Forskellige typer af adfærdsproblemer hos katte

Her kan du lære mere om adfærden hos katte.
Forskellige typer af adfærdsproblemer hos katte

Sidste ændring: 05 januar, 2020

Adfærdsproblemer hos katte er ret almindelige, og der findes flere typer af aggressiv adfærd. Det bliver udløst af bestemte faktorer, og hvis du har en kat, skal du vide, hvad du stiller op med det.

Adfærdsproblemer hos katte kommer normalt frem gennem aggression eller anden truende adfærd rettet mod mennesker og andre dyr.

Selvfølgelig kan alle dyr være aggressive, når det drejer sig om at forsvare sig selv eller sit territorium.

Faktisk er aggression noget, der er kommet med gennem evolutionen, som hjælper os med at forsvare vores afkom og som selvforsvar, hvis vi bliver angrebet eller truet.

Den adfærd hos katte, som vi i dag vil fortælle om, handler om aggression. Bemærk, at det kan referere til en lang række komplekse handlinger, og at det opstår som følge af meget forskellige årsager og under forskellige omstændigheder.

Klassifikation af aggression som adfærdsproblemer hos katte

en aggressiv kat illustrerer adfærdsproblemer hos katte

For at kunne hjælpe med at styre katte, hvor den aggressive adfærd er kommet ud af kontrol, er det afgørende, at du bliver klar over, hvad der er årsagen til denne adfærd.

Hvis din kat har været aggressiv tidligere, eller hvis den reagerer på en måde, hvor du tænker, at den er på vej til at udvise aggressiv adfærd, så er det på tide, at du finder ud af, hvad det er for situationer, der udløser denne adfærd.

Har din kat for eksempel angrebet nogen? Hvis ja, hvornår og hvor skete det? Hvad skete der samtidig en halv times tid for denne hændelse? Endelig hvad var den reelle eller skjulte fare for din kat?

At finde frem til svaret på disse spørgsmål vil hjælpe dig med at identificere omstændighederne, der udløser dens aggressive reaktion. Desuden kan det give dig en ide om, hvorfor den reagerer på en bestemt måde.

Vær opmærksom på, at en række sygdomme kan være med til at gøre en kat mere aggressiv i sin adfærd. Toksoplasmose, struma, epilepsi, bylder, gigt og problemer med tænderne kan være skyld i dette.

Andre sygdomme hos katte, der kan være skyld i en mere aggressiv adfærd, er rabies og traumer, og hos de ældre katte kan det være nedsatte sensoriske evner eller kognitive dysfunktioner. Det er således det første trin til at finde frem til din kats problemer med aggression, at du tager den med til din dyrlæge til en grundig undersøgelse.

Der er mange andre grunde til at en kat kan være aggressiv. Så observer den omhyggeligt for at finde frem til, hvad det er, der udløser det.

Adfærdsproblemer hos katte: Aggression overfor andre katte

to katte i slagsmål

Dette er den mest almindelige form for adfærd hos katte, og det er den letteste at forstå. Det sker især for vilde og dårligt socialiserede hankatte. Efterhånden som hannerne bliver kønsmodne i det fri, vil de ofte begynde at udfordre hinanden for at opnå hunnernes gunst og territorium.

Gadekatte kan ofte komme i konfronterende situationer eller regelmæssige kampe. De viser det ved at sætte sig eller stille sig stive. De pumper sig op og måler hinanden.

Så skyder de ryggen op, og de vil ofte grynte eller hvæse. Efter dette sammenstød vil den ene af kattene sikkert stikke halen mellem benene og fortrække, eller også vil der være en, der ryger lige i totterne på den anden.

Aggressiv adfærd mellem tamme katte er mere diskret og kompleks end konflikter mellem to fremmede katte. Faktisk kan det være så diskret, at familien ikke selv opdager det.

I dette scenarie er positurerne hos den aggressive og dens offer diskrete. Mange katte har en tendens til at ville gemme sig for at undgå aggression.

Aggression kan opstå mellem katte af samme køn eller mellem hunner og hanner. Det kan handle om den fysiske størrelse og aktiviteter. Større katte vil ofte intimidere de mindre katte, som måske ikke er så aktive. En mangel på socialisering spiller også en stor rolle.

Frygt og defensiv adfærd

En aggressiv reaktion på grund af frygt kan opstå, hvis en kat opfatter noget som en trussel og ikke kan stikke af. Jo mere truende en person eller et dyr eller en genstand kan være overfor katten, jo større vil den reaktion på frygten være.

Den typiske kropsholdning i forbindelse med frygt eller defensiv aggression kan være en kombination af:

  • Defensive signaler såsom at bøje sig fremover, trykke ørerne ned langs kroppen, hæve halen, bøje sig eller rulle om på den ene side og udvidelse af pupillerne.
  • Aggressive signaler såsom at spytte, gåsehud, grynt, bide og kradse med kløerne.

