Fakta om åleyngel - En katadrom fiskeart

Ål blir født og utvikler seg i ferskvann, men de fortsetter sin vital syklus i saltvann.
Fakta om åleyngel - En katadrom fiskeart

Siste oppdatering: 24 februar, 2019

Åleyngel, som for tiden er så ettertraktet i den gastronomiske verden, er avkommet til ål. Noen steder er disse også kjent under navnet glassål. En interessant fakta om åleyngel er at denne blir regnet som en delikatesse i Spania, og grunnet overfiske ble det så lite ål at den en periode ble fredet.

Vi vil i denne artikkelen fortelle deg fakta om åleyngel. Vi vil invitere deg til å bli bedre kjent med både ål og åleyngel, så vel deres fysiske karakteristikker som deres livssyklus og habitat.

Morfologiske aspekter hos ål og åleyngel

Som vi allerede har nevnt, kan glassål bli ansett som “avkommet” til ål. Disse er i den første etappen av sin utvikling. Selv om disse stadig vil vokse, er åleyngel som selges kommersielt vanligvis svært små og lette. De måler mellom 5 og 6 cm.

På samme måte som hos voksen ål, er karakteristikkene hos åleyngel en lang og glatt kropp som ikke har noe fiskeskjell. Opprinnelig er åleyngel gjennomsiktig og de endrer farger etterhvert som de vokser og ut i fra hvor de bor.

Ål som har en gul farge som voksen for eksempel, er gjennomsiktige som åleyngel. Etterhvert som de utvikler seg, får de en brun farge på ryggen. Når de starter å bli voksne vil denne fargen endre seg til grønn og i den siste fasen av livet vil denne fargen endres til en sølvfarge.

Åleyngel som brukes i industrien derimot har gjerne en hvit, gråaktig eller lett svart farge. Grunnen til dette er fordi industrien vanligvis selger åleyngel som allerede har blitt kokt noe. De selger ikke levende åleyngel, på denne måten kan de lettere konservere disse og unngå at de går til spille.

Fakta om åleyngel og deres livssyklus

Ål tilhører ålefamilien. Denne familien inkluderer svært spesielle typer benfisk som ål, murener og havål. Alle de ulike artene av ål former til sammen underklassen ved navn Anguilloidei. I denne gruppen finner vi ål som lever i elver, saltvann og ferskvann.

Fakta om åleyngel.

Vanlig europeisk ål (Anguilla anguilla), så vel som ål som lever i elver, er alle ulike former for beinfisk. Dette betyr at de vil ha en livssyklus hvor de lever noen etapper av sitt liv i saltvann og andre etapper i ferskvann.

En stor andel ål forflytter seg mot elver for å gyte. Av denne grunn blir åleyngel født i rent ferskvann. Kort tid etter deres fødsel, vil åleyngel starte sin første vandring tilbake til det stedet hvor deres forfedre kommer fra.

Golfstrømmen hjelper til med å “dytte” ålen og denne fører fisken med seg til saltvann for første gang i deres liv. I løpet av denne reisen, vil åleyngelene utvikle seg og transformere seg til ål. Disse finner man gjerne i elvemunningen. Verdien av disse fiskene på fiskemarkedet vil variere utifra hvor mye tid åleyngelet har tilbrakt i elvene.

Hos de små vil denne prosessen med å komme tilbake til elvemunningen ta mellom to og fire år. Her er vannet mye mindre salt. I dette øyeblikket foregår den viktigste metamorfosen i livssyklusen til disse artene. Det er her de går fra å være yngel til ål.

Fakta om åleyngel og deres reproduksjon og kjønn

Et noe interessant fakta om åleyngel handler om deres kjønn. Alle former for ål er hunner i den første etappen av deres livssyklus. Det vil si, alt åleyngel er hunner. Det er med andre ord umulig å finne yngel som er av hankjønn når det kommer til ål.

Bilde av ål i elv.

Når de når en seksuell modenhet vil fisker av typen ål endre sitt kjønn. Dette gjør de for å kunne forsikre en reproduksjon av arten sin. Man anslår at saltet i vannet spiller en fundamental rolle når det gjelder bestemmelsen av kjønn hos ål. Dette fordi det kun er hunnene som starter en reise mot elvene for å gyte.

Rundt ett år etter at de gjennomgår denne metamorfosen, som foregår om våren, vil disse fiskene starte en ny vandring mot Sargassohavet. Det er her reproduksjonen foregår.

Denne reisen markerer deres reproduktive modenhet og den konkluderer de ulike etappene i deres utvikling og i deres livssyklus. I denne migrasjonen kan man observere både hunner og hanner. Hannene vil forbli i saltere vann i løpet av så og si hele sin livssyklus.

Underlig nok har man fremdeles ikke klart å samle bilder eller videoer av god kvalitet som viser hvordan reproduksjonen hos ål faktisk foregår. Av denne grunn fortsetter dette å være en av naturens “mysterier” som disse spesielle fiskene forbeholder oss.

Sist men ikke minst, når det kommer til fakta om åleyngel er det verdt å nevne at disse fiskene er altetende. Deres kosthold baserer seg på ormer, insekter, bløtdyr, krepsdyr og små fisker.

Det kan interessere deg ...
Den glupske pirajaen: Bli kjent med den fryktede fisken
My Animals
Les det hos My Animals
Den glupske pirajaen: Bli kjent med den fryktede fisken

Den glupske pirajaen er en av de mest fryktede fiskene i verden fordi de har store, skarpe tenner, en muskuløs kropp og en umettelig appetitt.