Gårdsdyr

Gårdsdyr er stadig mer tilstede i våre liv. Hester, sauer, høns, geiter, ender … Alle krever spesiell oppmerksomhet. Riktig omsorg, deres sykdommer og veterinærbesøk er grunnleggende for deres velvære. De er domestisert av mennesket og er også subjekter for vår omsorg og beundring. I denne seksjonen tilbyr vi informasjon om disse spesielle dyrene.