Mitä koira tuntee katsoessaan omistajaansa?

Mitä koira tuntee katsoessaan omistajaansa?
Samuel Sanchez

Kirjoittanut ja tarkastanut biologi Samuel Sanchez.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Jokainen omistaja on todennäköisesti samaa mieltä siitä, että katsekontaktin luominen koiran kanssa on enemmän kuin pelkkä aistikokemus. On tavallista, että ihmiset kuvailevat oman lemmikkinsä katseen olevan täynnä tunnetta ja rakkautta, mutta onko tämä totta vai vain ihmisen kuvitelmaa? Mitä koira tuntee katsoessaan omistajaansa?

Kommunikaation tärkeys

Tunteiden tunnistamisen avulla koirat voivat arvioida lajitovereidensa aikomuksia ja motiiveja, minkä ansiosta ne osaavat reagoida tilanteisiin asianmukaisesti ja ennakoida tapahtumia. Se myös antaa niille mahdollisuuden ylläpitää pitkäaikaisia suhteita ja välttää konflikteja, jotka eivät hyödytä mitään osapuolta.  Näin ollen eläimen empatialla on epäitsekkyyden lisäksi tärkeä rooli sopeutumisessa. Kyky tunnistaa ärsykkeitä ja reagoida niihin asianmukaisesti lisää sekä ärsykkeen luojan että vastaanottajan selviytymismahdollisuuksia.

Kaikki yllä kuvattu koskee saman lajin yksilöiden välistä viestintää, mutta samoja asioita voidaan soveltaa myös kommunikoitaessa muiden lajien kanssa. Koirat oppivat tunnistamaan ihmisten eleitä ja ilmeitä, koska niiden elämä riippuu oikeanlaisesta viestinnästä.

Mitä koira tuntee katsoessaan omistajaansa?

Mitä koira tuntee katsoessaan omistajaansa?

Tuijottaessaan tiukasti omistajaansa koira yrittää ymmärtää tätä. Eräässä tieteellisessä tutkimuksessa pyrittiin kvantifioimaan tämän suhteen tehokkuutta. Sitä varten tutkijat noudattivat seuraavia

  • 17 koiraa altistettiin kahdelle ihmisten tuottamalle aistiärsykkeelle, joista ensimmäinen olivat onnelliset tai vihaiset kasvot ja toinen mielihyvää tai vihaa kuvastava ääni. Näitä parametreja sekoitettiin erilaisissa kokeissa.
  • Tutkijat toistivat samoja kokeita useita kertoja jokaiselle koiralle ja monitoroivat koirien käytöstä.
Mitä koira tuntee katsoessaan omistajaansa?

Tulokset eivät yllättäneet tutkijoita, vaan korostivat odotetusti sitä faktaa, että koirat tulkitsevat ihmisten tunteita paitsi katsomalla heidän kasvojaan, myös kuuntelemalla ja ymmärtämällä heidän tuottamiaan ääniä. Lähes 70 % koirista kiinnitti enemmän huomiota kasvoihin, jotka kuvastivat samaa tunnetilaa samanaikaisesti sekä ilmein että äänin.

Tutkijat arvioivat, että koirat pystyvät tulkitsemaan ihmisten tunteita kaksivuotiaan ihmislapsen tasolla. Koira esimerkiksi ymmärtää, että omistajan käden nuolaiseminen saa omistajan olon tuntumaan hyvältä. Ei siis ole sattumaa, että koira osoittaa usein kiintymystä omistajaansa kohtaan omistajan itkiessä tai tuntiessa muuten olonsa huonoksi. Sen lisäksi, että koira osaa tulkita omistajansa tunteita tämän ilmeiden ja eleiden perusteella, se voi myös tuntea samoja tunteita omistajansa kanssa. Esimerkiksi omistajan kokema stressi tai ahdistuneisuus tarttuu nopeasti koiraan.

Empatia on harmonisen yhteiselon avain

Koira siis yrittää ymmärtää omistajaansa katsoessaan tämän kasvoja, mutta visuaalinen viestintä vastaa myös muihin tarpeisiin. Koira voi esimerkiksi yrittää ilmaista tiettyä tarvetta tai epämukavaa oloaan. Omistajan on tärkeää ymmärtää, että tunteet vaikuttavat myös hänen lemmikkinsä hyvinvointiin. Koirat pystyvät paitsi ymmärtämään stressiä ja pelkoa, myös tuntemaan näitä samoja tunteita.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Ymmärtääkö hevonen ihmisen tunteita?
My Animals
Lue se täällä My Animals
Ymmärtääkö hevonen ihmisen tunteita?

On vaikea löytää toista yhtä eleganttia ja kaunista olentoa kuin hevonen. Mutta oletko koskaan miettinyt, ymmärtääkö hevonen ihmisen tunteita ja kä...


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


  • Albuquerque, N., Guo, K., Wilkinson, A., Savalli, C., Otta, E., & Mills, D. (2016). Dogs recognize dog and human emotions. Biology letters12(1), 20150883.

Eläimemme-sivuston sisältö on laadittu informatiivisiin tarkoituksiin. Se ei voi korvata ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa kannattaa kääntyä luotetun asiantuntijan puoleen.