Natura 2000 netværket til at beskytte natur og vilde dyr

Bevarelsen af arter og naturlige levesteder er essentielt for beskyttelsen af vores nationale naturarv.
Natura 2000 netværket til at beskytte natur og vilde dyr

Sidste ændring: 24 maj, 2020

Natura 2000 netværket er et europæisk økologi netværk af biodiversitetsbeskyttelsesområder. Det er en del af den Europæiske Unions initiativer til at bevare naturområder og ressourcer for Europas naturarv.

Hvordan startede Natura 2000 netværket

I 1992 opstod Natura 2000 netværket som et resultat af Habitatdirektivet, Direktiv 92/43/EØF. Dette direktiv hænger sammen med bevarelsen af naturlige levesteder og vildt flora og fauna.

Dette netværk stiler efter at garantere bevarelsen og genskabelsen af naturlige levesteder og arterne, som lever der.

Mål med habitatdirektivet

Habitatdirektivet stiler efter at beskytte naturlige levesteder og vilde arter i den Europæiske Union gennem etablering af et økologisk netværk og lovmæssige rammer til at beskytte arterne. Dette direktiv dækker dog ikke fugle.

Direktivet identificerer mere end 200 typer af levesteder og mere end 900 arter af interesse. Det nævner derefter forbeholdene, der bør tages for at opretholde eller genskabe dem til deres ønskede tilstand.

Fugle på sø

Andre mål

Direktivet lægger vægt på vigtigheden af at etablere funktionelle links mellem områderne og de omkringliggende områder for at kunne opretholde økologisk sammenhæng. Det stiler også efter at etablere et globalt beskyttelsessystem for vilde arter og at regulere udnyttelsen af dem.

Bilag V inkluderer arter af fælles interesse, hvor der gælder forbehold for at regulere fangst eller udnyttelse af dem. I bilag VI er der en liste over ulovlige metoder og midler til at fange og slagte.

Hvad var hensigten med at skabe Natura 2000 netværket?

Natura 2000 netværket relaterer også til fugledirektivet for bevarelse af vilde fugle, direktiv 2009/147/ECDette skyldes, at det inkluderer områder til beskyttelse af fugle og deres erklærede levesteder.

Målet med Natura 2000 netværket er at garantere bevarelsen af bestemte levesteder og arter. For at kunne gøre dette, har det særlige områder til deres beskyttelse og bevarelse.

Netværket består af:

  • Specielle konserveringsområder, hvor naturlige levesteder og vilde dyr bliver beskyttet.
  • Steder af fælles betydning. Når de relevante forbehold er blevet vedtaget, bliver disse steder slået fast af den Europæiske Union.
  • Og særlige beskyttelsesområder til fugle.

De første to er etableret ifølge Habitatdirektivet og særlige beskyttetlsesområder til fugle ifølge Fugledirektivet.

Flamingoer ved vand

Natura 2000 netværket i Europa

Baseret på habitatdirektivet foreslår hvert land en liste med steder, som kan være vigtige for det europæiske samfund.

Fra landenes lister laver Europa-Kommissionen så en liste over specielle konserveringsområder i samarbejde med de individuelle lande. Bestyrelsen modtager derefter listen og beslutter, om de vil godkende den. Når den er godkendt, udpeger de individuelle lande disse steder som særlige konserveringssteder så hurtigt som muligt.

Fugledirektivet har på den anden side ikke en standardiseret procedure for udvælgelsen af særlige beskyttelsesområder.

Det er nok, at kriterierne er videnskabelige. Europa-Kommissionen anvender faktisk BirdLifes internationale inventar som standard.

Det kan interessere dig ...
Bevarelse af Borneos orangutanger
My Animals
Læs den på My Animals
Bevarelse af Borneos orangutanger

Ødelæggelsen af tropiske regnskove er den primære årsag til, hvorfor Borneos orangutanger er i fare for at blive udryddet.