Hvordan fungerer pubertet hos hunder?

Det er ikke bare personer som opplever pubertet og alle de kroppslige endringene som oppstår som følge av dette. Hunder gjennomgår også en liknende prosess og vi bør vise hunder sympati mens de gjennomgår denne perioden.
Hvordan fungerer pubertet hos hunder?

Siste oppdatering: 10 april, 2019

Våre beste venner opplever en etappe i sin utvikling som er noe lik den vi selv opplever i tenårene. Pubertet hos hunder varer noe kortere, men denne fører med seg fysiske, emosjonelle, kognitive og sosiale endringer som vil påvirke deres oppførsel.

Vi vil i denne artikkelen gi deg noen råd angående “pubertet hos hunder”. Dette vil hjelpe deg med å vite hvordan du skal oppdra hunden i denne perioden.

Å lettere forstå pubertet hos hunder

Pubertet hos hunder foregår på en svært lik måte som hos oss mennesker. I løpet av denne perioden, vil dyret oppleve en intens fysiologisk og hormonell utvikling. Denne vil man kunne se tegn av hos deres utseende og i deres oppførsel. Av denne grunn, er det vanlig at de i denne perioden blir mer urolige og noe “rebelske”.

Det er svært viktig at du som eier er klar over at en hund ikke velger å ignorere dine ordrer fordi den ønsker å være ond, som følge av innfall eller at dette er en følge av hundens funksjonsevne. Dette er noe som skjer fordi hunden holder på å oppdage en helt ny verden. I løpet av denne perioden vil vært eneste stimuli påkalle seg dyret sin oppmerksomhet og dette vil vekke dens nysgjerrighet. Det vil derfor kreve mer innsats fra din side for å få hunden til å konsentrere seg om dine kommandoer.

Det er i denne “tenåringsfasen” at en hund vil forme sin personlighet og definere sine kriterier for en sosial sameksistens. Av denne grunn er det viktig at du tilbyr hunden en god opplæring og en tilstrekkelig sosialiseringsprosess både før og etter puberteten.

Pubertet hos hunder foregår på mange måter likt som hos oss mennesker.

Hvis vi ikke passer på opplæringen til en “hund som er i tenårene”, er det en stor sannsynlighet for at vi vil få en voksen hund med atferdsproblemer. Når en hund sin personlighet allerede er blitt formet, vil det være vanskelig å korrigere visse former for uønsket atferd.

Når starter pubertet hos hunder og hvor lenge varer dette?

De fleste hunder vil være “tenåringer” fra de er seks til syv måneder gamle. Når det er sagt, vil lengden av puberteten hos hunder variere for hvert enkelt dyr. Her vil rase, størrelse, vekt osv. spille en rolle. Mange hunder vil raskt gå inn i den voksne etappen av livet. Denne starter vanligvis når hunden er mellom 12 og 18 måneder gammel. Hos noen hunder derimot vil denne perioden kunne vare i opptil to år.

Puberteten hos hunder er kort sammenlignet med vår egen. Denne perioden kan riktignok føles som en evighet for dyret og for eierne. Denne vil kunne vare lenge hvis hunden ikke mottar en tilstrekkelig opplæring og sosialiseringsprosess.

Oppdagelsen av seksualitet og “tenårene til hunder”

Pubertet hos hunder markerer oppdagelsen av tisper og hannhunder sin seksualitet. I tillegg er dette noe som vil oppstå samtidig med tispene sin første løpetid.

Dessverre så er seksualiteten til våre kjæledyr noe som fremdeles blir sett på som en form for “tabu” i vårt samfunn. Dette fører til en rekke feilinformasjon når det kommer til hunder og katter sin naturlige oppførsel under deres seksuelle utvikling. Før du blir irritert på kjæledyret ditt eller velger å straffe dette, er det verdt å nevne viktigheten av bedre kunnskap fra din side angående hunden sin oppførsel og kroppsspråk.

I løpet av de første etappene av en hund sitt liv, vil ikke valper ha noen formening rundt grensene av deres egen kropp. De ser ikke på seg selv som et eget levende vesen. De vil ikke skille seg selv fra sin mor eller fra sine søsken. Dette er noe som endrer seg når hunden slutter å drikke morsmelk. Det er i denne perioden at hunden vil starte å gjenkjenne seg selv som et individ innenfor en flokk.

To små hundevalper sover sammen.

Forskjeller mellom kjønnene

Når puberteten og den første løpetiden starter hos tisper, vil de starte å forstå forskjellen på de to ulike kjønnene. De vil starte å se på seg selv som seksuelt aktive individer. Det er svært vanlig at hunder vil utvikle visse momentum av selvoppdagelse og selvtilfredshet i løpet av “tenårene”.

Hannhunder og tisper som befinner seg i “tenårene” har en tendens til å skape sine egne vaner. De vil starte å slikke sine kjønnsorganer eller de vil starte å jokke på ulike ting. Slik vil de utforske sin egen kropp og oppleve nytelse. Kanskje vil mennesker oppleve denne oppførselen som noe flaut eller ubehagelig, men dette er en helt normal oppførsel hos hunder.

Pubertet hos hunder: viktigheten av sosialisering

Når hunder sine instinkter og seksualitet vekkes til livet, hovedsakelig for hannhunder men også for tisper, har de en tendens til å bli territorielle. 

De vil i denne perioden være nødt til å lære seg hvordan de er ment å oppføre seg sosialt og hvordan de kan leve på en fredelig måte sammen med personer og andre dyr. Hvis dette ikke skjer, vil de kunne ha en aggressiv oppførsel. Dette fordi de har en følelse av overdreven eiertrang ovenfor sine eiere og sitt miljø.

Det er i løpet av puberteten at hunder former sin personlighet. Eieren bør konsentrere seg om hunden sin sosialisering i denne etappen. Det ideelle vil være at man starter å stimulere hunden tidlig, mens den er mellom 4 og 20 uker gammel. Slik vil man lette det arbeidet som kommer senere.

Puberteten hos hunder er også øyeblikket hvor en hund vil starte å bli uavhengig av sin mor. Det er svært viktig at hunden sin trygghet og selvtillit blir styrket for at de skal kunne gå inn i denne nye etappen. Dette er noe som krever at vi som eiere unngår å overbeskytte hundene og respektere deres natur.

Vår kjærlighet og engasjement vil hjelpe våre pelskledde venner med å vokse til å bli sunne og lykkelige dyr. Et for overdrevent engasjement derimot vil kunne hindre en korrekt emosjonell utvikling.

Det kan interessere deg ...
Hvordan ta vare på ei tispe som har løpetid
My AnimalsLes det hos My Animals
Hvordan ta vare på ei tispe som har løpetid

Hvordan ta vare på ei tispe som har løpetid. Løpetid er en komplisert periode for kjæledyret som starter når de er et halvt år gammel.