Forskjellen mellom andre blekkspruter og sepiida

En av forskjellene mellom andre blekkspruter og sepiida er at sistnevnte er lengre og mer sylindrisk. Blekkspruter derimot er flatere og rundere.
Forskjellen mellom andre blekkspruter og sepiida

Siste oppdatering: 17 februar, 2019

Selv om begge er bløtdyr og noe like morfologisk sett, finnes det visse forskjeller mellom blekkspruter og sepiida. Vi vil i denne artikkelen fortelle deg litt om hver og en av disse dyrene. Dette for å hjelpe deg å bli bedre kjent med disse og lettere kunne gjenkjenne disse to dyrene.

Fremtredende karakteristikker ved blekkspruter

Blekkspruter tilhører klassen moluscos cefalópodos og de tilhører gruppen bløtdyr. Blekkspruter deles inn i to undergrupper; coleoidea og nautiliodea. Innenfor disse gruppene finner man alle de ulike typene blekksprut som man kjenner til den dag i dag.

Innenfor undergruppen coleoidea kan man finne ulike familier med et stort artsmangfold. Her kan man til og med finne de berømte kjempeblekksprutene. I den andre undergruppen, nautiliodea, finner vi derimot kun en familie. Denne går under navnet nautilius.

Det er snakk om dyr som lever i vann som er både virvelløse og kjøttetende. De er i slekt med sepiida, og nautilius. En karakteristikk ved deres anatomi er at de har to hovedtentakler og åtte armer.

Karakteristikker hos blekkspruter

Tentaklene til blekkspruter viser en svært utviklet muskulatur. Disse kommer ofte med en svært kraftig gift inkludert. Noen arter, som for eksempel kjempeblekkspruter, er kapable til å gro nye tentakler hvis de mister noen av disse. De kan derfor velge å slite av seg en av disse under kamp for å på denne måten komme seg unna rovdyr.

En annen typisk karakteristikk hos blekkspruter er deres svært særegne sirkulasjonssystem. Dette består av to hjerter med giller og et systemisk hjerte. Blekkspruter har også to gjeller. Ved hjelp av disse kan de puste normalt i akvatiske økosystemer.

Kamuflasje hos blekkspruter.

Blekkspruter og deres evne til å kamuflere seg

Blekkspruter har noen spesielle hudceller kjent under navnet kromatofor. Disse hudcellene har pigmenter inne i kjernen og de er i stand til å reflektere lys.

I tillegg til å bidra til blekksprutenes hudfarge, tillater disse cellene dyret å lett endre farge. Slik kan den gjemme seg for sine omgivelser. Denne strategien, kombinert med evnen til å sprute blekk, gjør at de kan forvirre rovdyr og dermed unnslippe med livet i behold.

Den høye konsentrasjonen av kromatoforer forklarer i tillegg årsaken til at blekkspruter har en tendens til å ha svært slående hudfarger. Faktisk kan man observere dette store utvalget av fargemønster hos de ulike artene.

Generelle aspekter hos sepiida

Sepiida er bløtdyr på samme måte som blekkspruter.Disse tilhører imidlertid artsfamilien sepiida. Det finnes mer enn 100 ulike arter av sepiida.

Det er snakk om bløtdyr av middels størrelse. De blir vanligvis opptil 40 cm lange i voksen alder. De har en oval kropp som er noe flat. Kroppen er omgitt av to finner som lager en slags kutan kam.

En av karakteristikkene som gjør at sepiida skiller seg ut fra andre bløtdyr er det faktum at de har de ulike tentakler. Disse befinner seg alle i nærheten av munnen. Av disse fem ulike parene med tentakler er fire kortere og hver enkelt av disse har to tynne giftige tråder.

blekksprut og sepiida
Sepiida har mulighet til å trekke til seg det lengste paret med tentakler. Disse tentaklene er vanligvis tre ganger så lange som de andre parene. Disse ekstremitetene har en form for palett som består av ulike uregelmessige sugekopper. Disse lange tentaklene kan ikke kun brukes til å fange bytter men er i tillegg avgjørende for reproduksjonen av sepiida.

Likheter og forskjeller mellom andre blekkspruter og sepiida

Ved å bli litt bedre kjent med disse marine dyrene kan vi se at det finnes noen likheter og noen forskjeller mellom andre blekkspruter og sepiida. Det er ikke uten grunn at disse to likner på hverandre. Blekksprut og sepiida tilhører samme familie genetisk sett. Dette fører til likheter i deres anatomi og fysiologi.

Når det er sagt så skiller andre blekkspruter og sepiida seg fra hverandre utseendemessig. Mens sepiida har en oval og noe flatere kropp, har blekksprut en lengre og mer sylindrisk kropp.

I tillegg til dette kan en sepiida bli rundt 40 cm lang, mens blekksprut har en tendens til å bli minst 60 cm lang. Noen arter av kjempeblekkspruter derimot, kan bli lenger enn 15 meter.

Vi bør også bemerke at blekkspruter har to tentakler og åtte giftige armer. Sepiida på sin side har 10 tentakler. Disse befinner seg alle i området rundt munnen og de er betydelig mindre enn de man finner hos blekkspruter.

En annen forskjell mellom andre blekkspruter og sepiida finner man i deres indre skall. Hos blekkspruter kan man observere en tynn, flat og gjennomsiktig struktur med mye brusk. 

Det indre skallet hos sepiida derimot har en form som likner på en skje. Dette består av kalk, noe som fører til den hvite fargen. Dette er en annen ting som skiller sepiida fra blekksprut.

Det kan interessere deg ...
Kalifornisk hornhai: habitat og egenskaper
My Animals
Les det hos My Animals
Kalifornisk hornhai: habitat og egenskaper

Kalifornisk hornhai: habitat og egenskaper. I havets dyp finnes det en rekke med arter som overrasker oss hver eneste dag