Forskelle på komparativ psykologi og etologi

Komparativ psykologi og etologi prøver at forklare dyrs adfærd på en videnskabelig og nøjagtig måde.
Forskelle på komparativ psykologi og etologi

Sidste ændring: 21 maj, 2020

Præcis ligesom et hvert andet biologisk karaktertræk er adfærd noget, som kan måles, og komparativ psykologi og etologi er to forskellige måder at gøre dette på.

Hvad er komparativ psykologi?

Komparativ psykologi studerer lighederne og forskellene på dyrs adfærd. Det fokuserer især på at løse forskellige problemer gennem læring.

Hvad er etologi?

Etologi er det videnskabelige studie af dyrs adfærd, hvor der især anvendes en definition af adfærd som et sæt af observerbare aktiviteter, som dyret udfører i relation til dets omgivelser og dets nervesystem.

Historien om studiet af dyrs adfærd ved hjælp af komparativ psykologi og etologi

Tidlige studier af dyrs adfærd var skrevne beskrivelser og vi kan finde et tidligt eksempel i Aristoteles´ værkHistoria Animalium.

I Middelalderen dukkede fantastiske detaljer op i disse beskrivelser. Illustreringer svarede faktisk ikke til virkeligheden og folk beskrev dyr med magiske begreber som et resultat af legender og folklore.

Fra det syttende århundrede og frem begynder vi at finde mere uddybende værker, inklusiv nogle om fuglesang og hvordan fugle laver deres reder.

I det nittende århundrede, med teorierne af Lamarck og Darwin, blev evolutionen en betydelig del af beskrivelsen af dyrs adfærd. Mange videnskabsmænd begyndte at lave påstande om dyrs intelligens og også at udføre eksperimenter af deres adfærd.

Rotte i laboratorie

Under det tyvende århundrede blev eksperimentale studier delt op i to forskellige tankeskoler:

 • Behaviorisme eller den amerikanske skole. Denne tankeskole studerer, hvordan dyr løser problemer ved at lære i et kunstigt miljø, såsom et laboratorie. Dette fører med tiden til teorier om positiv og negativ forstærkning.
 • Innatisme eller en europæiske skole. Dette fokuserer på dyrs adfærd i deres naturlige miljø. Biologen, Oscar Heinroth, er en særligt vigtig forsker og var den første til at anvende definitionen af etologi, som vi kender den i dag.

Hvordan studerer man adfærd i etologi?

Eftersom det er en videnskab, skal forskere drage konklusioner ved at måle og analysere data. Indenfor etologi er adfærd analyseret ved at bruge Heinroths fire primære standarder:

 1. Dyret skal observeres i sit naturlige miljø.
 2. Der bør ikke være nogen forstyrrelse fra observatøren.
 3. Adfærdsegenskaber skal nedbrydes i diskrete enheder, der kaldes mønstre.
 4. Disse mønstre skal være observerbare, kvantificerbare og differentierbare.
Mand med kikkert studerer dyr ud fra komparativ psykologi og etologi

Hvertadfærdsegenskab har også en forklaring, som bør relateres til dyrets udvikling, evolution, funktionalitet og biologi. Zoologen, Tinbergen, definerede de følgende tilgange:

 • Ontogenetisk: Prøver at forklare, til hvilket punkt en bestemt adfærdsegenskab opstår i dyrets udvikling.
 • Kausal: Indebærer de neurale, morfologiske og fysiologiske mekanismer, som gør adfærdsegenskaben mulig.
 • Fylogenetisk: Studerer, hvordan en adfærdsegenskab har udviklet sig ind til den pågældende dag.
 • Funktionel: Refærdiggør, hvorfor naturlig selektion har foretrukket den adfærdsegenskab frem for andre.

Forskelle mellem komparativ psykologi og etologi

Selvom de to historisk set er relateret, og deres forskelle har været utydelige, er der nogle små nuancer, som adskiller dem:

 • Etologi stammer fra Europa, mens komparativ psykologi blev populær i USA.
 • Komparativ psykologi er en del af psykolog, mens etologi er tættere på zoologi.
 • Etologi lægger mere vægt på arters instinkt og naturlige adfærdmens komparativ psykologi foksuerer på læring og udivklingen af teorier om adfærd.
 • Metoderne, der bruges, i komparativ psykologi fokuserer på arbejde i laboratorier og reaktioner på forskellige variabler. Etologi anvender på den anden side observation i de naturlige omgivelser uden, at observatøren forstyrrer.

Begge grene af videnskab stiler dog essentielt efter at forstå det samme: Hvordan og hvorfor en adfærdsegenskab opstår.

Det kan interessere dig ...
Få rådgivning om hundens etologi
My Animals
Læs den på My Animals
Få rådgivning om hundens etologi

Rådgivning om hundens etologi kunne løse de dårlige vaner, din hund har, eftersom det er en videnskab, der studerer adfærdsmæssige problemer hos hu... • Universidad de Córdoba. Introducción al estudio del comportamiento.
 • Marc Richelle. Apuntes de Psicología, 2012, Vol. 30 (1-3), págs. 93-98. Número especial: 30 años de Apuntes de Psicología.
 • Fernández Rios, Luis Psicología comparada, etología y salud mental. Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 19, núm. 2, 1987, pp. 195-220. Fundación Universitaria Konrad Lorenz
  Bogotá, Colombia.

Indholdet på My Animals er skrevet med formålet om at dele information. Det kan ikke erstatte diagnosen, rådgivningen eller behandlingen fra en fagperson. I tilfælde af tvivl er det bedst at tale med en betroet specialist.