Yleisimmät pelkäävän koiran merkit

Tunnistamalla pelkäävän koiran merkit, voimme ymmärtää paremmin, kuinka eläin näkee ympäristönsä, ja oppia auttamaan ja tukemaan koiraa.
Yleisimmät pelkäävän koiran merkit

Viimeisin päivitys: 27 syyskuuta, 2021

Pelko on selviytymisen kannalta välttämätön ja olennainen tunne. Kaikki nisäkkäät pystyvät tuntemaan pelkoa. Jokainen eläin osoittaa pelkoa omalla tavallaan, ja koiranomistajan on tärkeä tunnistaa pelkäävän koiran merkit. Tällä tavalla pelkäävää koiraa pystytään tukemaan paremmin ja sen tilanteeseen osataan eläytyä.

Kuinka pelko toimii?

Pelko on tunne, joka liittyy tavallisesti todellisen ulkoisen vaaran havaitsemiseen. Se on tunne samalla tavalla kuin ilo, suru tai ahdistuskin. Tällaiset tunteet eivät ole tahdonalaisia, eli emme voi yksinkertaisesti valita, tunnemmeko niitä vai emme. Tämä pätee niin ihmisiin kuin koiriinkin. Koska koiran tuntema pelko on tahaton tunne, on täysin järjetöntä torua eläintä sen pelätessä. Ihminen voi kuitenkin tehdä asioita, jotka joko lisäävät tai vähentävät koiran tunteman pelon määrää.

Koiran pelätessä tekomme voivat joko auttaa lohduttamaan eläintä tai pahentaa sen kokemaa pelkoa, mutta tekomme eivät vahvista tunnetta itsessään. Kuten mainitsimme, pelko on tahaton tunne. Tämän lisäksi myöskään tavat, joilla koirat ilmaisevat pelkoaan, eivät ole tahdonalaisia. Pelkäävä koira ei siis voi muuta kuin ilmaista pelon merkkejä.

Jos koira pelkää esimerkiksi myrskyä, on tärkeää vastustaa halua torua eläintä myrskyn aikana, sillä pelko ei ole tahallista. Valinta on omistajan käsissä; hän voi joko lohduttaa koiraa ja auttaa sitä selviämään epämukavasta tilanteesta, tai päätyä vahingoittamaan koiraa lisää. Tekipä omistaja mitä tahansa, koira tulee todennäköisesti pelkäämään myös seuraavaa myrskyä – mutta jos asia on hoidettu edellisellä kerralla huonosti, eläin ei enää hae turvaa omistajastaan. On tärkeä muistaa, että pelkäävän koiran tunteet eivät ole sen omassa hallinnassa.

Lemmikin reaktio myrskyyn saattaa olla vaistonvarainen.

Pelko koirilla

Koirat voivat muiden eläinten tavoin pelätä monia eri asioita. On osoitettu tilastollisesti, että noin puolet koirista pelkää kovia ääniä. Näistä äänistä pelätyimpiä ovat myrskyt, ilotulitukset ja aseen laukauksia muistuttavat äänet. Koiran ei tarvitse olla kokenut pahoinpitelyä tai hylkäämistä tunteakseen pelkoa. On olemassa hylättyjä koiria, joiden psykologinen eheytyminen on hyvin nopeaa, kun taas jotkut herkemmät koirat pelkäävät monenlaisia ärsykkeitä, vaikka niitä ei ole kohdeltu kaltoin.

Itse asiassa ihmisillä, koirilla ja muilla nisäkkäillä on hyvin samanlainen keskushermosto, eli se kehon osa, joka yhdistää aivot muuhun kehoon. Tämä tarkoittaa sitä, että koirat tuntevat pelkoa hyvin samalla tavalla kuin ihmiset. Siksi voimme omiin pelon kokemuksiimme pohjautuen ymmärtää ja eläytyä koirien sekä muiden eläinten tapaan kokea samanlaisia tunnetiloja.

Yleisimmät pelkäävän koiran merkit

Jokainen koira yrittää selviytyä pelon tunteista parhaansa mukaan. Näet alla olevasta listasta, että jotkut koiran pelon merkeistä vaikuttavat ristiriitaisilta – tämä johtuu siitä, että koirayksilöt ilmaisevat pelkoa hyvin eri tavoin. Jos haluat tarkistaa, kokeeko oma koirasi pelkoa, katso, sopiiko yksi tai useampi merkeistä eläimen käytökseen. Kaikkien merkkien ei kuitenkaan tarvitse ilmetä samanaikaisesti.

