Hvordan kan man temme en hamster?

Ettersom at dette er dyr av en svært liten størrelse. vil de kreve en myk og forsiktig behandling. Når det er sagt er det forholdsvis enkelt å skulle temme en hamster. Det eneste du vil trenge å gjøre er å følge en rekke med enkle instruksjoner.
Hvordan kan man temme en hamster?

Siste oppdatering: 01 mai, 2019

De fleste barn vil kjenne en spesiell forkjærlighet til dyr. Et alternativ når man skal skaffe seg et kjæledyr som ikke vil kreve så mye ansvar og som ikke er så dyrt, er hamster. Et annet positivt aspekt ved å velge dette dyret som kjæledyr er at det er relativt enkelt å temme en hamster.

Hamster tilhører arten gnagere og er en del av hamsterfamilien. Det finnes ulike typer hamster. De mest vanlige hamsterne å ha som kjæledyr er syrisk hamster, roborovski-dverghamster, russisk dverghamster, campbells dverghamster og kinesisk hamster.

Det er forholdsvis enkelt å temme en hamster

Å ta vare på og temme en hamster vil være forholdsvis enkelt sammenlignet med en del andre kjæledyr. Noen av årsaken til dette er at dette er svært små dyr som i tillegg er svært sosiale. Dette fører til at disse dyrene er svært populære blant barn. Når det er sagt, vil det å anskaffe seg en hamster kreve noen forpliktelser fra eierne sin side. Det vil være helt avgjørende at du er klar over hvordan du kan temme en hamster for å kunne ha en god sameksistens med disse kjæledyrene.

Det er i tillegg til dette verdt å nevne at det å anskaffe seg flere hamstre ofte vil kunne føre til en aggressiv oppførsel hos disse dyrene. Hamstre er territoriale dyr som liker å være alene. Hvis de på en eller annen måte føler at deres område blir invadert eller de føler at deres mat står i fare, vil dette kunne føre til sterke og tragiske former for krangling.

Hamster vil kunne bli aggressive eller krangle seg imellom.

Noen gode råd for hvordan du kan temme en hamster

Før du anskaffer deg en hamster

Hvis du har tenkt å anskaffe deg en hamster, bør du forsikre deg om at du vil kunne gi dyret de rette levekårene. Det vil ikke være nok å kun gå til anskaffelse av et romslig bur. Du bør i tillegg sørge for en god hygiene og en god næring. Hvis du har små barn hjemme, bør barna være klar over at dette er kjæledyr og ikke en leke fordi det er snakk om et levende vesen. Det vil kreve respekt og en god omsorg.

De første dagene

I løpet av de første dagene bør man gi hamsteren tid til å orientere seg. En hamster trenger å bli kjent og gjenkjenne sine nye omgivelser. Vi vil anbefale deg å ikke ta på dyret. Hvis dere ønsker å berøre dyret bør dette begrense seg til små kjærtegn utenfor buret. Ettersom at dette er dyr som lett vil kunne bli skremt, anbefaler eksperter nye eiere å la dyret bli vant til nye personer i starten. La derfor dyret bli vant til din tilstedeværelse og din stemme.

Når hamsteren skal ut av buret for første gang

Når du skal ta en hamster ut av buret sitt for første gang, kan du la døren til buret stå åpen. Du bør imidlertid ikke plukke opp dyret. Du kan strekke ut hånden din. Slik gir du hamsteren mulighet til å kjenne deg igjen. Du kan eventuelt legge litt fôr i hånden din. Ved å ha en eller annen form for “premie” i hånden, vil en hamster kunne oppfatte deg som noe positivt.

Når du oppfatter at hamsteren har en positiv innstilling, kan du velge å plukke opp dyret forsiktig. Sørg for at du er svært delikat i dine bevegelser med disse små dyrene.

Hamster er svært populære kjæledyr blant barn.

Leking og stimuli

Jo mer tid du tilbringer med en hamster, jo mer vant vil dyret bli til å forholde seg til de ulike familiemedlemmene. Når en hamster har blitt vant til alle personene vil dyret kunne starte å leke seg. Stimuli er viktig for alle kjæledyr. Dette gjelder spesielt for pattedyr og fugler. Alle typer baller, tunneler, trapper og hjul vil gi en hamster glede. Disse lekene vil i tillegg kunne gi en hamster nye utfordringer. Man vil samtidig sørge for at hamsteren opprettholder sin fysikk.

Til tross for at alle disse lekene som vi nevnte ovenfor vil kunne gi dyret mange fordeler, vil en feil bruk av noen av disse kunne utgjøre en risiko for dyrets helse. Et eksempel på dette vil kunne være en hamsterball. Dette er baller som selges på dyrebutikker hvor man er ment å putte objekter inne i en ball. Man vil deretter kunne plassere dyret i denne ballen. Hvis en person velger å dytte på denne ballen, vil dette kunne føre til at ballen ruller rundt litt for fort. Man vil dermed kunne ende opp med å skade dyret.

Ikke forstyrr en hamster

For å unngå eventuell biting, anbefaler vi deg å forholde deg rolig rundt disse dyrene. Aldri forstyrr en hamster når den spiser, drikker eller sover. En generell regel du bør vite for å kunne temme en hamster, er at dette er nattdyr. Hamstre har en tendens til å være mer aktive om kvelden og natten.

Etter å ha lest alle disse rådene, har du kunnet se at det er forholdsvis lett å temme en hamster. Å temme en hamster vil fremfor alt kreve tålmodighet. Dette er ekstra viktig i starten når hamsteren skal bygge et bånd med eieren sin. Når du skal kose med dyret eller løfte dyret, er det viktig at du er svært forsiktig. Hamstre er tross alt svært små dyr som ikke tåler så altfor mye. Når det er sagt, er det forholdsvis enkelt å ta vare på disse dyrene. De vil kun kreve litt ansvar fra eieren sin side. Og respekt så klart!

Det kan interessere deg ...
Kjæledyr som er ideelle å ha i leiligheter
My Animals
Les det hos My Animals
Kjæledyr som er ideelle å ha i leiligheter

Kjæledyr som er ideelle å ha i leiligheter. Ikke alle kjæledyr vil ha de ideelle karakteristikkene for å kunne bo i en leilighet.