Komprimeret luftvejssygdom hos grise

Den intensive form for landbrug medfører større fare for sygdomme.
Komprimeret luftvejssygdom hos grise
Érica Terrón González

Skrevet og kontrolleret af dyrlæge Érica Terrón González.

Sidste ændring: 22 december, 2022

Blandt de mange sygdomme, som dyrlæger møder hos grise, er de mangesidede sygdomme de sværeste at stille en diagnose for. En af disse sygdomme er komprimeret luftvejssygdom hos grise.

I USA og mange andre lande er svinekød en af de vigtigste sektorer, både når vi taler om produktion og salg. Derfor er forskning i sygdomme, der kan ramme disse avlsdyr meget vigtigt. En af de sygdomme, som kan ramme grise, er komprimeret luftvejssygdom.

Generel information med hensyn til komprimeret luftvejssygdom

Siden det 20. århundrede er der mange smitsomme sygdomme, som ikke længere skyldes en enkelt mikroorganisme. Nu er det ofte flere ting på samme tid. Hos grise er en af de mest betydelige polymikrobakterielle sygdomme komprimeret luftvejssygdom, som indebærer følgende:

En række af faktorer eksisterer, som favoriserer denne type af sygdomme, såsom:

  • Synergien af flere smittestoffer
  • Blokering af immunsystemet
  • Forandringer i spytkirtler i luftvejene
  • Metabolske, fysiologiske og fysiske forandringer
  • Frigivelse af betændelseskomponenter, der øger alvorligheden ved sygdommen

Hvad er komprimeret luftvejssygdom hos grise?

Denne sygdom er en af de mest komplekse kliniske tilstande, der har den største negative betydning for produktion af levende svin.

Grise i stald

Denne komplekse sygdom er en meget almindelig lidelse på steder med intensiv produktion af svin. Men det kan også forekomme i mindre grad på gårde med mindre intensiv produktion. Det medfører et betydeligt økonomisk tab på grund af den forsinkelse, det giver i opfedningen af grisene og det øgede behov for aflivninger.

Primære patogener

Indenfor komprimeret luftvejssygdom eksisterer der visse primære patogener, som er i stand til at forandre forsvarsmekanismerne og sprede sig med grisen som vært. Hvis de er de eneste patogener, som er til stede ved sygdommen, vil det normalt forsvinde igen i løbet af kort tid.

Problemet er de komplikationer, der opstår, hvis der samtidig findes andre patogener. Det skaber et meget mere alvorlig økonomisk tab.

Opportunistiske patogener

Denne form for patogener betragter man som “opportunistiske”, fordi de drager fordel af den plads, det primære patogen har skabt, så de kan være der samtidig.

Afhængig af interaktionerne og kompleksiteten i processen vil nogle af mikroorganismerne opføre sig som “primære” eller som “opportunistiske” stoffer. Andre vil entydigt også blive tilknyttet den ene af disse to kategorier.

Grise på friland

Evolutionen ved komprimeret luftvejssygdom for grise

I løbet af de sidste 30 år har man oplevet store forandringer i vores produktion af grise. Svineproduktionen er gået fra at være ekstensivt landbrug til profitgivende intensive landbrug, hvor dyrene er anbragt med meget lidt plads. Og denne overbefolkning er guf for luftvejssygdomme.

Faktorer, der fremmer sygdommen

Først og fremmest er overbefolkning kombineret med dårlig udluftning en kraftfuld kilde til stress. Oveni dette kommer de forhøjede niveauer af støv og ammoniak på andenpladsen. Det er alt sammen med til at sætte sig i luftvejene hos grisene.

På tredjepladsen finder vi andre negative faktorer såsom den konstante gennemgang af dyr, hvor der konstant skiftes ud i dyrene. Dette er med til, at smitten kan sprede sig. Desuden kan de fleste patogener med luftvejssygdom findes overalt. Derfor er det næsten helt umuligt at finde en svinestald, der er totalt fri for dem.

Kritiske øjeblikke for komprimeret luftvejssygdom hos grise

Selvom de sanitære forhold er overholdt til punkt og prikke, så er der kritiske øjeblikke for forekomst af sygdommen. Det kan for eksempel være lige efter grisenes afvænning fra moren, hvor de er mest sårbare for at modtage sygdomme.

Samtidig kan disse sygdomme komme ind i stalden gennem nye dyr, vilde dyr m.m. Det kan også sprede sig ved hjælp af staldens egne ansatte.

Grise i bur

Konklusion om komprimeret luftvejssygdom hos grise

Vi kan konkludere, at de multifaktionelle sygdomme ved komprimeret luftvejssygdom kan varier ikke bare fra land til land, men også fra et produktionssystem til et andet. Det kan endda variere indenfor den samme svinestald over tid. Derfor er forskningen i dette emne meget kompleks, men også i den grad nødvendig.


Alle citerede kilder blev grundigt gennemgået af vores team for at sikre deres kvalitet, pålidelighed, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikel blev betragtet som pålidelig og af akademisk eller videnskabelig nøjagtighed.Indholdet på My Animals er skrevet med formålet om at dele information. Det kan ikke erstatte diagnosen, rådgivningen eller behandlingen fra en fagperson. I tilfælde af tvivl er det bedst at tale med en betroet specialist.