Hvad er indikatorerne for menneskers indvirkning på miljøet?

Menneskers indvirkning på miljøet skal have indikatorer, der hjælper os med at forstå økosystemernes tilstand.
Hvad er indikatorerne for menneskers indvirkning på miljøet?

Sidste ændring: 01 april, 2021

Indikatorerne for menneskers indvirkning på miljøet bliver brugt til at afgøre, i hvilken grad et økosystem er påvirket af menneskers handlinger. Generelt er disse indikatorer baseret på målbare parametre, der er til stede i naturen, som giver os informationer om dets tilstand med hensyn til forurening og bæredygtighed.

Hvad er disse indikatorer? Hvordan måler vi dem? Fra miljøets fysisk-kemiske karaktertræk til tilstedeværelsen og spredningen af forskellige arter kan disse parametre advare os, når et økosystem forringes, før det er for sent.

Behovet for at beskytte naturen

Den enorme miljømæssige indvirkning på økosystemer, som vi har som mennesker på grund af vores handlinger, er unægtelig. Bygningsarbejde, offentlig infrastruktur og udvinding af ressourcer er blot nogle få eksempler.

Af alle disse grunde kræver miljølove en række foranstaltninger for at beskytte miljøet fra menneskelige aktiviteter. På trods af det faktum, at vi er den dominerende art på planeten, kan vi ikke bare gøre, hvad vi har lyst til.

I flere år har et voksende fokus på økologi hos befolkningen ført til en større repsket for miljøet i lovgivningen i mange lande. En række strikse protokoller blev introduceret for bygningsarbejde og aktiviteter i økosystemer.

Hænder og en lille spise illustrerer menneskers indvirkning på miljøet

Enhederne i undersøgelsen af menneskers indvirkning på miljøet

Regeringerne i alle lande og forskellige administrationer bruger EIA (vurdering af miljøpåvirkninger) for at kunne fastslå, i hvilken grad vi ændrer den naturlige balance. Kort sagt er enhederne i en EIA som følger:

  • Rapportere tilstanden af miljøet, der er påvirket af menneskers handling.
  • Videnskabeligt forudsige fremtiden for økosystemer som en konsekvens af menneskers aktivitet.
  • Tjene som et grundlag for beslutninger, der kan påvirke det omtalte miljø.

Typer af indikatorer og eksempler

International Association for Impact Assessment (IAIA) definerer en vurdering af miljøpåvirkning som “processen med at identificere, forudsige, evaluere og formilde de biofysiske, sociale og andre relevante effekter af udviklingsforslag, før større beslutninger tages og forpligtelser etableres”.

Der er mange måde af klassificere indikatorer for menneskers indvirkning på miljøet. For at gøre det mere simpelt vil vi se på de forskellige typer af indikatorer ud fra deres specifikke natur:

  • Fysisk-kemisk: De er baseret på fysiske og kemiske parametre i miljøet. De mest brugte er pH-værdi, koncentrationen af nitrat og koncentrationen af organisk kulstof.
  • Bioindikatorer: Tilstedeværelsen af disse organismer informerer os om miljøets tilstand. Der er mange eksempler på bioindikatorer, som vi vil gennemgå kort.

1. Fysisk-kemiske indikatorer

Som navnet indikerer, er disse indikatorer baseret på målingen af fysiske og kemiske variabler i miljøet, der studeres. Eftersom stort set alt på planeten er fysik og kemi, kan de måle alle mulige former for indvirkninger.

Der er mange fysisk-kemiske faktorer, som informerer os om naturens tilstand. I akvatiske miljøer er indikatorer for vandets kvalitet, uklarhed og opløst ilt især vigtige. I miljøer på land er jordens pH-værdi og koncentrationer af forskellige molekyler – for eksempel nitrater og tungmetaller – særligt vigtige.

2. Bioindikatorer

Et af de vigtigste elementer i at afgøre økosystemets tilstand er tilstedeværelsen af bioindikator arter. Som navnet antyder, informerer tilstedeværelsen af disse væsener os om, hvor vidt økosystemet fungerer ordentligt.

Disse arter er særlige, fordi de er meget følsomme over for ændringer i miljøet. Nogle af disse arter er planter – såsom lav – men der er mange morfologisk komplekse dyr, som også er bioindikatorer.

I akvatiske økosystemer skiller nogle hvirvelløse dyr, såsom insektlarver, sig ud som indikatorer for en god vandkvalitet. Hos hvirveldyr er odderen den ultimative bioindikator for sunde ferskvandssystemereftersom den hurtigt forlader dem, når tilstandene forværres.

3. Andre indikatorer for menneskers indvirkning på miljøet

Foruden de aspekter, der er nævnt ovenstående, er der flere indikatorer, som indebærer mange andre faktorer, der kan påvirke miljøet.

Her kan vi inkludere indikatorer, som handler om landskab: For eksempel erosion og luftforurening. Ligeledes er biodiversitet en vigtig faktor i afgørelsen af et områdes miljømæssige tilstand. Indikatorer for biodiversitet hjælper os dermed med at vide, hvor mange arter der er i et område.

Vand i bevægelse over stenbund

Som konklusion hjælper indikatorer for menneskers indvirkning på miljøet os til at forstå tilstanden for det særlige naturområde. Som følge af det kan vi træffe gode beslutninger for miljøet i det område.

Det kan interessere dig ...
Økologisk efterfølger: Ved du, hvad det er?
My AnimalsLæs den på My Animals
Økologisk efterfølger: Ved du, hvad det er?

Økologisk efterfølger er en dynamisk proces, der forklarer den konstante og gradvise erstatning af en art i et område. Det er vigtigt for økosystem...