Aggressive signaler vil fremkomme, hvis katten ikke kan slippe væk fra det, som giver dem frygten. Som regel er den bedste måde at klare denne form for defensiv-aggressiv adfærd hos katte simpelthen at undgå den, til den er faldet til ro igen.

Territoriale katte

De fleste dyr vil forsøge at smide andre ud fra deres territorium, og katte er ingen undtagelse. Begge køn er territoriale, men hannerne kan forsvare langt større territorier end hunnerne.

Når hunnerne reagerer med denne territoriale adfærd, er den som regel rettet mod andre af samme køn. De kan dog også finde på at gøre det samme mod hunde og mennesker.

En kat kan for eksempel udvise territorial adfærd overfor nogle familiemedlemmer, men ikke mod andre. På samme måde kan de være efter visse katte, mens de lader andre være i fred. Måden, katte holder styr på det, er ved at patruljere området, gnide sin hage mod ting og sprede sin urin som duftmærker.

Den kan også finde på at forfølge, jage og angribe en, som går ind på dens territorie. I så fald vil den vise det med en aggressiv kropsholdning efterfulgt af hvæs.

Nogle katte viser en langsom og rolig tilgang, når de vil forfølge en anden. Andre kan derimod fare frem med det samme og vise sin aggression. Det territorium, en kat kan råde over, kan være hele grunden, eller kun dele af den eller en opgang. Nogle kan også finde på at ville bestemme over et større område med flere ejendomme.

Leg med din kat

en kat leger med en fisk, hvilket kan føre til aggression, som er typiske adfærdsproblemer hos katte

Voldsomme lege er naturlige og almindelige blandt killinger og alle katte under to år. Men selvom dens intentioner kan være nok så uskyldig, så er det ikke altid, at legen ender så fredfyldt.

“Legesyg” aggression rettet mod mennesker kan ofte ende med skader på dem eller deres ejendele. Denne form for aggression er den mest almindelige type af adfærdsproblemer hos katte, der retter sig mod dens ejer eller familiemedlemmer.

Som typisk for et rovdyr vil den begynde at forfølge, jage angribe, løbe, ligge på lur, gemme sig, gribe, kæmpe og bide.

Nogle mener, at unge katte lærer at efterligne deres bid og strække kløer, når de leger med hinanden. Så hvis en kat føler sig forladt og ensom i nogle timer, kan det bidrage til at få det aggressive frem i den i sine lege.

Aggressiv reaktion, når du kæler med din kat

Selvom nogle katte elsker fysisk kontakt, så er der mange, som ikke bryder sig om at blive rørt ved. Aggressiv reaktion kan komme, når du gerne vil kæle med den, og den bliver irriteret over det.

Denne form for aggression kommer frem ved, at den kradser eller bider personen, som gerne vil kæle med den, hvorefter den hopper ned og stikker af.

Det kan være, fordi for megen kontakt kan føre til, at den bliver for ophidset, får smerter eller også kan det være på grund af statisk elektricitet. Så hvis din kat fortæller dig, at du skal stoppe med at kæle med den, skal du naturligvis efterkomme dens ønske… ellers.

Det er vigtigt at huske på, at adfærdsproblemer hos katte altid bør undersøges af en dyrlæge. En dyrlæge er som regel i stand til at kunne finde de underliggende problemer. Det gælder især, hvis det er noget, der giver den smerter.

Bemærk, at fysisk afstraffelse af en aggressiv kat ikke bare er grusomt. Det vil også vise sig at være helt uden effekt, hvis man vil ændre en uønsket adfærd.

Faktisk kan det udløse en smertepåført aggression. Hos de fleste dyr vil fysisk afstraffelse kun gøre deres adfærd dårligere. Det kan frembringe endnu mere af dens aggressive instinkt: Selvforsvar.

Det kan interessere dig ...
Er det nødvendigt at socialisere en kat?
My AnimalsLæs den på My Animals
Er det nødvendigt at socialisere en kat?

Er det nu også nødvendigt at socialisere en kat? Lad os se nærmere på, om det nu også kan passe, og hvis det er tilfældet, hvordan man så gør det.  • Siegel, A., & Pott, C. B. (1988). Neural substrates of aggression and flight in the cat. Progress in neurobiology, 31(4), 261-283.
  • Levine, E., Perry, P., Scarlett, J., & Houpt, K. A. (2005). Intercat aggression in households following the introduction of a new cat. Applied Animal Behaviour Science, 90(3-4), 325-336.
  • Adamec, R. E., Stark-Adamec, C., & Livingston, K. E. (1980). The development of predatory aggression and defense in the domestic cat (Felis catus): II. Development of aggression and defense in the first 164 days of life. Behavioral and Neural Biology, 30(4), 410-434.
  • Chapman, B. L., & Voith, V. L. (1990). Cat aggression redirected to people: 14 cases (1981-1987). Journal of the American Veterinary Medical Association, 196(6), 947-950.