Mikä on Natura 2000 -hanke?

Eläinlajien ja niiden luonnollisten elinympäristöjen suojelu on äärimmäisen tärkeää luonnonperintömme suojelemiseksi.
Mikä on Natura 2000 -hanke?
Érica Terrón González

Kirjoittanut ja tarkastanut eläinlääkäri Érica Terrón González.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

EU:lla on vahva luonnonsuojelulainsäädäntö, jonka keskuudessa on Natura 2000 -hanke, jonka tavoitteena on tukea luonnon monimuotoisuutta. Natura 2000 -verkostoon kuuluu 26 000 suojelualuetta, jotka kattavat noin 18 % Euroopan Unionin maa-alasta. Kyseessä on maailman laajin suojelualueiden verkosto, joka suojelee Euroopan uhanalaisimpia lajeja ja luontotyyppejä. Näitä luontotyyppejä on Euroopassa noin 200 ja lajeja noin 700.

Mistä Natura 2000 -hanke sai alkunsa ja mitä sen tavoitteet ovat?

Natura 2000 -hanke sai alkunsa jo vuonna 1979, kun Euroopan Unioni hyväksyi ensimmäisen merkittävän luonnonsuojelulakinsa, lintudirektiivin, joka suojelee kaikkia EU:n alueen luonnonvaraisia lintuja, kattaen noin 500 lajia. Euroopan Unionin jäsenmaat osoittavat ja suojelevat luonnonvaraisille linnuille erityisen tärkeitä alueita, ja tähän päivään mennessä on perustettu noin 5 300 erityissuojelualuetta.

Mikä on Natura 2000 -hanke?

Vuonna 1992 säädetty luontotyyppidirektiivi velvoittaa Euroopan Unioinin jäsenmaat suojelemaan uhanalaisten kasvi- ja eläinlajien elinympäristöjä ja luontotyyppejä. Suojelualueita kutsutaan erityisten suojelutoimien alueiksi. Kyseinen direktiivi kattaa noin 1 500 harvinaista ja uhanalaista eläin- ja kasvilajia ja noin 230 luontotyyppiä. Lintudirektiivin ja luontotyyppidirektiivin perusteella suojellut alueet muodostavat Natura 2000 -verkoston.

Natura 2000 -hanke on luonnonsuojelualueiden verkosto, mutta siinä otetaan huomioon myös, että ihmiset ja luonto toimivat parhaiten toistensa kumppaneina. Sen sijaan, että verkostossa suljettaisiin pois taloudellinen toiminta, siinä pyritään varmistamaan, että tällaisessakin toiminnassa kunnioitetaan lajien ja luontotyyppien suojelua. Verkosto edistää kestävää metsätaloutta, kalastusta, maataloutta ja matkailua.

Natura 2000 -alueita koskevat päätavoitteet ovat seuraavat:

  • Välttää kaikkea toimintaa, joka saattaa vakavasti häiritä lajeja tai vahingoittaa luontotyyppejä, joille alue on osoitettu
  • Toteuttaa tarvittaessa myönteisiä toimenpiteitä näiden luontotyyppien ja lajien säilyttämiseksi ja elvyttämiseksi suojelun parantamista varten
Mikä on Natura 2000 -hanke?

Natura 2000 Suomessa

Jokainen Euroopan Unionin jäsenmaa laatii kansallisen luettelon luontodirektiivin mukaisista Natura-alueistaan ja ehdottaa niitä Natura 2000 -verkostoon. Jäsenmaat osallistuvat luetteloiden arviointiin yhdessä Euroopan komission ja Euroopan ympäristökeskuksen luontokeskuksen kanssa, ja lopullisen päätöksen aluiden liittämisestä verkostoon tekee Euroopan Unionin ministerineuvosto tai komissio.

Suomen Natura-alueet ovat pääasiassa nykyisiä luonnonsuojelualueita, erämaa-alueita ja suojeluohjelmien kohteita. Hankkeen on tarkoitus suojella myös sellaista luontoa, joka on aikaisemmin ollut heikosti suojeltua. Tällaisia ympäristöjä voivat olla esimerkiksi saaristojen ja rannikkojen vedenalainen luonto, suuret joet, järvet, kalliot ja kulttuuriympäristöt.

Mikä on Natura 2000 -hanke?

Suomessa Natura-alueita on neljää tyyppiä:

  • Alueita, joilla suojellaan lintudirektiivin I liitteessä mainittuja lajeja
  • Alueita, joilla suojellaan luontodirektiivin II liitteessä mainittuja lajeja
  • Alueita, joilla suojellaan molempia yllä mainituista
  • Alueita, joilla ei ole kumpiakaan edellä mainituista, mutta joilla muutoin suojellaan luonnon monimuotoisuutta

Suomessa Natura 2000 -alueiden yhteenlaskettu pinta-ala on noin 50 000 km² eli noin 15 % koko maan pinta-alasta. Natura-alueita on maassamme yhteensä 1856, ja luettelon niistä löydät tämän linkin takaa.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Naisen pelastama norsunpoikanen sai kodin suojelualueelta
My Animals
Lue se täällä My Animals
Naisen pelastama norsunpoikanen sai kodin suojelualueelta

Moyo on norsunpoikanen, joka löydettiin Wild is Life -organisaation työntekijöiden toimesta sen jouduttua eroon perheestään.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.Eläimemme-sivuston sisältö on laadittu informatiivisiin tarkoituksiin. Se ei voi korvata ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa kannattaa kääntyä luotetun asiantuntijan puoleen.