Yleisimmät pelkäävän koiran merkit ovat seuraavat:

  • Läähätys ja kuolaaminen. On hyvin tavallista, että koira läähättää, kun se kokee pelon tuntemuksia – tämän ansiosta se myös kuolaa tavallista enemmän.
  • Laajentuneet pupillit. Tämä on jotakin, mihin emme normaalisti kiinnitä koirissamme huomiota, mutta on todistettu, että pelkoa tuntevien koirien pupillit ovat tavallista laajemmat.
  • Vapina. Moni koira tärisee fyysisesti pelkoa kokiessaan. Jotkut alkavat vapisemaan pienestäkin pelon tunteesta, kun taas jotkut tekevät niin vain silloin, kun tunne on hyvin voimakas.
  • Korostunut liikehdintä tai liikkumattomuus. Jotkut koirat eivät voi pysyä pelottavassa tilanteessa aloillaan. Toiset taas jähmettyvät aloilleen. Vaikka nämä kaksi merkkiä voivatkin vaikuttaa ristiriitaisilta, ne ovat kaksi mahdollista pelkäävän koiran merkkiä.
  • Häntä koipien välissä. Häntä koiran jalkojen välissä on ehkä kaikista huomattavin pelon merkki. Muista kuitenkin, että on rotuja, jotka eivät pysty laskemaan häntiään sillä tavalla, esimerkiksi shiba inut ja mopsit.
  • Virtsaaminen ja ulostaminen, joko liikaa tai ei ollenkaan. Voimakasta paniikkia kokeville koirille on tavallista, etteivät ne pysty kontrolloimaan itseään, ja ne virtsaavat tai ulostavat sinne, missä sattuvat olemaankin, mukaan lukien kaikki kodin kolkat. Kuten olemme sanoneet alussa: pelko ei ole tahdonalaista, eikä omaa käyttäytymistä voi pelkoa tuntiessa hillitä. Toisaalta taas jotkut toiset koirat tekevät aivan päinvastoin, eivätkä pysty pelkoa kokiessaan virtsaamaan tai ulostamaan.
Yleisimmät pelkäävän koiran merkit

Ensiksi siis on painotettava sitä, että koiraa ei tule rangaista pelon tuntemisesta, eikä meidän pidä tehdä asioita, jotka pahentavat pelkäävän koiran oloa. Sen sijaan meidän tulee yrittää lohduttaa lemmikkiämme ja auttaa sitä selviämään tilanteestaan. Jotta ymmärtäisimme, mitä koiramme tarvitsee tuntiessaan niin, on tärkeää, että tunnemme koiramme. Jotkut koirat ovat mieluummin omissa oloissaan, eivätkä ne arvosta syleilyä. Toisaalta taas toiset koirat hakevat fyysistä turvaa omistajiltaan, eivätkä luovuta ennen kuin ne saavat sitä.

On myös monia koiria, jotka hakevat omistajiltaan fyysistä lohtua. Ne tekevät niin erityisesti silloin, kun pelon tunteet alkavat vasta ilmaantumaan. Mutta tämä ei välttämättä ole niille hyödyksi. Ne hakevat fyysistä läheisyyttä, mutta huomaavat sitten, että sellainen kontakti on niille liikaa. Kaikilla koirilla tulisi joka tapauksessa olla kotonaan jokin turvallinen paikka. Sellainen paikka on jokin, josta ne voivat löytää helpotusta. Turvallisella paikalla tarkoitamme tässä jonkinlaista hiljaista ja rauhallista paikkaa, johon sen on myös helppo päästä.

Lopulta on omistajan vastuulla olla koiralle se lähde, joka pystyy luomaan ilmapiiriin rauhallisuutta. Jos ilmaiset empatiaasi tai huolta koiraasi kohtaan dramaattisella tavalla, et oikeastaan ole sille avuksi. Käytä sen sijaan rauhallista kehonkieltä sekä itsevarmaa ja rentoa äänensävyä. Tämä on avuksi kaikenlaisille pelkoa kokeville koirille ja auttaa niitä selviämään.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Varoitus: älä anna halauksia koiralle!
My Animals
Lue se täällä My Animals
Varoitus: älä anna halauksia koiralle!

Olet varmaankin ajatellut, että koirasi halaaminen on mainio rakkaudenosoitus sitä kohtaan. Kerromme tässä, miksi halauksia ei nimenomaan tulisi an...


Eläimemme-sivuston sisältö on laadittu informatiivisiin tarkoituksiin. Se ei voi korvata ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa kannattaa kääntyä luotetun asiantuntijan puoleen.