Hunde og naboer: Pli og regler

Tager du hensyn til dine naboer, når du har hund?
Hunde og naboer: Pli og regler
Francisco María García

Skrevet og kontrolleret af jurist Francisco María García.

Sidste ændring: 21 december, 2022

I vores land findes der masser af hunde. Der kan nemt opstå problemer mellem hunde og naboer. Det kan være et problem, hvis din hund ikke er så hensynsfuld overfor jeres naboer og omvendt.

Man regner med, at der i Danmark for tiden findes omkring 800.000 familier, der holder mindst et kæledyr, og det giver et antal på cirka 500.000 hunde (Danmarks Statistik). De fleste kommer heldigvis fint ud af det med naboerne og lever i fredelig sameksistens med hinanden.

Men især inde i byerne, hvor der bor mange mennesker, opstår der ofte uenigheder og konfrontationer med naboerne på grund af hunde. (Som du ved, er de fleste hunde meget hensynsfulde overfor naboerne). Men jo tættere folk bor, jo oftere er der problemer mellem hunde og naboer.

Det er jo klart, at du ikke har intention om at komme i konflikt med din nabo, når du anskaffer dig et kæledyr. Du er sikkert ikke klar over de mange opgaver og det ansvar, der følger med at have et kæledyr. Så hvis du ikke er klar over det, kan dit søde kæledyr ende med at blive til en plage for dine naboer.

For at din hund kan komme godt ud af det med dine naboer, vil vi her fortælle dig om de forskellige regler, der kan være forbundet med det at have et kæledyr. Vi vil gerne give dig nogle tips til, hvordan du kan undgå disse problemer fremover.

Hunde og naboer: Hvad siger loven?

Hund ligger på trappe

Der er ikke en bestemt lov, der fortæller, hvordan hunde og naboer skal komme ud af det med hinanden. Mange boligforeninger og huse har særlige regler om, hvor vidt det er tilladt at have hunde i ejendommen. I Europa har hvert land sine egne love, der regulerer, hvordan man skal fremme fredelig sameksistens mellem hunde og mennesker.

Ofte er der ingen regler, der forbyder at have kæledyr indenfor i sin lejlighed. Med andre ord, så har ejerne altid en ret til at dele deres plads med levende dyr. Men hvert land kan dog lave regler for, hvor mange der må være på den givne plads.

Når det kommer til at leje lejligheder, så er det almindelig kendt, at hunde og lejligheder sjældent er en god kombination. Dette er en trist kendsgerning.

Efterhånden som priserne stiger per kvadratmeter, er folk tvunget til at finde noget mindre at bo i. Men med lidt samarbejde og velvilje fra husets ejer, kan det godt lykkes at finde et passende sted, man kan bo til leje.

Loven fastsætter, hvordan en husejer kan udarbejder regler for lejekontrakten, så det er klart for begge sider, hvad der er tilladt, og hvad man ikke må.

Der plejer klart at fremgå i en lejekontrakt, om du må holde dyr eller ej. Hvis du har en førerhund, må ingen udlejere afvise at leje lejligheden ud til dig. Dette gælder også, hvis du på grund af andet handicap har brug for en hund.

De fleste mennesker kan godt forstå, at ejeren må indføre sanktioner, hvis et dyr er skyld i, at der kommer skader på ejendommen eller hvis reglerne ikke overholdes.

en hund titter ud af døren som symbol på forhold mellem hunde og naboer

Kan naboer forbyde dyr?

I Danmark er der visse regler for, hvilke dyr du må have i din bolig, og hvor meget de må larme. Dette er lavet for at sikre sig, at man kan bo trygt og komfortabelt i sit område. Overtræder man disse regler, kan man fra myndighedernes side skride ind. Det kan for eksempel være, hvis din hund generer naboerne med gøen døgnet rundt.

Boligforeninger kan vedtage at forbyde dig at holde dyr i huset eller i din lejlighed. Men som ejer af et dyr kan du altid afprøve denne afgørelse. Disse begrænsninger er ikke altid lige lovlige, som du bestemt bør afprøve, hvis du er i tvivl.

På samme måde kan beboerne også rette henvendelse om en borger, hvis man gerne vil stoppe deres upassende eller uønskede aktiviteter. Alt sammen efter de gældende regler og i forbindelse med sund fornuft og pli.

Hvad hunde angår, så skal du sørge for, at den ikke gør for meget og fjerne alt, hvad der kan afgive ubehagelig lugte. Desuden skal du sikre dig, at din hund ikke skader fælles områder eller andres ejendom.

Hvad kan du stille op, hvis naboerne klager over din hund?

Først og fremmest skal formanden for beboerforeningen orienteres skriftligt om, at dit dyr forårsager for meget larm og generer naboerne. Dette vil så føre til en hurtig indgriben fra foreningens side til en løsning af problemet.

I værste fald kan det betyde, at du må skille dig af med din hund. Men det skal alt sammen orienteres skriftligt, så du er klar over dine rettigheder.

Hvis ejeren ikke gør noget for at løse problemet, kan foreningen indsende en klage til myndighederne. Så vil myndighederne gribe ind og bede ejeren om at få stoppet den uønskede adfærd.

Der er samtidig nødt til at være en vis form for dokumentation i form af videoer og fotos, som myndighederne kan arbejde ud fra. Myndighederne kan også indkalde vidner.

Hvis det entydigt og klart kan bevises, at hunden har påført naboerne gener, kan en dommer finde frem til en passende dom. Dommeren vil helt sikkert træffe en afgørelse, der meget hurtigt vil kunne bringe generne til ophør. Desuden kan man blive pålagt at betale erstatning til dem, som man har forvoldt skade eller generet.

I særligt grove tilfælde kan ejeren af en hund blive nægtet at måtte have hund igen. Så hvis du har en hund, Hvad kan du gøre for at sikre dig, at du kan få lov til at beholde den? I det tilfælde er du nødt til at overholde de gældende bestemmelser og udvise god opførsel og pli.

Det kan interessere dig ...
Sagde nej til at gifte sig for at beholde hunden
My Animals
Læs den på My Animals
Sagde nej til at gifte sig for at beholde hunden

Hvis du skulle vælge mellem din kæreste og din hund, hvem ville du så vælge? Hvem ville også bede dig om at foretage sådan et valg? Ville du behold...


Indholdet på My Animals er skrevet med formålet om at dele information. Det kan ikke erstatte diagnosen, rådgivningen eller behandlingen fra en fagperson. I tilfælde af tvivl er det bedst at tale med en betroet specialist.