Mistä tietää, että kasvattaja on vastuullinen ja luotettava?

Hyvä kasvattaja ei pyri rikkauksiin eläinten kustannuksella. Rakkaudesta rotua kohtaan, hän kunnioittaa ja pitää yllä sen standardeja.
Mistä tietää, että kasvattaja on vastuullinen ja luotettava?

Viimeisin päivitys: 21 elokuu, 2020

Adoptoiminen eläinsuojasta on aina erinomainen tapa hankkia perheeseen koira. Monet kuitenkin haluavat kotiinsa tietyn rotuisen lemmikin, jolloin koira on hankittava kasvattavan kautta. Pentutehtaiden tai muuten epäluotettavien kasvattajien tukeminen ei missään nimessä kannata, mistä seuraakin kysymys siitä, miten koiran hankkimista harkitseva tietää, että kasvattaja on vastuullinen ja luotettava?

Vastuullinen kasvattaja ei tee työtään rahan vuoksi

Vastuullinen kasvattaja on henkilö, joka on omistautunut kehittämään ja vaalimaan tiettyä eläinlajia ja rotua. Kasvattaja voi olla keskittynyt koirien, kissojen, hevosten, lintujen tai vaikkapa marsujen kasvatukseen.

Koirat häkissä

Moni kasvattaja tekee työtään rakkaudesta tiettyä rotua kohtaan. Tällainen henkilö näkee vaivaa eläinten eteen ja kokee ylpeyttä tavasta, jolla huolehtii niistä. Valitettavasti on olemassa myös ihmisiä, jotka kasvattavat koiria vääristä syistä ja näkevät eläimet lähinnä rahan lähteenä. Tämän vuoksi jokaisen lemmikin hankkimista harkitsevan on tärkeää tehdä taustatyötä ja selvittää kasvattajan tausta ja maine sekä tämän kasvattamien eläinten terveydentila ja elinolot.

Koiran rekisteröiminen on tärkeä osa vastuullista koirien kasvatusta ja omistamista. Koiran kaupasta tulee tehdä kirjallinen kauppasopimus, ja Kennelliiton rekisteröimän eläimen kauppahintaan kuuluu aina virallinen rekisteritodistus. Koiran rekisteröiminen on yksi keino taistella pentutehtailua vastaan.

Mistä tietää, että kasvattaja on vastuullinen ja luotettava?

Vastuullinen kasvattaja vaalii aina eläinten terveyttä ja hyvinvointia. Vastuullinen koirankasvattaja kasvattaa eläimiä hygieenisissä ja turvallisissa oloissa, joissa koirien terveys ja hyvinvointi on taattu ja etusijalla. Hän myös tekee yhteistyötä eläinlääkärin kanssa varmistaakseen emän ja pentujen terveyden.

Kasvattajan on tärkeä tuntea kasvattamansa rotu ja sen terveyteen vaikuttavat asiat. Nämä on tärkeä ottaa huomioon kasvatustyössä ja ne tulee välittää koiranpennun ostajalle eläimen kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin takaamiseksi.

Mistä tietää, että kasvattaja on hyvämaineinen ja arvostettu?

Suomen Kennelliiton mukaan vastuullinen koirankasvattaja noudattaa seuraavia sääntöjä:

 • Jalostukseen käytetään ainoastaan terveitä ja hyväluonteisia koiria
 • Jalostukseen käytetään ainoastaan ulkomuodoltaan ja käyttöominaisuuksiltaan rodunomaisia koiria
 • Koira annetaan jalostuskäyttöön vain yhdistelmiin, joissa yllä mainitut periaatteet toteutuvat molempien yksilöiden kohdalla
 • Koirien terveydentilasta kerrotaan avoimesti
 • Emän ja pentujen hyvinvoinnista huolehditaan
 • Koirista huolehditaan niin, ettei niistä koidu ympäristölle haittaa
 • Pennut totutetaan käsittelyyn ja sosiaalistetaan ennen luovutusta
 • Pennut myydään vain niille soveltuviin koteihin
 • Jokaisesta kaupasta tehdään kirjallinen sopimus ja jokainen pentu rekisteröidään
 • Kasvattaja kertoo pennun ostajalle koiran omistamiseen liittyvistä vastuista ja velvollisuuksista ja sitoutuu neuvomaan ja opastamaan omistajaa koko eläimen elämän ajan
 • Kasvattaja allekirjoittaa Kennelliiton kasvattajasitoumuksen ja sitoutuu noudattamaan sen periaatteita
Mistä tietää, että kasvattaja on vastuullinen ja luotettava?

Koirien lisääntyminen kasvattajan näkökulmasta

Suomen Kennelliiton koirien lisääntymiseen ja penikoimiseen liittyvissä säännöissä ja ohjeissa huomioidaan ensisijaisesti eläinten terveys ja hyvinvointi. Kasvatustyössä on huomioitava sekä yleiset että rotukohtaiset terveyteen ja jälkeläismäärään liittyvät vaatimukset.

Vaatimuksena on, että sekä narttu että uros ovat terveitä, halukkaita ja kykeneviä luonnolliseen astutukseen. Tämän lisäksi narttukoiran on oltava hyväkuntoinen ja luonteeltaan halukas hoitamaan pentuja. Vaikka nartut saavuttavat sukukypsyyden viimeistään vuoden ja urokset puolen vuoden iässä, koiraa suositellaan käytettävän jalostukseen aikaisintaan 2-vuotiaana. Tässä vaiheessa koiran terveydentilasta, luonteesta ja käyttöominaisuuksista on ehditty saada runsaasti tietoa.

Mistä tietää, että kasvattaja on vastuullinen ja luotettava?

Nartun ensimmäisen penikoimisen suositellaan tapahtuvan alle kuuden vuoden iässä, jotta koiran terveys ja kunto sallivat hedelmöittymisen, raskausajan, synnytyksen ja pentujen hoidon. 8-vuotiaan nartun astuttaminen edellyttää aina eläinlääkärin todistuksen, jossa koiran todistetaan olevan terve, hyväkuntoinen ja kykeneväinen kantamaan ja synnyttymään pennut. Nartulla voidaan teettää enintään viisi pentuetta niin, että edellisestä penikoimisesta on pentueen syntyessä kulunut vähintään 10 kuukautta.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Koiranpennun ensimmäiset päivät kotona
My Animals
Lue se täällä My Animals
Koiranpennun ensimmäiset päivät kotona

Koiranpennun ensimmäiset päivät kotona ovat suuri muutos sekä eläimelle että sen uudelle perheelle. Ajanjaksoa voidaan helpottaa hyvällä valmistaut...