Lemmikki hyödyttää ikääntyvää ihmistä

Lemmikki hyödyttää ikääntyvää ihmistä
Samuel Sanchez

Kirjoittanut ja tarkastanut biologi Samuel Sanchez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jokainen lemmikin kanssa elänyt tietää, että eläimet tuovat mihin tahansa kotiin iloa ja energiaa. Tutkimusten mukaan mikä tahansa lemmikkieläin luo ympärilleen rentouttavan ja pehmeän ilmapiirin, mikä heijastuu ihmisten hyvinvointiin monin eri tavoin. Tänään esittelemme kaksi tutkimusta, joissa selvitettiin sitä, miten lemmikki hyödyttää ikääntyvää ihmistä.

Pitkittäistutkimus ikääntyvistä henkilöistä ja lemmikeistä

Ensimmäiseksi kerromme tutkimuksesta, jossa selvitettiin ikääntyvien henkilöiden fyysisen kunnon ja heidän arjessaan läsnä olevien lemmikkien yhteyttä.

  • Tutkimuksen otosryhmä koostui yli tuhannesta yli 65-vuotiaasta henkilöstä, joista osalla oli lemmikkejä ja osalla ei.
  • Tutkijat suorittivat puhelimitse kyselyn, johon sisältyi sekä demografisen tiedon keräämistä että kysymyksiä päivittäisestä käyttäytymisestä.
  • Päivittäisten aktiviteettien seuraamiseen kehitettiin asteikko, jossa otettiin huomioon esimerkiksi sellaisia aktiviteetteja kuten portaiden nouseminen, tiettyjen etäisyyksien käveleminen, kuormittavan liikunnan harrastaminen ja kumartelu. Lopuksi tutkijat kvantifioivat jokaisen henkilön fysiologisen hyvinvoinnin eri tekijöiden perusteella.
  • Tämän jälkeen koehenkilöitä seurattiin vuoden ajan.
Lemmikki hyödyttää ikääntyvää ihmistä

Tutkimuksen tulokset antoivat selviä viitteitä siitä, että henkilöt, joilla oli lemmikkinään kissa tai koira, pärjäsivät yleisesti ottaen päivittäisissä aktiviteeteissa selvästi muita henkilöitä paremmin. Tiedeyhteisön jäsenet tietävät, että aktiivisen elämäntavan ylläpitäminen pienentää kaatumisten ja murtumien riskiä ja auttaa hidastamaan ikääntymiseen liittyvää luiden kulumista ja lihasten surkastumista. Koiranomistajat käyvät päivittäin kävelyillä ja leikkivät ja ovat vuorovaikutuksessa lemmikkinsä kanssa. Vaikka tämä ei ehkä vaikutakaan suurelta ponnistukselta, vähäisestäkin liikunnasta ja aktiivisuudesta on suuria hyötyjä ikääntyville henkilöille.

Tutkimus eläinavusteisen terapian hyödyistä dementikoille

Vuonna 2008 julkaistussa tutkimuksessa tutkijat selvittivät eläinavusteisen terapian ja dementian kehittymisen suhdetta.

  • Tutkittavaan ryhmään kuului 54 iäkästä dementiaa sairastavaa henkilöä.
  • Puolta ryhmästä hoidettiin normaalilla dementialääkityksellä ja toista puolta lääkityksen ja eläinterapian yhdistelmällä.
  • Tutkijat seurasivat potilaiden edistymistä 10 viikon hoidon jälkeen. He kiinnittivät huomioita muun muassa potilaiden kognitiivisiin häiriöihin, levottomuuteen, aggressiivisuuteen ja dementiaan liittyvään masennukseen.

Pelkästään normaalilla lääkityksellä hoidetuilla kontrolliryhmän jäsenillä yllä luetellut oireet pahenivat huomattavasti seurantajakson aikana. Eläinavusteista terapiaa saaneilla sen sijaan oireet pysyivät seurantajakson ajan tasaisina, eivätkä pahentuneet. Dementiaan ei valitettavasti ole olemassa ihmeitä tekevää lääkitystä, mutta se, että eläinterapian avulla pystyttiin hidastamaan potilaiden oireiden pahenemista, on positiivinen askel.

Lemmikki hyödyttää ikääntyvää ihmistä

Yllä mainitut tutkimukset ovat vain kaksi esimerkkiä monien saman suuntaisia tuloksia tuottaneiden tutkimusten joukossa. Eräs vuonna 2014 julkaistu tutkimus esimerkiksi väittää, että lemmikin omistavat vanhukset saavat keskimäärin 12 % enemmän liikuntaa kuin he, jotka eivät elä eläimen kanssa. Lemmikin omistaminen ei tuo mukanaan pelkästään fyysisisiä hyötyjä, sillä on todistettu, että eläimen läsnäolo ja sen koskettaminen ja silittäminen vaimentavat stressireaktioita, rentouttavat ja lievittävät ahdistuneisuutta. Lemmikin läheisyys laskee sydämen sykettä ja piristää, minkä lisäksi eläin on erinomainen apu yksinäisyyteen.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Nämä asiat lemmikkisi voi opettaa sinulle
My Animals
Lue se täällä My Animals
Nämä asiat lemmikkisi voi opettaa sinulle

Tyypillisesti omistaja kouluttaa eläintä, mutta oletko koskaan ajatellut, mitä kaikkia asioita lemmikkisi voi opettaa sinulle?


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Eläimemme-sivuston sisältö on laadittu informatiivisiin tarkoituksiin. Se ei voi korvata ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa kannattaa kääntyä luotetun asiantuntijan puoleen.