Kuinka estää koiran aggressiivisuus?

Kuinka estää koiran aggressiivisuus?
Francisco María García

Kirjoittanut ja tarkastanut asianajaja Francisco María García.

Viimeisin päivitys: 21 joulukuuta, 2022

Koiraa pidetään ihmisen parhaana ystävänä, ja miljoonat perheet ympäri maailman ovatkin valinneet koiran lemmikikseen. Mutta kuinka tulee toimia, jos oma koira alkaa käyttäytyä aggressiivisesti? Kuinka koiran aggressiivisuus voidaan estää?

Kaksi tyypillistä tapaa, joilla koiran aggressiivisuus ilmenee, ovat:

  • Murina ja/tai haukkuminen
  • Pureminen

Asiantuntijat arvioivat, että noin 60 % puremistapauksista liittyy koiraan, joka on jo aikaisemmin osoittanut aggressiivisia tapoja, kuten murisemista tai haukkumista.

Joissain tapauksissa koiran aggressiivisuus lisääntyy vähitellen, ja jos asiaa ei käsitellä, eläimen käytös voi aiheuttaa riskejä sekä sille itselleen että sen omistajalle.

Tämän vuoksi on tärkeää kiinnittää huomiota koiran aggressiivisuuden ensimerkkeihin ja tietää, kuinka aggressiivinen käytös on estettävissä ja koiran käytös sosiaalisissa tilanteissa parannettavissa.

Mikä aiheuttaa koirassa aggressiivisuutta?

Koiran aggressiivisuudelle on monia syitä. Varmaa on kuitenkin se, että yksikään koira ei ole syntyjään aggressiivinen. Koira reagoi aggressiivisesti ulkoiseen ärsykkeeseen, ja yleensä reaktion syynä on tuntemattoman pelko.

Ennen kuin koiran aggressiivisuutta lähdetään hoitamaan, täytyy ymmärtää, mistä käytös johtuu. Seuraavaksi esittelemme neljä yleisintä syytä epäsosiaaliselle käytökselle.

Kuinka estää koiran aggressiivisuus?

1. Rotu tai sukujuuret

Tähän aiheeseen liittyy monia myyttejä. Ajatus siitä, että tietyn rotuiset koirat ovat aina väkivaltaisia, on yhtä virheellinen kuin uskomus, että tiettyjen rotujen edustajat eivät voi olla väkivaltaisia. Jokainen koira reagoi omalla tavallaan kohtaamiinsa tilanteisiin. On kuitenkin totta, että tietyillä roduilla on suurempi taipumus aggressiiviseen käytökseen.

2. Kasvatus ja koulutus

Esimerkiksi rottweilereita ja dobermanneja pidetään usein dominoivina koirina, jotka ovat taipuvaisia aggressiivisuuteen. Nämä samat rodut ovat kuitenkin aina kärkisijoilla, kun listataan älykkäimpiä tai tottelevaisimpia koiria.

Tämä vahvistaa ajatuksen siitä, että ei ole olemassa väkivaltaisia rotuja tai sukupuita, ja koiran luonne muodostuu koulutuksen aikana. Noin 90 % aggressiivisista koirista on joutunut elämään väkivaltaisen omistajan kanssa tai altistunut väkivaltaiselle käytökselle.

3. Reviirin puolustaminen

Pieni määrä aggressiivisuutta on tarpeen villille eläimemme luonnossa selviämisen mahdollistamiseksi. Koirat periytyvät susista, joille aggressiivisuus on elintärkeää lauman turvallisuuden takaamiseksi. Turvallisuus taataan puolustamalla omaa reviiriä ja ympäristön ravintoresursseja.

4. Haavoittuvaisuus

Joutuessaan haavoittuvaiseen asemaan – esimerkiksi pelon tai kivun vuoksi – koira voi muuttua aggressiiviseksi. Sanonta siitä, että hyökkäys on paras puolustus, kuvaa hyvin koiran tapaa suojella itseään.

Kuinka estää koiran aggressiivisuus?

Ideaalissa tilanteessa aggressiivisen käytöksen kehittyminen saadaan estettyä, olipa kyseessä minkä rotuinen koira tahansa. Tätä varten tulee noudattaa tiettyjä suosituksia.

