Mikä on vertailevan psykologian ja etologian ero?

Mikä on vertailevan psykologian ja etologian ero?

Viimeisin päivitys: 02 maaliskuu, 2020

Aivan kuten muitakin eläinten biologisia ominaisuuksia, myös niiden käyttäytymistä voidaan mitata, mikä onnistuu esimerkiksi vertailevan psykologian, käyttäytymisekologia tai etologian avulla. Tänään keskitymme näistä kahteen ensimmäiseen menetelmään ja kerromme, mikä on vertailevan psykologian ja etologian ero.

Mitä ovat etologia ja vertaileva psykologia?

Eläinten käyttäytymistä on tutkittu ainakin neljällä erilaisella metodilla, jotka ovat etologia, behaviorismi, vertaileva psykologia ja käyttäytymisekologia.

Vertailevassa psykologiassa pyritään löytämään yleispäteviä syitä eläinten käyttäytymiselle, ja ajatuksena on soveltaa tutkimustuloksia mahdollisuuksien mukaan myös ihmisiin. Vertailevaa psykologiaa pidetään enemmän psykologian kuin biologian alaisena lähestymistapana, kun taas etologia on selvästi biologian tieteenhaara ja eläintieteen osa-alue.

Siinä missä vertailevassa psykologiassa tutkimuskohteita tarkkaillaan yleensä laboratorio-olosuhteissa, etologiassa keskitytään eläinten käyttäytymiseen niiden luonnollisessa ympäristössä. Kautta aikojen etologit ovat olleet kiinnostuneita eläinten käyttäytymismallien evoluutiosta ja niiden ymmärtämisestä luonnonvalinnan näkökulmasta.

Eläinten käyttäytymisen tutkimisen historia

Ihminen on ollut kiinnostunut eläinten käyttäytymisestä aikojen alusta asti, minkä osaltaan selittää todennäköisesti silkka uteliaisuus, mutta toisaalta myös se, että sekaravintoa käyttävä ihminen on halunnut päästä entistä tehokkaammin käsiksi ravintoonsa.

Varhaiset tutkimukset eläinten käyttäytymisestä olivat kirjallisia kuvauksia, joista hyvä esimerkki on Aristoteleen eläintiedettä käsittelevä Eläinoppi-teos, joka koostuu eläinlajien ja niiden anatomian kuvauksista. Teoksen tarkkaa kirjoittamisajankohtaa ei tiedetä, mutta Aristoteleen arvellaan kirjoittaneen sen noin vuonna 343 eaa.

Mikä on vertailevan psykologian ja etologian ero?

Keskiajalla oli tavallista, että eläinlajien kuvaukset ja kuvitukset eivät vastanneet todellisuutta, vaan ihmiset kuvasivat eläimiä legendoihin ja kansanperinteeseen pohjautuvilla maagisilla termeillä. 1600-luvulta alkaen on säilynyt yksityiskohtaisempia teoksia, joissa kuvataan muun muassa sitä, miten linnut laulavat ja rakentavat pesänsä.

1800-luvulla evoluutiosta tuli merkittävä osa eläinten käyttäytymisen kuvaamista, kiitos Jean-Baptiste Lamarckin ja Charles Darwinin teorioiden. Monet tutkijat alkoivat esittää väitteitä eläinten älykkyydestä ja suorittaa erilaisia käyttäytymiskokeita. Darwinia pidetään usein ensimmäisenä modernina etologina. Hänen Tunteiden ilmeneminen ihmisissä ja eläimissä -teoksensa teki vaikutuksen moneen aikansa etologiin.

Nykyisen kaltaisena biologiaan kuuluvana tieteenalana etologian katsotaan saaneen alkunsa 1930-luvulla etologi Niko Tinbergenin ja biologi Konrad Lorenzin eläinten käyttäytymistä koskevista tieteellisistä havainnoista ja artikkeleista.

Miten eläinten käytöstä tutkitaan etologiassa?

Koska kyseessä on tieteenala, tutkijoiden on tehtävä johtopäätöksiä mittaamalla ja analysoimalla dataa. Etologiassa eläinten käyttäytymistä analysoidaan Oskar Heinrothin neljää avainstandaria käyttäen:

 1. Eläintä täytyy tarkkailla sen luonnollisessa elinympäristössä.
 2. Tarkkailija ei saa häiritä eläintä.
 3. Käyttäytymispiirteet jaotellaan erillisiksi yksiköiksi, joita kutsutaan käyttäytymismalleiksi.
 4. Näiden mallien on oltava havaittavissa, mitattavissa ja erotettavissa.
Mikä on vertailevan psykologian ja etologian ero?

Nikolaas Tinbergen kehitti etologian neljä peruskysymystä, jotka ovat edelleen nykyaikaisen etologian perusteita. Tinbergenin mukaan nämä kysymykset tulee esittää aina käyttäytymistä tutkittaessa.

 • Tehtävä: Miten käyttäytyminen vaikuttaa eläimen selviytymiseen ja lisääntymiseen?
 • Aiheuttaja: Mikä ärsyke aiheuttaa eläimen käyttäytymisen ja miten se on muuttunut oppimisen mukaan?
 • Kehitys: Miten käyttäytyminen muuttuu eläimen iän myötä ja mitä varhaisia kokomuksia tarvitaan käyttäytymisen ilmenemiseksi?
 • Evoluutio: Miten eläimen käyttäytyminen vertautuu muiden sen läheistä sukua olevien lajien vastaavaan käytökseen ja miten tämä käytös on saattanut kehittyä?

Vertailevan psykologian ja etologian erot

 • Siinä missä etologian juuret ovat Euroopassa, vertaileva psykologia oli aluksi suosituinta Yhdysvalloissa.
 • Etologia on biologian tieteenhaara, kun taas vertailevaa psykologiaa pidetään enemmän psykologian alaisena lähestymistapana.
 • Etologia painottaa enemmän eläinlajien vaistoa ja luonnollista käyttäytymistä, kun taas vertaileva psykologia keskittyy oppimiseen ja käyttäytymisteorioiden kehittämiseen.
 • Vertailevan psykologian tutkimukset painottuvat laboratorio-olosuhteisiin, kun taas etologiassa eläimiä tarkkaillaan niiden luonnollisessa elinympäristössä.
Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Kuka on Jane Goodall?
My AnimalsLue se täällä My Animals
Kuka on Jane Goodall?

Jane Goodall on epäilemättä yksi historian vaikuttavimmista naisista ja eräs tärkeimmistä eläinten suojelua ja lajien säilyvyyttä ajavista aktivist... • Universidad de Córdoba. Introducción al estudio del comportamiento.
 • Marc Richelle. Apuntes de Psicología, 2012, Vol. 30 (1-3), págs. 93-98. Número especial: 30 años de Apuntes de Psicología.
 • Fernández Rios, Luis Psicología comparada, etología y salud mental. Revista Latinoamericana de Psicología, vol. 19, núm. 2, 1987, pp. 195-220. Fundación Universitaria Konrad Lorenz
  Bogotá, Colombia.