Hvirvelløse dyr

Invertibrater er så navngivet, fordi de ikke har en rygrad. De er normalt små, og nogle er dækket af skalaer eller skaller. Hvordan de reproducerer, hvad de og hvor de bor, er alle en del af den information, du kan finde i dette afsnit.