Hvordan ta vare på kjæledyr under en flom

En naturkatastrofe som flom, vil kunne føre til store materielle skader. Det kan derimot også føre til andre alvorlige konsekvenser. Personer som har kjæledyr bør være klar over at dette kan føre til stress eller angst hos kjæledyr. Hvis du har kjæledyr og opplever flom, bør være ekstra påpasselig med dyret sin tilstand.
Hvordan ta vare på kjæledyr under en flom
Francisco María García

Skrevet og verifisert av advokat Francisco María García.

Siste oppdatering: 22 desember, 2022

Når vårt hjem blir utsatt for naturkatastrofer, vil dette påvirke alle medlemmene i familien. Dette gjelder så vel dyr som mennesker. Av denne grunn er det viktig at du vet hvordan du kan ta vare på kjæledyr under en flom, eller lignende situasjoner.

I øyeblikkene rett før en naturkatastrofe inntreffer, har kjæledyr en tendens til å bli urolige. Man kan se på dette som en måte for dyret til å oppfatte og forsøke å forhindre hva som er i ferd med å skje. Kjæledyr vil gjerne ha en sjette sans som oppfatter disse situasjonene.

Hvis man er klar over at en naturkatastrofe er i ferd med å skje, finnes det ulike måter for hvordan man kan vare på kjæledyrene. Det samme er tilfellet med ulike nødssituasjoner. For å kunne ta vare på et kjæledyr under en flom, er det viktig at du som eier gir dyret ditt sikkerhet. Dette er helt avgjørende for å minimere nivået av angst hos kjæledyret.

Hvordan kan man ta vare på et kjæledyr under en flom?

Flom vil oppstå når det finnes for store vannmengder på steder hvor dyr og mennesker bor. Noen eksterne årsaker vil kunne fremprovosere flom eller oversvømmelser. Eksempler på dette kan være når demninger brister eller rør ødelegges. Sistnevnte er et forholdsvis vanlig problem.

Dette kan være en følge av naturfenomener, som for eksempel voldsomt regnvær, smelting av snø og is eller når elver har for mye vann. Oversvømmelser og flom kan også være en konsekvens av for høyt tidevann eller tsunamier. 

Hund søker dekning under flom.

Når det er snakk om naturkatastrofer, vil meteorologer gjerne varsle fra om disse på forhånd. I det øyeblikket man mottar denne varslingen, bør man starte å ta de nødvendige tiltakene som kreves. Jo tidligere jo bedre.

Man bør alltid følge med på nyhetene og følge de anbefalingene som offentligheten gir. I Norge vil NVE ha klare regler på hva man bør gjøre når man står overfor en flom. I tillegg til dette er det viktig at du har en tilgjengelig liste over ulike tilfluktssteder og relevante nødnumre. 

Hva bør man gjøre hvis man opplever en flom?

  • Gjennomfør forebyggende tiltak. Hvis du blir varslet om en mulig flom, er det viktig at du oppretter kontakt med de korrekte etatene. Du bør i tillegg snakke med en veterinær du stoler på.
  • Du må evaluere muligheten for en evakuasjon. Hvis det er snakk om en stor katastrofe, er det viktig at du sjekker ut mulige tilfluktssteder for dyr. Disse stedene vil vite hva som kreves for å ta vare på kjæledyr under disse nødssituasjonene. Deres personale vil ha mottatt en opplæring for nettopp slike situasjoner.
  • Sørg for at kjæledyret har mottatt alle de nødvendige vaksinene.
  • Lag et førstehjelpsskrin. Dette bør inneholde måltider for dyret som vil kunne vare i opptil en uke. I tillegg bør dette inneholde ting som medisiner og tepper. Dette bør også inneholde alle de viktige papirene til dyret og bilder. Det vil i tillegg til dette være nyttig å ved legge listen over mulige tilfluktssteder som aksepterer kjæledyr.
  • Sørg for at kjæledyret har på seg et halsbånd. Dette bør ha et merke med kontaktinformasjon: telefonnummer, adresse, e-postadresse og navnet på dyret.

Hva bør man gjøre med et kjæledyr under en flom?

Det viktigste av alt er at du forholder deg rolig. Hvis det er snakk om en evakuering, anbefaler vi deg å ha dyret i bånd. Kjæledyr har en tendens til å bli nervøs på grunn av vannet. Mange dyr vil derfor på grunn av sine instinkter forsøke å stikke av. Hvis du har kjæledyret ditt i bånd, vil det være vanskeligere for dyret å stikke av.

Hvis det er snakk om dyr av en liten størrelse, som kaniner eller hamster, anbefaler vi deg å la disse bli værende i buret sitt. På denne måten vil de kunne oppfatte situasjonen som noe normalt. Dette vil hjelpe til med å roe ned en eventuell angst.

Hund blir reddet fra en flom.

Hvis det er vanskelig for kjæledyret å gå på egenhånd, bør du bære dyret til et sikkert sted. Loft og tak er vanligvis områder som blir anbefalt av spesialisert innenfor nødssituasjoner  som oppstår som følge av flom og oversvømmelse.

Når dyret er trygt, er det viktig at du hjelper til med å roe det ned. Hvordan kan man ta vare på et kjæledyr under en flom? Gi det klemmer, kjærlighet og snakk til dyret på en rolig og trygg måte. Dette vil hjelpe dyret med å bli kvitt frykt.

Hva bør man gjøre rett etter at man har kommet seg i trygghet?

Rett etter at man har kommet seg i trygget, bør man sørge for at familien forblir samlet. Man bør i tillegg, logisk nok, vente på hjelp. Profesjonelle vil være kvalifiserte til å handle på en korrekt måte i disse situasjonene.

Man bør unngå at dyret drikker av vannet som befinner seg på bakken. Dyrene bør heller ikke spise mat de finner i nærheten. I tillegg til dette er du nødt til å passe på at dyret ikke kommer i nærheten av elektriske ledninger eller andre strømkilder.

Rett etter at situasjonen er over, er det helt avgjørende at du tar med deg kjæledyret til en sjekk hos en veterinær. En spesialist vil kunne evaluere den fysiske og emosjonelle tilstanden etter situasjonen dyret nettopp har opplevd.

Det er viktig å påpeke at enkelte dyr vil kunne oppleve sjokk eller stress i ettertid. Noen ettervirkninger av slike opplevelser vil kunne være manglende matlyst eller vanskeligheter med å sove. De vil i tillegg til dette kunne oppleve problemer med å kontrollere sine lukkemekanismer og ha problemer med å sosialisere seg.

Det vil være viktig å starte opp de vanlige rutinene etter en naturkatastrofe. Dette vil hjelpe familien med å overvinne denne opplevelsen. I så stor grad som det er mulig, bør man starte opp igjen med vanlige daglige gjøremål.

I visse tilfeller, anbefaler spesialister at man tar i bruk legemidler for å kontrollere effektene av disse opplevelsene. Din faste veterinær vil være korrekt person å spørre for å finne ut hvordan kjæledyret ditt vil kunne få tilbake sin vanlige oppførsel etter en vanskelig opplevelse.

Det kan interessere deg ...
De siste hundene i Tsjernobyl
My Animals
Les det hos My Animals
De siste hundene i Tsjernobyl

Tsjernobylkatastrofen forblir i det kollektive minnet til menneskeheten flere tiår etter. Ingen bør noengang glemme hundene i Tsjernobyl.


Innholdet på My Animals er skrevet for informasjonsformål. Det kan ikke erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.