Eläinavusteinen terapia toimii

Eläinavusteinen terapia toimii
Francisco María García

Kirjoittanut ja tarkastanut asianajaja Francisco María García.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Eläinavusteinen terapia tarkoittaa sitä, että terveys- tai sosiaalialan koulutuksen saanut terapeutti käyttää eläintä apuna työssään. Potilaalla on diagnoosi ja hoidolla tavoite, jonka edistymistä seurataan.

Eläimen hyvinvoinnista huolehtiminen on eläinavusteisen terapian keskeinen edellytys, eikä minkään muotoista emotionaalista tai fyysistä kaltoinkohtelua sallita. Ainoastaan hyväkuntoinen ja tasapainoinen eläin voi tukea potilaan kuntoutumista. Kun eläimistä pidetään huolta ja niitä kunnioitetaan niiden ansaitsemalla tavalla, ne nauttivat työstään yhtä paljon kuin potilas nauttii niiden kanssa vietetystä ajasta.

Toimiiko eläinavusteinen terapia?

Eläinterapiaa pidettiin pitkään vaihtoehtoisena hoitomuotona, jonka toimivuutta lääketieteen ammattilaiset epäilivät. Tänä päivänä tutkimukset kuitenkin tukevat väittämää siitä, että eläinavusteinen terapia hyödyttää potilaita huomattavasti. Eläinterapia on suunniteltu edistämään potilaan fyysistä, sosiaalista, emotionaalista tai kognitiivista toimintaa.

Nykyään alan ammattilaiset suosittelevat eläinavusteisen terapian hyödyntämistä ja eläinten kanssa liikkumista ja kanssakäymistä. Tutkimuksissa on todettu, että pelkällä eläimen läsnäololla voi olla ihmiseen rauhoittava vaikutus. Eläimen kosketus ja läheisyys tuovat lohtua ja tukea.

Eläinavusteinen terapia toimii

Mitä eläimiä eläinavusteisessa terapiassa käytetään?

Tutkimukset ja käytäntö ovat osoittaneet, että eläinavusteisessa terapiassa voidaan käyttää apuna monia eri eläimiä. Suomessa tunnetuin ja parhaiten organisoitu terapiamuoto on ratsastusterapia, minkä lisäksi terapiatyössä käytetään etenkin koiria. Ulkomailla eläinavusteisessa toiminnassa käytetään esimerkiksi alpakoita ja laamoja. Eläin valitaan terapian tavoitteen sekä potilaan toiveiden ja terveydentilan perusteella.

Koirat

Ihmisen parasta ystävää käytetään apuna erilaisissa rooleissa terapiassa, kuntoutumisessa ja lapsipsykologiassa. Erilaisten näkö- ja kuulovammojen kanssa elävät käyttävät koiria opaskoirina niiden tarjoaman vapauden vuoksi. Opaskoira voi myös auttaa henkilöä sosiaalisessa kanssakäymisessä ja sosiaalisiin ryhmiin integroitumisessa. Koira on osa ihmisen rutiinia ja rohkaisee tätä aktiivisempaan ja terveempään

Koirista on myös suurta hyötyä lapsi- ja kasvatuspsykologian saralla. Koirat kannustavat erilaisista vaivoista, kuten autismista ja Downin oireyhtymästä, kärsiviä lapsia ja teini-ikäisiä oppimaan ja olemaan kanssakäymisessä muiden kanssa. Koirilla on havaittu olevan tärkeä rooli vakavista tai kuolemaan johtavista sairauksista kärsiville. Tämän lisäksi terapiakoiria voidaan tavata geriatrian osastolla tai palvelutaloissa. Jo pelkkä koiran läsnäolo voi parantaa potilaan mielialaa ja saada tämän tuntemaan olonsa rentoutuneeksi.

Hevoset

Eläinavusteinen terapia toimii

Hevosterapian hyödyt on tunnettu jo vuosisatojen ajan. Esimerkiksi muinaisessa Kreikassa hevosia käytettiin erilaisten fyysisten ja psyykkisten ongelmien ehkäisemisessä ja hoidossa. Tänä päivänä hevos- ja ratsastusterapiaa käytetään apuna psyykkisistä, neuromuskulaarisista, kognitiivisista ja sosiaalisista häiriöistä ja ongelmista kärsivien lasten, teinien ja aikuisten hoidossa.

Kissat

Uusien tutkimusten mukaan kissan turkin koskettaminen voi stimuloida iäkkäiden ihmisten muistia ja kognitiivisia kykyjä. Tämän vuoksi kissojen käyttäminen ikäihmisille suunnatussa eläinavusteisessa terapiassa on tavallista. Kissa on monen iäkkään ihmisen ensimmäinen valinta sen pienen koon, ystävällisen luonteen ja kauniin ulkonäön ansiosta.

Pienet liskot ja iguaanit

Liskojen käyttö eläinavusteisessa terapiassa on verrattain eksoottinen ja innovatiivinen idea. Nämä pienet matelijat auttavat stimuloimaan lasten kognitiivisia, emotionaalisia ja sosiaalisia kykyjä. Liskojen etu on myös se, että ne sopivat myös allergisten tai hengitysongelmista kärsivien potilaisen seuraksi.

Kanit, hamsterit ja marsut

Näiden pienten jyrsijöiden on todettu stimuloivan lasten sosiaalisia kykyjä ja tunteita.

Lopuksi haluamme vielä muistuttaa, että ainoastaan ammattilainen saa suorittaa eläinavusteista terapiaa. Jokainen potilas tarvitsee hänelle räätälöityä hoitoa ja huomiota, minkä vuoksi oikean eläimen, aktiviteetin ja aikataulun valitseminen on tärkeää.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Kuinka koira havaitsee diabeteksen?
My Animals
Lue se täällä My Animals
Kuinka koira havaitsee diabeteksen?

Joillain koirilla on kyky auttaa tietyistä vaivoista kärsiviä ihmisiä. Joissain tapauksissa koira havaitsee diabeteksen tai tietyn tyyppisen syövän...


Eläimemme-sivuston sisältö on laadittu informatiivisiin tarkoituksiin. Se ei voi korvata ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa kannattaa kääntyä luotetun asiantuntijan puoleen.