Har dyr en humoristisk sans?

Det er en proces, der er ret kompleks, at forstå dyrs følelser. Det er derfor naturligt at undre sig over, om de føler ting på samme måde, som vi gør. Har dyr for eksempel en humoristisk sans?
Har dyr en humoristisk sans?

Sidste ændring: 14 februar, 2021

Disse dage forstår vi stadig ikke følelserne i dyrerigetDet er mildest talt svært at prøve at sammenligne den komplekse verden af menneskelige følelser med dem hos dyr. Hvad så med spørgsmålet om, hvor vidt dyr har en humoristisk sans?

Dette spørgsmål relaterer til antropocentrisk position og den måde, vi overfører vores følelser til dyr. Vi kan ikke forvente, at dyr har en humoristisk sans, der kan sammenlignes med den hos mennesker. Det skyldes, at abstrakt tænkning og vores komplekse sprog ikke giver mulighed for det.

I modsætning til det er der videnskabelige beviser og observationer, som viser os, at dyr har følelser og også komplekse emotioner. Det skyldes, at de besidder alle de hormonelle kompleksiteter og neurotransmittere, som producerer emotioner.

Humor og følelser

En humoristisk sans er evnen, som mennesker har til at udtrykke eller opfatte, hvad der er “sjovt”. Eller at omdanne følelsesmæssigt svære situationer for at kunne undgå nederlag.

Når noget får os til at grine eller fornøjer os, sætter vores hjerne mekanismer i gang, som får os til at have det godt. Det sker også hos andre dyr, især dem med en udviklet hjerne.

Lege og lignende adfærd, der er mere til stede hos unge individer, er en del af det, vi kan kalde en humoristisk sans hos dyr. Dette er kampe, som finder sted i et ikke-aggressivt miljø. De nærer bånd mellem individer i en social gruppe, præcis ligesom det er tilfældet hos mennesker.

Smilende orangutang viser en humoristisk sans

Latter hos delfiner

På YouTube er der en populære video, hvor vi ser en pige udføre saltoer og andre tricks foran glasset på et bassin med delfiner. En af dem lader til at stirre på pigens opvisning og lave ansigter, som vi kan forbinde med latter. Kan det være et bevis på, at delfiner har en humoristisk sans?

En gruppe videnskabsfolk fra University of Linköping i Sverige opdagede, at nogle delfiner lavede meget bestemte lyde under ikke-aggressive kampe. Med andre ord var det, når de lod til at lege.

Efter det udførte de eksperimenter, hvis resultater bekræftede hypotesen. Når unge delfiner leger eller udfører disse ikke-aggressive kampe, udsender de en strøm af utralydimpulser med et bip til sidst. De er ekstremt karakteristiske og opstår ikke i rigtige kampe mellem voksne.

Forskerne konkluderede, at delfiner udsender denne lyd, som vi kan definere som latter. Hvorfor? For at kommunikere, at situationen ikke er aggressiv og blot er leg.

For bedre at kunne forstå det kan vi se på det fra et menneskeligt synspunkt. For eksempel kan bestemte sætninger eller ord være stødende i bestemte situationer. Men i en anden sammenhæng forårsager de ingen fornærmelser.

Humoristisk sans hos rotter

I slutningen af 1990´erne dedikerede videnskabsmanden, Panksepp, og hans kolleger på University of Washington sig til at studere glæde hos rotter, og hvor vidt de demonstrerede det. De opdagede, at rotter udsendte lyde på 50 kHz (ultralyde, der ikke kan høres af mennesker, men kan opfanges af maskiner) under parring.

På samme tid så de, at områder forbundet med lykke, velvære og nydelse blev aktiveret i rottens hjerne.

De observerede derudover, at rotterne grinte, når de legede med deres venner. På samme måde observerede de noget lignende mellem rotter og mennesker, de stolede på. For eksempel når forskeren udviklede et særligt bånd med et dyr, hvis han så killede det, så ville rotten “grine”.

Rotte leger med smilende pige

Mere nylige undersøgelser viser, at når man killede rotten, når den var i et godt humør, blev områder i hjernen relateret til nydelse aktiveret (præcis ligesom hos mennesker). Dette sker, så længe rotten har en følelse af tillid.

Som følge af disse studier og disse demonstrationer af en humoristisk sans hos dyr forstår vi, at der stadig skal udføres meget forskning. De er dog tydelige tegn på, at dyr har komplekse følelser, præcis ligesom mennesker har det.

Det kan interessere dig ...
En humoristisk bog skrevet af en hund
My AnimalsLæs den på My Animals
En humoristisk bog skrevet af en hund

Dette er historien om en bog skrevet af en hund, som fortæller historien om Linda. En spansk lærers liv ændres på et øjeblik ved ankomsten af en ny...  • Amundin, M. An Acoustic Play-Fight Signal in Bottlenose Dolphins (Tursiops truncatus) in Human Care.
  • Panksepp, J., & Burgdorf, J. (1999). Laughing rats? Playful tickling arouses high frequency ultrasonic chirping in young rodents. Toward a science of consciousness III, 231-244.
  • Panksepp, J. (2007). Neuroevolutionary sources of laughter and social joy: Modeling primal human laughter in laboratory rats. Behavioural brain research, 182(2), 231-244.