Juridiske følger af et fatalt hundeangreb

Et fatalt hundeangreb på en person er temmelig alvorligt. Hvad er de juridiske aspekter ved denne forfærdelige hændelse? Læs med for at finde ud af det.
Juridiske følger af et fatalt hundeangreb

Sidste ændring: 24 januar, 2021

Når man adopterer en hund, tager man automatisk ansvar for enhver fatal konsekvens af et angreb. Dette ansvar kan dog også dække over materiel skade hos en tredjeparte foruden de fysiske skader fra et fatalt hundeangreb.

Disse tilfælde er særligt følsomme, eftersom ingen kompensering kan gives for et offers restitution (eller dets familie). Uanset om skaden er overfladisk eller med døden som følge, er det umuligt at tænke på den form for erstatning, som kunne kompensere for skadens omfang.

Det er dog vigtigt at kende sine rettigheder som borger. Et levende menneskes liv er uvurderligt, men familien kan stadig kræve noget erstatning for at hjælpe dem med deres ekstra tab og udgifter. Vær derfor klar over dine pligter som ejer og vær klar til at acceptere dem.

Juridiske følger af et fatalt hundeangreb

Loven håndterer ansvarsforsikring af fysisk og materiel skade forårsaget af dyr. Ansvar er forstået som pligten til at kompensere for de skadelige konsekvenser for en anden persons rettigheder. De nævnte konsekvenser kan komme fra ens egen eller en andens handlinger samt fra en simpel fejl eller uagtsomhed.

Dette koncept er forklaret klart og præcist i hundeloven, som siger:

“Besidderen af en hund er forpligtet til at erstatte den skade, hunden forvolder. Oplyses det, at den skadelidende har medvirket til skaden, kan erstatningen dog nedsættes eller helt bortfalde. Det påhviler besidderen af en hund at holde den ansvarsforsikret.”

Ejeren skal tage ansvar for deres hunds adfærd, selv hvis de ikke var der, da dyret beskadigede en tredjepart (eller deres ejendele). Du kan dog prøve at bekræfte en at betingelserne for fritagelse. Du skal derudover være i stand til at bevise, at skaden var et resultat af force majeure. Eller måske endda, at det skyldes offerets egne handlinger.

En aggressiv hund kan være et problem

I tilfælde af et fatalt hundeangreb vil udgifter til begravelse og andre skader forårsaget familiemedlemmer også tages med i overvejelserne.

Ligeledes er det nødvendigt at etablere, hvor vidt dyrets adfærd har forårsaget skaden, som personen anmoder om erstatning for.

Derudover skal de skadelige konsekvenser være på grund af naturlig, instinktiv og spontan adfærd fra hunden. Med andre ord var deres handling ikke resultatet af noget, en person gjorde.

Når dyret bliver bevidst brugt til angreb af en person, er det muligt at ty til loven om forsætlig skade forårsaget under disse omstændigheder. En advokat bliver som regel uundværlig, når man står med denne form for påstand, enten på et civilt eller kriminelt plan.

Hund illustrerer et fatalt hundeangreb ved at bide i hånd

Er der undtagelser?

Generelt har loven tendens til at være til offerets fordel, især når det kommer til fysisk skade. Der er dog en undtagelse, hvor dyrets ejer kan ende med at blive fritaget ansvaret:

  • Det er bekræftigelse af, at offeret forårsagede et fatalt hundeangreb. Det vil sige, personen var aggressiv overfor dyret og mishandlede dem på en måde. Disse tilfælde er dog sjældne og relativt svære at bevise, især hvis offeret dør.

Tak, fordi du læste med. Vi håber, du fandt denne artikel brugbar.

Det kan interessere dig ...
Lær, hvorfor hunde angriber
My Animals
Læs den på My Animals
Lær, hvorfor hunde angriber

Vær meget opmærksom på tegn på, at hunde angriber. Hvis det er dit kæledyr, bør du desuden socialisere og træne dem til at respektere din kommando.