperfrøen et kraftfuldt lugtende toksin fra vorterne på deres ryg for at forsvare sig selv fra rovdyr. Dette toksin er meget effektivt og kan være dødeligt.

Indenfor nogle timer kan dette toksin dermed slå en slange ihjel. Haletudser kan ikke producere dette toksin og er sårbare over for rovdyr under deres udvikling.

Fødselshjælperfrøen med sine æg

Trusler for bevarelse af fødselshjælperfrøen

Tab af levesteder er den primære faktor i reduceringen af denne art. Andre ændringer, som påvirker mikroklimatiske forhold (for eksempel dræning af midlertidige vandområder) har en negativ indvirkning.

En anden mulig årsag til reduceringen af disse padder er øgningen af rovdyr (naturligt eller introduceret) og overførsel af sygdomme. Eksperter i dyreadfærd rapporterede, at fødselshjælperfrøen kan leve på steder, der er modificeret af mennesker, såsom områder til landbrug og byer.

Det kan interessere dig ...
Lær alt om den gule pilegiftfrø
My Animals
Læs den på My Animals
Lær alt om den gule pilegiftfrø

Den gule pilegiftfrø er så giftig, at et enkelt milligram af dens gift kan dræbe 10.000 mus eller et par elefanter. Således er den verdens mest gif...