Koiran käytösterapia

Koiran käytösterapia
Francisco María García

Kirjoittanut ja tarkastanut asianajaja Francisco María García.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Koirat tarvitsevat rajoja, vakiintuneita käytösmalleja ja tiettyjä elämäntaitoja ollakseen ystävällisiä ja sosiaalisia lemmikkejä. Joidenkin lemmikkien käytökseen liittyy asioita, jotka haittaavat koiraa itseään, sen perhettä tai muita eläimiä ja ihmisiä. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi äärimmäistä arkuutta, eroahdistusta, pelkoa tai aggressiivista käytöstä. Tällaisissa tilanteissa käytösterapia voi olla iso apu. Käytösterapiassa koiraa opetetaan rentoutumaan ja sietämään sille aiemmin ahdistusta aiheuttaneita tilanteita.

Koiran käytösongelmat

Koiran käytösongelmat voivat johtua esimerkiksi pentuaikojen peloista tai traumoista, perintötekijöistä, huonosta sosiaalistamisesta, sairaudesta tai kivusta tai siitä, että omistaja ei osaa kohdella ja kouluttaa lemmikkiään oikein. Siinä missä osa ongelmista on ohimeneviä, toiset ovat vakavampia ja vaikeammin ratkottavia.

Koirilla esiintyy monen tyyppistä virhekäyttäytymistä, joista muutamia yleisimpiä ovat seuraavat:

  • Aggressiivinen käytös. Tämän tyyppinen käytös voi johtua monista eri syistä. Hyökkäävyys voi olla muun muassa normaalin rajoihin lukeutuvaa elekieltä ja viestintää, laji- ja rotutyypillistä käytöstä, opittu käytösmalli tai seuraus traumaattisesta tapahtumasta. Yksi yleisimmistä aggressiivisen käytöksen syistä ovat erilaiset terveysongelmat, minkä vuoksi koira on aina tärkeä viedä eläinlääkärin tutkittavaksi, jos sen käytös alkaa muuttua.
  • Pelot ja arkuus. Arkuuden tiedetään olevan osittain periytyvä ominaisuus, mutta se voi johtua myös koiran puutteellisesta sosiaalistamisesta. Pelko voi johtua erilaisista syistä, mutta usein sen taustalla on jokin traumaattinen tapahtuma. On yleistä, että koirat pelkäävät esimerkiksi ukkosta tai ilotulitteita, jolloin pelko päättyy myrskyn tai rakettien paukunnan päättyessä. Pitkään jatkuva arkuus tai pelko sen sijaan voivat aiheuttaa sen, että koiran keho ja mieli ovat jatkuvassa hälytystilassa. Tällainen pitkäkestoinen stressi voi aiheuttaa eläimelle monia terveysongelmia.
  • Tuhoisa käytös. Tuhoisan käytöksen taustalla on usein tylsistyminen tai liian vähäinen liikunta, mutta koira voi myös kärsiä stressistä tai ahdistuksesta esimerkiksi omistajan poissaolon vuoksi.
  • Liiallinen haukkuminen. Haukkuminen on koiralle luontainen tapa kommunikoida, mutta jatkuva haukkuminen voi olla merkki muun muassa stressistä, yksinäisyydestä, tylsistymisestä, eroahdistuksesta, sairaudesta, kivusta tai sosiaalisista ongelmista.
  • EroahdistusEroahdistuksella tarkoitetaan sitä, että koira tuntee olonsa levottomaksi ja hermostuneeksi jäädessään yksin kotiin. Tämä voi aiheuttaa tuhoisaa tai aggressiivista käytöstä ja pahimmillaan muuttaa eläimen luonnetta. On tavallista, että lemmikki lievittää ahdistustaan esimerkiksi pureskelemalla huonekaluja tai muita esineitä, hyppimällä tasoille ja raapimalla ovenkarmeja. Koira saattaa haukkua tai ulvoa jopa tunteja, olla syömättä ja nukkumatta tai virtsata hädissään sisätiloihin.
  • Hyperaktiivisuus. Yliaktiivisuus on yksi yleisimmistä koirien käytöshäiriöistä ja pidemmän päälle raskas ongelma niin koiralle itselleen kuin sen perheellekin. Lemmikki on jatkuvasti liikkeessä, eikä pysty rentoutumaan.
Koiran käytösterapia

