Lovligheden af klonede dyr

Har du styr på reglerne for kloning af dyr?
Lovligheden af klonede dyr

Sidste ændring: 21 september, 2019

Selvom klonede dyr har hjulpet forskningen og medicinindustrien med en masse fremskridt de seneste år, så er der stadig en del debat omkring lovligheden og grænserne for genmodificering og kloning af dyr.

Alle dyr, der skabes ved hjælp af gensplejsning, bedre kendt som kloning, kaldes for “klonede dyr.” Med andre ord er deres gener manipulerede af os mennesker.

Hvad er gensplejsede dyr?

Du har sikkert ikke hørt så meget til dette ord før, fordi vi som regel bare bruger udtrykket kloning om det. Den basale proces involverer, at man overfører genetisk information fra en organisme til et andet.

Men forskerne overfører normalt ikke hele den genetiske kode fra et organisme til et andet under en kloning. Inden de foretager overførslen, er de nødt til at udvælge, fjerne og isolere visse gener.

Så når vi taler om klonede dyr, taler vi om at overføre et dyrs DNA til et andet. Der er adskillige mulige årsager til dette ikke bare på grund af reproduktion.

Kan du klone et dyr?

I teorien kan vi bruge det genetiske materiale (hvad enten det er DNA eller RNA) af ethvert dyr til kloning. Det betyder, at det altså i teorien kan lade sig gøre at klone et dyr med ethvert andet dyr. Det vil selvfølgelig også inkludere mennesker.

Der er flere arter, der allerede har været udsat for genetiske ændringer i laboratorier. Det er for eksempel insekter, parasitter, fisk, fugle, øgler og selvfølgelig pattedyr som det berømte får Dolly. Hun blev den mest berømte af alle klonede dyr i 1996.

Fåret Dolly er et eksempel på klonede dyr

Dog foretages de fleste kloninger stadigvæk på rotter. Denne præference skyldes mest det faktum, at de er små og lette at have med at gøre. De er også billige at passe og er meget lette at få til at tilpasse sig livet i fangenskab.

Det faktum, at rotter har en masse genetisk struktur til fælles med mennesket, har også være en afgørende årsag til deres hyppige kloning.

Lovligheden af klonede dyr: Det menneskelige spørgsmål

Kloningen af fåret Dolly og de negative konsekvenser, der kom med det, fik mange lande til at omtænke deres lovgivning omkring grænserne for genmodificering. Det var det og den mulighed, der var for at genmodificere mennesker, som blev centrum for debatten.

I 1997, et år efter Dollys kloning, udgav UNESCO den universelle deklaration om menneskets gener og rettigheder. I denne udtrykker de klart deres misbilligelse af kloning af mennesker.

Et år efter det, i 1998, godkendte EU de første internationale regler om forbud af at klone mennesker. 19 andre lande ratificerede reglerne den samme dag. Indtil nu er kloning af mennesker forbudt i de fleste lande i EU og resten af verden.

Kloning og dyrevelfærd

EU tillader kloning med dyr, men der er visse bestemte grænser og reguleringer fra EU-parlamentet og de enkelte lande.

to ens hunde

I Danmark er der for eksempel fire reguleringer om kloning af dyr. De handler alle om grænserne for genmodificering af dyr.

  • Den forbyder brugen af dyr i procedurer og forskning, der kan give mentale eller fysiske smerter.
  • Den siger, dyr, der anvendes til eksperimenter, kommerciel forskning og transport, skal have en ordentlig behandling og basal pleje, også når det gælder slagtning.
  • Det er en prioritet at beskytte og behandle dyr ordentligt, der bruges til eksperimenter, undervisning og videnskabelig forskning.
  • Alle, der arbejder med dyr på denne måde, skal bevis,e de er certificerede til at udføre den slags arbejde.

Klonede dyr til menneskeligt forbrug

En af de største uenigheder om lovgivningen lige nu er spørgsmålet, om vi skal bruge klonede dyr til kød og andre produkter. I 2015 godkendte EU-parlamentet en lov, der ville forbyde kloning af dyr i landbruget.

En del af deres bekymring gik på etikken ved at modificere gener ved disse arter. Men hvis vi skal være ærlige, er årsagen til, at de kom med denne lov så hurtigt, at de var bekymrede over de negative konsekvenser, der kan komme af klonede dyr i forhold til sundheden for os mennesker.

I mellemtiden kom USA med en godkendelse af salget af produkter, der kommer fra genmodificerede laks i præcis det samme år. Det betyder, at de blev de første dyr, der var genmodificerede til menneskers føde.

I 2015 gav Kina også udtryk for, at de med held havde modificeret køer til at blive mere modstandsdygtige overfor tuberkulose.

Siden da har synet været, at Europa er de “konservative,” når det gælder kloning. Men folk ser ud til at være enige med deres regeringer i, at vi skal forbyde den slags kloning. Hvad tænker du?

Det kan interessere dig ...
Skjult dyremishandling: Det skal du vide
My AnimalsLæs den på My Animals
Skjult dyremishandling: Det skal du vide

Der er visse former for skjult dyremishandling, der kan gå ubemærket hen af loven og menneskerne omkring dig. Lær mere om de forskellige typer mish...