Forskjeller mellom sjøtunge og fireflekket var

Sjøtunge og fireflekket var er to av de mest kjente representantene når det kommer til flate fisker. Men, hva er forskjellene mellom disse to?
Forskjeller mellom sjøtunge og fireflekket var

Siste oppdatering: 05 februar, 2019

Sjøtunge og fireflekket var er de to mest kjente representantene når det kommer til flate fisker. Disse to fiskeartene blir ofte blandet sammen. Selv om disse to fiskene er i familie med hverandre og har et likt utseende ved første øyekast, finnes det noen forskjeller mellom sjøtunge og fireflekket var. Disse forskjellene gjør det mulig for oss å skille disse to fiskene fra hverandre.

Vi vil nå oppsummere hvilke hovedforskjeller det er som finnes mellom disse to svært verdsatte fiskene.

Noen generelle fakta om sjøtunge

Familien Soleidae består av flere ulike typer fisk. Disse har alle en flat kropp og de blir ofte kalt flyndrer. Det er snakk om en svært utbredt familie. Den dag i dag kjenner man til 120 ulike arter innenfor denne familien.

Den vanlige tungefisken (Solea solea) er den mest kjente representanten for denne utbredte familien. I tillegg er dette den fisken som blir mest brukt innenfor internasjonal gastronomi.

Anatomisk sett karakteriseres denne fordi den er en flyndreformet fisk. Den er flat, tynn og den har mørke farger. Disse er vanligvis grønnaktige eller brunaktige. Disse fargetonene gjør det mulig for denne fisken å kamuflere seg selv på havbunnen hvor den lever.

Sjøtunger finner sitt naturlige habitat på havbunnen i både saltvann og ferskvann. I akvarium har de en tendens til å tilbringe nesten 90 prosent av sitt liv liggende på bunnen av akvariet. Deres kosthold baserer seg hovedsakelig på krepsdyr. Disse fiskene er riktignok noen grusomme rovdyr og de kan fange alle mulige typer bytter.

Fisk som kamuflerer seg selv.

Noen generelle fakta om fireflekket var

Vi kan kalle de to artene som tilhører Scophthalmidae familien for var. Piggvar og slettvar tilhører også denne gruppen.

Den vanlige varen, eller fireflekket var (Lepidorhombus boscii), er den mest gjenkjente arten og den arten med størst distribusjon. Glassvar (Lepidorhombus whiffiagonis) derimot, har en tendens til å bli sett sjeldnere.

Disse fiskene har en flat kropp som er tynn og langstrakt. De måler mellom 40 og 60 cm og de veier rundt 5-6 kilo. Deres kropp er gjennomskinnelig og den har en farge som er svært lik fargen til sand. Når det er sagt finnes det også eksemplarer som har noen blåfargede eller sølvfargede detaljer.

Dens naturlige habitat er i kaldt vann ved den nordøstlige kysten ved Atlanterhavet. På samme måte som hos sjøtunger, er fireflekket var en bunnfisk. Det vil si, de bor svært nære havbunnen. Denne fisken lever vanligvis på sandbunner som ligger på mellom 900 og 1000 meters dyp.

Kostholdet til fireflekket består av mindre fisker (som sardiner, koi o.l). I tillegg til dette spiser de krepsdyr, yngel og blekksprut. Hvis denne fisken står ovenfor en situasjon hvor det er mangel på mat, vil den kunne spise fisker som tilhører dens egen art.

Hovedforskjellene mellom sjøtunge og fireflekket var

Som vi allerede har kunnet observer, finnes det viktige forskjeller mellom sjøtunge og fireflekket var. Dette gjelder ikke kun deres utseende men også deres habitat og oppførsel. Selv om begge to er svært verdsatte takket være deres hvite kjøtt som er magert og smakfullt, er det i realiteten snakk om svært forskjellige typer fisk.

Flyndreformet fisk.

Morfologiske og anatomiske forskjeller

Når det kommer til deres kropp, så er dette en av de mest tydelige forskjellene mellom sjøtunge og fireflekket var. Selv om de begge er flate fisker, har fireflekket var en lang, tynn og gjennomskinnelig kropp. Sjøtunge derimot er en oval fisk som er noe assymetrisk.

En annen viktig forskjell mellom disse to er øynenes posisjon. Hos sjøtunge finner man øynene på oversiden av deres kropp. Disse er i tillegg plassert lenger unna hverandre. En fireflekket var har mørkere og mer tettsittende øyne. Disse er plassert på den venstre siden av kroppen og disse er atskilt av et bein som stikker opp.

Så vel sjøtunge som fireflekket var har en lysere farge på underkroppen. Det er snakk om en kremfarge. Når det er sagt, har sjøtunge en brunaktig eller grønnaktig farge på oversiden. Fireflekket var derimot er sandfarget.

En annen morfologisk karakteristikk hos sjøtunge er at munnen buler ut og har form som en “U”. Den har også svært korte finner lokalisert på begge sider av kroppen.

Habitat og verdensdistribusjon

Så vel sjøtunge som fireflekket var bor i nærheten av eller helt nede på havbunnen i de vannene de bor i. Når det er sagt, fireflekket var har en tendens til å befinne seg på dypere grunn, på mellom 900 og 1000 meters dyp. Sjøtunge har en tendens til å befinne seg på grunnere vann. De befinner seg på alt fra 10 meter til 300 meters dyp.

På grunn av dens store familie blir tungefisk oftere distribuert på verdensbasis enn var. Den store etterspørselen etter deres kjøtt har derimot ført til at sjøtunge har vært blant de fiskene som står i farge for å bli utryddet.

Det kan interessere deg ...
Den glupske pirajaen: Bli kjent med den fryktede fisken
My Animals
Les det hos My Animals
Den glupske pirajaen: Bli kjent med den fryktede fisken

Den glupske pirajaen er en av de mest fryktede fiskene i verden fordi de har store, skarpe tenner, en muskuløs kropp og en umettelig appetitt.