1. Sopivan rodun valitseminen

Monilla koirilla kehittyy väkivaltaista käytöstä patoutuneen energian vuoksi tai koska niiden elämästä puuttuu selkeä johtaja. Jokaisen koiran hankkimista harkitsevan täytyy siis miettiä tarkkaan, minkä rotuinen koira sopii omaan elämäntyyliin.

Pieni asunto ei ole paras asuinpaikka isolle ja energiselle koiralle. Luonnostaan dominoivat koirat vaativat erityisen paljon panostusta koulutukseen.

2. Säännölliset eläinlääkärikäynnit

Koirat voivat reagoida väkivaltaisesti sairauden tai vamman aiheuttamaan kipuun. Tämän vuoksi on tärkeää, että lemmikki käytetään säännöllisesti eläinlääkärin tarkastuksessa.

3. Sosiaalistaminen

Koirat käyvät läpi kaksi tärkeää sosiaalistamisen ja sopeutumisen vaihetta elämänsä ensimmäisten kuukausien aikana.

  • Sosiaalistumisen herkkyyskausi (1-7 vk): Koiralla on luonnollinen halu tutkia ympäristöään ja tutustua sille tuntemattomiin asioihin. Emo rohkaisee pentua vaistomaisesti kasvamaan johtajaksi.
  • Myöhäinen sosiaalistumiskausi (8-12 vk): Tämä ikä on nopean oppimisen kautta, jolloin koira oppii ja ottaa vastaan enemmän tietoa kuin koko muun elämänsä aikana yhteensä. Tänä aikana pentu tottuu helposti uusiin asioihin ja oppii pitämään niin osana normaalia elämää. Tässä vaiheessa omistajan on tärkeä opettaa koiralle olevansa lauman johtaja.

4. Rajojen asettaminen

Jokainen koira tarvitsee runsaasti rakkautta ja kärsivällisyyttä oppiakseen. Kiintymystä ei kuitenkaan tule sekoittaa vastuuttomuuteen. Vastuullinen koiranpennun koulutus tarkoittaa myös rajojen asettamista, jotta lemmikin reviiriin liittyvä dominanssi ei vaaranna eläintä tulevaisuudessa.

Muita koiran kouluttamisen aspekteja

Fyysinen aktiivisuus ja älykkyyttä kehittävät leikit

Monien koirien aggressiivinen käytös johtuu patoutuneesta energiasta ja liiasta vapaa-ajasta. Tämä on tavallista etenkin pienissä tiloissa elävillä koirilla.

Kuinka toimia, jos oma koira on aggressiivinen?

Jokaisen koiran tulee päästä ulkoilemaan noin kolme kertaa päivässä, eikä riitä, että eläin pääsee hoitamaan tarpeensa, vaan sen tulee saada liikkua, tutustua ympäristöönsä ja pitää hauskaa. Jos kyseessä on iso tai energinen koira, liikunta on entistä tärkeämpää.

Myöskään koiran älykkyyden vaalimista ei saa unohtaa. Eläimelle kannattaa opettaa muutamia perustemppuja, kuten istuminen ja tassun antaminen, minkä lisäksi sen kanssa on hyvä leikkiä erilaisia älykkyyttä kehittäviä leikkejä.

Ammattimainen koulutus

Jos omistajalla ei ole mahdollisuutta tai halua kouluttaa itse koiraansa, ammattimaista apua on saatavilla. On jokaisen koiranomistajan vastuulla varmistaa, että oma lemmikki on koulutettu.

Väkivaltaa ei tule käyttää rangaistuksena

Väkivalta lisää väkivaltaa, minkä vuoksi koira tulee aina kouluttaa positiivisen vahvistamisen keinoja käyttäen. Koiraa ei saa koskaan rangaista fyysisiä tai nöyryyttäviä metodeja käyttäen. Koira saadaan käyttäytymään toivotulla tavalla käyttämällä kannustimena palkintoja ja tunnustusta.

Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Dominoivan koiran kouluttaminen
My Animals
Lue se täällä My Animals
Dominoivan koiran kouluttaminen

Dominoivan koiran kouluttaminen ei ole helppoa, mutta se onnistuu kärsivällisen asenteen ja asialle omistautumisen kautta.


Eläimemme-sivuston sisältö on laadittu informatiivisiin tarkoituksiin. Se ei voi korvata ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa kannattaa kääntyä luotetun asiantuntijan puoleen.