Koiran käytösongelmiin puuttuminen

Sekä kaikkien yllä mainittujen että muidenkin käytösongelmien hoitaminen on tärkeää etenkin koiran itsensä, mutta myös sen ihmisperheen ja rauhallisen yhteiselon vuoksi. Koiria hylätään ja jopa lopetetaan valitettavan usein siitä syystä, että omistaja ei osaa korjata lemmikkinsä ei-toivottua käytöstä. Jos koiran virhekäyttäytymistä ei saada loppumaan omin voimin, kannattaa aina turvautua ammattilaisten apuun.

Jos lemmikin käytöksessä huomataan muutoksia, ensimmäisenä kannattaa ottaa yhteyttä eläinlääkäriin, joka pystyy sulkemaan pois fyysiset syyt koiran muuttuneelle käytökselle. Kipu ja epämukavuus ovat yleisiä syitä käytöksen muuttumiselle, ja sairauden mahdollisuus tulisikin aina sulkea pois ennen muita toimenpiteitä.

Omistajan sitoutuminen ja johdonmukaisuus ovat avainasemassa koiran käytöksen muokkaamisessa. Jos omistaja ei ole valmis paneutumaan kouluttamiseen ja hyvien tapojen opettamiseen, on lemmikin käytöstä mahdoton muuttaa. Pelkkä kouluttaminen ei myöskään riitä, vaan myös emotionaalinen puoli on tärkeä huomioida. Tällä tarkoitetaan ymmärrystä, empatiaa ja kärsivällisyyttä koko pitkän prosessin ajan.

Koiran käytösterapia

Koiran käytösterapia

Käytösterapiassa koiraa opetetaan rentoutumaan ja sietämään sille aiemmin ahdistusta aiheuttaneita tilanteita. Käytösterapia perustuu koiran luontaisen käyttäytymisen ymmärtämiseen, oppimispsykologiaan, oikea-aikaiseen palkitsemiseen ja oppimisen mielekkyyteen.

Aluksi koirien käyttäytymiseen perehtyneen asiantuntijan kanssa käydään läpi koiran käytökseen mahdollisesti vaikuttavia syitä kuten pelkoja, ahdistusta ja opittuja tapoja. Koirankouluttajan tai muun ammattilaisen tärkein tehtävä on selvittää omistajalle, miksi koira käyttäytyy niin kuin se käyttäytyy, ja opettaa hänelle oikea tapa käsitellä koiraa. Käytösterapiassa avainasemassa ovat siis koiran perheenjäsenet. Käytösongelmien ratkaisut ovat aina yksilöllisiä, ja niiden tehokkuuden määrittää pitkälti omistajan sitoutuminen.

Ammattilaisen kanssa pohditaan siis syitä koiran ongelmakäyttäytymiseen sekä käydään läpi sopivia harjoituksia ja ohjeita kotiharjoittelua varten. Kouluttajan neuvoista ei kuitenkaan ole hyötyä, jos niitä ei noudateta. Tämä vaatii omistajalta pitkäjänteisyyttä, kärsivällisyyttä ja johdonmukaisuutta. Jos koira on kärsinyt käytöshäiriöistä jo pitkään, ei-toivottua käytöstä ei korjata yhdessä yössä.

Käytösterapian tueksi voidaan joissain tilanteissa tarvita myös lääkehoitoa, jonka määräämisestä vastaa aina eläinlääkäri.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Kuinka toimia, jos koira ei pidä harjaamisesta?
My Animals
Lue se täällä My Animals
Kuinka toimia, jos koira ei pidä harjaamisesta?

Turkin harjaaminen on tärkeää, mutta valitettavasti kuitenkaan jokainen koira ei pidä harjaamisesta. Tällöin kannattaa ottaa käyttöön viisi vinkkiä...


Eläimemme-sivuston sisältö on laadittu informatiivisiin tarkoituksiin. Se ei voi korvata ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa kannattaa kääntyä luotetun asiantuntijan puoleen.