Mistä koiran aggressiivisuus johtuu?

Mistä koiran aggressiivisuus johtuu?

Viimeisin päivitys: 26 toukokuuta, 2021

Aggressiivinen käytös on kohtalaisen yleinen ongelma koirilla. Monet uskovat tiettyjen rotujen olevan erityisen aggressiivisia, mutta asia ei ole aivan näin mustavalkoinen. On totta, että tietyillä roduilla on toisia enemmän aggressiivisia taipumuksia, mutta tutkimusten mukaan koiran aggressiivisuus johtuu usein perimän, luonteen ja vaiston lisäksi myös kokemuksista ja oppimisesta. Onni on, että aggressiivista koiraa voidaan usein opettaa ja kouluttaa niin, että ei-toivottu käytös saadaan loppumaan.

Mitä koiran aggressiivisuudella tarkoitetaan?

Aggressiolla tarkoitetaan toiseen yksilöön tai ympäristöön kohdistuvaa tahallista vahingoittavaa tai häiritsevää käytöstä. Aggressiivisuus on taipumusta reagoida tai toimia väkivaltaisesti tai vahingollisesti. Aggressiivisuus on eläimillä vaistonvarainen reaktio, joka johtuu erilaisista ärsykkeistä ja tilanteista. Kaikilla lajeilla voidaan havaita aggressiivista käytöstä tilanteissa, joissa eläin pelkää, kokee olonsa uhatuksi tai tuntee kipua. Aggressiivisuus on tiettyyn pisteeseen asti normaalia ja luonnollista ja jopa tärkeä osa eläimen kykyä selvitä luonnossa.

Aggressiivinen käytös ei kuitenkaan aina johdu kivusta, pelosta tai muusta vastaavasta ongelmasta, ja liiallisissa määrin aggressiivinen käytös on erittäin haitallista ja pahimmillaan vaarallista sekä koiralle itselleen että sen ympärillä oleville ihmisille ja muille eläimille. Aggressiivisuus voi olla esimerkiksi huonosta sosiaalistamisesta, heikosta koulutuksesta tai kaltoinkohtelusta johtuva käytösongelma. Käytös voidaan määritellä häiritseväksi, kun se haittaa koiran normaalia elämää tai aiheuttaa ongelmia koiran kanssa tekemisissä oleville ihmisille tai eläimille. Muita häiritseviä käyttäytymismalleja ovat muun muassa heikot sosiaaliset taidot, pelot ja stressialttius.

Aggressiivisen koiran kouluttaminen

Mistä koiran aggressiivisuus johtuu?

Jotta koiran aggressiiviseen käytökseen voidaan puuttua, täytyy sen alkuperä pyrkiä selvittämään. Kuten yllä jo mainittiin, aggressiivisuuteen voivat vaikuttaa useat eri tekijät. Monet ei-toivotuista reaktioista johtuvat koiran primaarisista vaistoista, jotka ovat peräisin siltä ajalta, kun koirat elivät vielä villeinä luonnossa.

Yleisimpiä syitä koirien aggressiiviseen käytökseen ovat:

 • Perimä. Asiantuntijoiden mukaan tiettyjä koirarotuja ei voida leimata aggressiivisiksi, sillä aggressiivisuuteen vaikuttavat myös luonne, kokemukset ja oppiminen. On kuitenkin totta, että joillakin roduilla on enemmän aggressiivisia taipumuksia kuin toisilla, mutta tällöin kyse on tiettyjen vaistojen runsaammasta ilmenemisestä. Kun koira sosiaalistetaan ja koulutetaan hyvin, ei-toivottu käytös pystytään yleensä kitkemään pois niin, että minkä tahansa rotuinen koira voi olla erinomainen ja kesy seuralainen.
 • Pelko. Pelko on yksi koirien aggressiivisen käytöksen pääsyistä. Usein koira altistuu jollekin sitä pelottavalle tekijälle päivittäin. Nämä tekijät ovat usein sellaisia, joita koira ei pääse pakoon.
 • Huono koulutus. Aggressiivinen koira reagoi tottelematta, minkä asiantuntijat ovat todenneet johtuvan johtajuuden ja selkeiden sääntöjen puutteesta. Omistajan on oltava laumanjohtaja ja pidettävä kiinni säännöistä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita rankaisemista tai negatiivista vahvistamista hyödyntävien koulutusmenetelmien käyttöä, sillä niiden käyttämisen on todettu lisäävän aggressiivisuutta.
 • Heikko sosiaalistaminen. Koiran kunnollinen sosiaalistaminen on todella tärkeää, sillä se vähentää pelkotiloja sekä aggressiivista käytöstä ja muita käytöshäiriöitä. Hyvin sosiaalistettu koira on onnellinen ja tasapainoinen ja tulee toimeen sekä ihmisten että muiden eläinten kanssa.
 • Kipu. Aggressiivisuus voi olla reaktio kipuun tai sairauteen. Kipua tai epämukavuutta kokeva koira ei ymmärrä, mitä sen kehossa tapahtuu, ja se reagoi tilanteeseen ainoalla osaamallaan tavalla. Aggressiivisuus voi myös olla koiran tapa pyrkiä peittämään kipua tai epämukavaa oloa.
 • Kaltoinkohtelu. Huono kohtelu ja laiminlyönti voivat saada koiran käyttäytymään aggressiivisesti, olipa kysy sitten pennusta tai aikuisesta koirasta.
 • Lauman tai reviirin suojelu. Aggressiivinen reaktio voi johtua myös koiran tarpeesta suojella laumaansa. Tällainen käytös on tyypillistä etenkin juuri ensimmäisen pentueensa saaneille emoille. Koira saattaa käyttäytyä aggressiivisesti myös puolustaessaan omaa reviiriään tai tiettyä esinettä tai asiaa, jota se pitää tärkeänä tai arvokkaana.
 • Hihnan vetäminen. Toisinaan koiran aggressiivinen käytös on yhdistettävissä tapaan, jolla omistaja kävelyttää koiraa ja käyttää talutushihnaa. Liian usein koira tuntee hihnan nykäisyn yrittäessään nuuskia ympäristöä tai olla vuorovaikutuksessa lajitovereidensa kanssa. Talutushihnan käyttö on voimakas tapa kommunikoida, ja kaikki kävelyttäjän äkkinäiset liikkeet tuntuvat lemmikin kehossa ja usein sen hyvin herkässä kaulassa ja niskassa. Toisinaan omistajat käyttävät talutushihnaa aggressiivisesti sitä edes huomaamatta.
Tämä saattaa kiinnostaa sinua...
Mitä on positiivinen koiran koulutus?
My Animals
Lue se täällä My Animals
Mitä on positiivinen koiran koulutus?

Kaikki eivät ole yksimielisiä siitä, mitä positiivinen koiran koulutus merkitsee. Tänään kerromme, miksi positiiviset metodit toimivat parhaiten.


Kaikki lainatut lähteet tarkistettiin perusteellisesti tiimimme toimesta varmistaaksemme niiden laadun, luotettavuuden, ajantasaisuuden ja pätevyyden. Tämän artikkelin bibliografia katsottiin luotettavaksi ja akateemisesti tai tieteellisesti tarkaksi.


 • Schwartz, C. El comportamiento del perro. L’Hospitalet, Editorial Hispano Europea, 2005
 • X. Manteca J, A. Sarde. Diagnóstico de los diferentes tipos de agresividad del perro dirigida hacia las personas. Clínica veterinaria de pequeños animales. Volumen 12, número 4. Octubre/ Diciembre 1992.
 • Portalveterinaria. Etiología, diagnóstico y tratamiento de la agresividad canina.
 • Habla con ellos. Educación y adiestramiento canino.

Eläimemme-sivuston sisältö on laadittu informatiivisiin tarkoituksiin. Se ei voi korvata ammattilaisen diagnoosia, neuvoja tai hoitoa. Askarruttavissa asioissa kannattaa kääntyä luotetun asiantuntijan puoleen.