Den sydkinesiske tiger er på randen til udryddelse

Den sydkinesiske tiger er en af de mest truede underarter af tigre på grund af dens næsten fuldstændige udryddelse i det fri. Læs mere her.
Den sydkinesiske tiger er på randen til udryddelse

Sidste ændring: 02 februar, 2021

Mange store katte er kategoriseret som truede arter, men for nogle arter er situationen endnu mere foruroligende. Den sydkinesiske tiger er en af de mest truede underarter af tigre ifølge International Union for Conservation of Nature (IUCN). Det skyldes, den på nuværende tidspunkt er i kritisk fare for udryddelse.

Foruden anekdotiske rapporter fra landmænd mener videnskabsfolk, at denne kat muligvis er udryddet i det fri. Dem, der stadig er i live i dag, er desuden i fangenskab og består af en meget lille bestand.

Det oprindelige levested for den sydkinesiske tiger

I 1905 beskrev zoologen, Max Hilzheimer, den første sydkinesiske tiger i Hankou, som er en provins i Sydkina. Den lignede Bengalkatten meget, men var lidt mindre.

Dens oprindelige levested var i skove med tæt dækning, hvor dets bytte fandtes i store mængder. Disse inkluderede vildsvin, harer, påfugle, hjorte og pindsvin. Så snart mennesker begyndte at slå sig ned og invadere dens territorie, begyndte den sydkinesiske tiger at spise husdyr, hvilket forårsagede dens tilbagegang.

Den var meget udbredt, eftersom disse tigre optog mere end 2000 km land, der gik fra øst til vest og nord til syd i hele den sydlige del af Kina. Ødelæggelse af dens levested og jagt af disse dyr reducerede dog dens bestand med en stor procentdel.

Tigre leger sammen

Årsagerne til forsvinden af den sydkinesiske tiger

I lang tid så lokale disse katte som en plage, og regeringen i Fujian provinsen beordrede udryddelse af dem. Som et resultat af det var der kun omkring 200 tilbage i 1977, efter der havde været skønnet 4000 eksemplarer i 1959. Det er her, regeringen til sidst tilbagetog beordren om jagten af dem.

Eksemplarerne lever nu i zoologiske haver, så ifølge skøn lever kun 1% af den oprindelige bestand i dag. Indavl – reproduktion blandt slægtninge – er udbredt, og der er også krydsninger med andre underarter. Det betyder, at den genetiske variation er ret ringe, hvilket gør det svært for underarter at blive fuldstændig genskabt.

I mere end tyve år har der ikke været bekræftet nogen observationer af tigeren i det fri. Dets status i det fri er derfor muligvis udryddet.

I 1981 klassificerede CITES den sydkinesiske tiger som en truet underart. Og syv år senere inkluderede den kinesiske regering den på sin liste over beskyttede dyr. I den zoologiske have i Guangzhou er bevaring af celler fra dette kattedyr begyndt for at kunne undgå dets definitive forsvinden, hvilket eksperter skønner vil ske på kort eller mellemlang sigt.

Organisationer såsom “Save China´s Tigers” og “Chinese Tigers South Africa” slog sig sammen for at sende ti eksemplarer i fangenskab til et særligt reservat i Sydafrika. Formålet er at forberede dem på at blive genintroduceret for deres oprindelige levested. I dette reservat får dyrene træning til at kunne overleve i det fri.

Deres genopdagelse i det fri ville sætte den sydkinesiske tiger på listen over de ti dyr med størst sandsynlighed for at forsvinde fra planeten. Den ville derudover tage førstepladsen blandt de mest truede kattedyr i verden, hvor den ville overgå selv den iberiske los.

Hvordan er amoy tigeren?

Det er en af underarterne, som bevarer de mest primitive karaktertræk indenfor tigerfamilien. Det vil sige, dens krops karaktertræk minder os om den gængse forfader for disse katte, som levede i slutningen af Pleistocæn i det sydlige Siberien.

Det er en lille tiger, der måler næsten 2,5 meter fra hoved til hale. Hanner kan veje op til 170 kg og hunner omkring 120 kg. Deres pels er strålende orange med færre hvide områder end andre underarter af tigre. Den har også færre sorte striber, der er længere fra hinanden end hos resten af tigrene.

Tigeren, den mest truede kat af dem alle

Store katte optager de øverste pladser i fødekæden, eftersom de er de mest magtfulde levende væsener på planeten. Af den grund er de dog også de mest værdifulde.

Forsvinden af deres levested og krybskytteri er deres største trusler. Mange arter såsom den sydkinesiske tiger er reduceret i zoologiske haver, hvor de prøver at genskabe antallet ved at avle i fangenskab og sætte dem ud i det fri igen.

Tigeren er den mest truede af de store kattedyr, eftersom dens bestand er faldet med 95% det seneste århundrede. Den optager kun 7% af sit historiske territorie, og dens totale antal falder hele tiden. I begyndelsen af det 20. århundrede blev dens bestand skønnet til 100.000 eksemplarer. I dag er dette tal dog mindre end 4000.

To tigre sover

Som vi har set, er de indsamlede data om denne art meget alarmerende. Hvis deres trusler ikke bliver stoppet i tide, og der bliver investeret i bevarelse af dem, vil mange underarter af tigre blive udryddet indenfor kort tid.

Det kan interessere dig ...
I en sibirisk tigers fodspor
My Animals
Læs den på My Animals
I en sibirisk tigers fodspor

Dokumentaren "En tur i en sibirisk tigers fodspor" vedrører forholdet mellem den sibiriske tiger og mennesker i det moderne Kina.  • Nyhus, P. 2008. Panthera tigris ssp. amoyensisThe IUCN Red List of Threatened Species 2008: e.T15965A5334628.
  • Especies en peligro. Tigre de Amoy.
  • Tigers World. Tigre del Sur de China.
  • WWF. Dónde y cómo viven los tigres.