Tunnistaako koira ihmiset ja lajitoverinsa?

Tunnistaako koira ihmiset ja lajitoverinsa?
Francisco María García

Kirjoittanut ja tarkastanut asianajaja Francisco María García.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Koiran ja ihmisen välisestä viestinnästä on paljon erilaisia käsityksiä. Jotkut tutkimukset kertovat eläinten pystyvän ymmärtämään ihmisen mielialoja, äänensävyä ja jopa sanoja. Miten koirat viestivät keskenään? Kuinka koiraystävämme ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa samassa kodissa eläessään? Onko lemmikeillämme erityinen yhteys perheenjäseniinsä? Tunnistaako koira ihmiset ja lajitoverinsa?

Tunnistaako koira ihmiset ja lajitoverinsa?

Tunnistaako koira ihmiset ja lajitoverinsa?

Koirat tunnistavat usein vanhempansa ja sisaruksensa. Tämä riippuu kuitenkin enemmän koiran sosiaalistamisesta kuin muista tekijöistä. Toisin sanoen prosessi on hyvin samankaltainen kuin ihmisillä. Tietäisitkö itse, että joku on sisaruksesi vain olemalla tämän lähellä? Olisi melko vaikeaa olla asiasta varma, jos sinulla ei olisi mitään taustatietoa.

Koiralla tilanne on täysin vastaava. Koiran kyky tunnistaa sukulaisuus riippuu siitä, elääkö eläin perheenjäsentensä kanssa tietyissä elämän kriittisissä vaiheissa. On hyvin tärkeää, että koira saa elää emonsa ja sisarustensa kanssa luovutusikään asti, sillä tämä on tärkeä sosiaalistamisen vaihe.

Jos koira joutuu eroon perheestään varhaisessa vaiheessa, se voi paitsi kärsiä erilaisista käytösongelmista, myös menettää tietoisuutensa perheenjäsenistään. On kuitenkin olemassa myös toinen tapa, jolla koira tunnistaa perheensä.

Koiran hajuaistin uskomaton potentiaali

Koira tietää omistajan saapuvan kotiin jo tämän hajun perusteella. Samoin se pystyy tunnistamaan muita ihmisiä uskomattoman hajuaistinsa avulla. Jotkut koirat pystyvät tunnistamaan hajun perusteella vuosia aikaisemmin tapaamansa henkilön.

On tärkeää pitää mielessä, että koira ei välttämättä tunnista perheenjäseniään ainoastaan haistamalla. Koirat pystyvät kuitenkin tunnistamaan kenet tahansa aikaisemmin tapaamansa henkilön. Sosiaalistaminen on tässäkin avainasemassa.

Useat tutkijat ovat tehneet kokeita selvittääkseen, pystyykö koira tunnistamaan ihmisen kasvot. On selvää, että koira kykenee tunnistamaan omistajansa kohtalaisen hyvän muistinsa ansiosta. Kysymys kuuluukin, pystyykö koira tunnistamaan toisen koiran pelkällä näköaistillaan?

Tunnistaminen ja sosialisaatio koirilla

Koiran kyky tunnistaa muut koirat on itse asiassa elämän ja kuoleman kysymys, sillä näin koira erottaa ystävän vihollisesta. Se yhdistää ystävän selviytymiseen, suojaan ja ruokaan, ja siten tunnistaminen voi liittyä sen vaistoihin tai selviytymistekniikoihin.

Koiran muisti ja tunnistaminen ovat kuitenkin melko rajalliset. Itse asiassa kaikki vaikuttaa olevan kiinni koiran sosiaalistamisesta, johon liittyy aina tiettyjä riskejä. Kaksi saman katon alla elävää koiraa ovat hyvin riippuvaisia omistajansa käytöksestä, ja lisäksi ensivaikutelma toisesta koirasta merkitsee paljon. Omistajan tuleekin varmistaa, että koirat eivät ole toisilleen kateellisia, eivätkä tunkeile toistensa alueelle.

Tunnistaako koira ihmiset ja lajitoverinsa?

Koira tunnistaa lajitoverinsa hajun, kemikaalien ja eleiden kautta. Koiran saama vaikutelma toisesta eläimestä on se, mikä määrittää, tulevatko yksilöt toimeen keskenään, eikä esimerkiksi koirien rodulla ole merkitystä.

Omistajan on tärkeää tarkkailla ja tulkita lemmikkinsä kehonkieltä. Kiinnittämällä huomiota eläimen ryhtiin ja ilmeisiin, omistaja pystyy selvittämään, mitä koira tuntee toisen koiran tavatessaan.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Lemmikin kuolema on kuin menettäisi perheenjäsenen
My Animals
Lue se täällä My Animals
Lemmikin kuolema on kuin menettäisi perheenjäsenen

Tutkimuksissa on osoitettu, että lemmikin kuolema voi vaikuttaa ihmiseen samalla tavalla kuin perheenjäsenen menettäminen.


Eläimemme-sivuston sisältö on laadittu informatiivisiin tarkoituksiin. Se ei voi korvata ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa kannattaa kääntyä luotetun asiantuntijan puoleen.