Hvilket dyr har høyest emosjonell intelligens?

Det er for tiden enighet om at flere arter føler og er klar over følelser. Når det er uenighet, er det knyttet til dagens følelser.
Hvilket dyr har høyest emosjonell intelligens?

Siste oppdatering: 04 januar, 2019

Svaret på dette spørsmålet er enkelt og tydelig: Menneskene er uten tvil dyret med høyest emosjonell intelligens. Derfor bør vi kanskje endre litt på spørsmålet og bruke ordet “levende vesen” i stedet for “dyr”. Men uansett hva, mennesker er fortsatt dyr.

Men utover mennesker har vitenskapen tilbrakt århundrer for å prøve å måle, kvantifisere og kvalifisere nivået av hjerneutvikling hos resten av medlemmene av “dyreriket”.

I år 343 f.Kr. skrev Aristoteles et essay om zoologi, “Dyrehistorie“. Den består av 10 bøker der den greske filosofen brukte vitenskapelige metoder. Han skrev at dyr viser atferd som kan kvalifisere dem som kloke. Aristoteles hevdet at noen arter er i stand til å imitere menneskelig adferd.

Hva er emosjonell intelligens?

Selv om det er et konsept som ofte har vært brukt siden midten av det 20. århundre, var det ikke før 1995 at begrepet ble populært. Dette skyldtes at den amerikanske psykologen Daniel Goleman ga ut boken sin, “Emosjonell intelligens“.

Emosjonell intelligens anses å være noe mer enn evnen til å identifisere, forstå og styre følelser i sammenheng med sine egne personlige mål. Det dekker også metodene som mennesket bruker til å håndtere sine mellommenneskelige forhold.

Basert på sin egen personlige erfaring har Golemans teorier gradvis flyttet seg inn i etologiområdet. For tiden er det enighet i påstanden om at flere dyrearter – inkludert mennesker – føler og er bevisste på sine følelser. Når det er uenighet, er det knyttet til følelsene i øyeblikket.

Emosjon vs følelser

Emosjon er stimuli som forårsaker forandringer i et levende vesen, som kan eller ikke kan uttrykkes fysisk. De er også definert som psykofysiologiske uttrykk og er knyttet til egenskapene til hver enkelt person.

Sjimpanse slapper av

På den annen side refererer begrepet “følelser” til resultatene av emosjonen. Emosjoner og følelser er forskjellige av den grunn at emosjoner er spontane og ofte ubevisste, mens følelser innebærer et visst nivå av bevissthet.

Hvilket dyr har høyest emosjonell intelligens?

Legger vi “følelser” til sides, uttrykker hunder mest emosjoner. Det er også bevis på at disse populære kjæledyrene kan identifisere eierens følelser, selv når de prøver å skjule dem.

Dette er veldig nært knyttet til hukommelse og seksuelle instinkter. Det forutsetter også atferd knyttet til frykt, glede og aggresjon. Det er et slags system som forårsaker en rask respons – som i det minste i prinsippet – er ubevisst.

Seksualitet; Nøkkelelementet for emosjonell intelligens?

De andre dyrene som følger mennesker når det gjelder rangeringen over “dyr med emosjonell intelligens”er sjimpanser og delfiner. Begge har noe til felles med mennesker: De har sex for glede og reproduksjon. Men seksualitet er ikke det eneste som gjør dem like.

Sjimpansens intelligens tillater dem å systematisk kommunisere gjennom symboler og signaler. I tillegg har de en intelligens som også gir dem andre evner. De er i stand til å skape spesielle betydninger gjennom sekvensiell kombinasjon av ulike elementer.

Delfiner gjør triks

De er også i stand til samarbeid. Hvert medlem av et fellesskap tar på seg bestemte oppgaver for å oppnå kollektive mål, og etterlater seg individuelle ambisjoner. Dette aspektet alene er mer enn nok til å klassifisere dem som det nest mest emosjonelt intelligente dyret.

Delfiner: Den mest intelligente i vannet

Selv om blekkspruten har fått et godt omdømme – den er klassifisert som det mest intelligente virveldyret – tar delfinen førsteplassen i den marine verden.

Delfiner er en av de mest sosiale dyrene i hele dyreriket. De har et høyt utviklet lydbasert kommunikasjonssystem. Faktisk nøler ikke enkelte spesialister med å si at det er et sofistikert og effektivt språk.