Kan hester egentlig fornemme våre følelser?

Kan hester egentlig fornemme våre følelser?

Siste oppdatering: 26 juli, 2018

Det er vanskelig å finne en så elegant skapning som hesten i hele dyreriket. Dette dyrets karakter er mye mer edelt enn det ser ut. En av evnene som hesten har er å fornemme våre følelser. Kunne det være sant?

Opprinnelse

I mange århundrer var mennesker kjent for å være den eneste arten med rasjonell intelligens. Dette har nå endret seg på grunn av teknologiske fremskritt som har gjort det mulig for veterinærvitenskap å demonstrere de sensoriske og kognitive evnene av dyreinstinkter.

Siden klassisk mytologi er noen dyr kjent for å ha en magisk aura rundt dem på grunn av deres sensoriske evner. Folk som bodde på landsbygda visste allerede at hunder kan lukte frykt, og hester kan føle menneskelige følelser.

Hester på tur

Med så mange forskjellige hypoteser kan folk fortsatt stille seg selv visse spørsmål: kan vitenskap bevise at hester kan fornemme våre følelser, eller er det bare en menneskelig tro som projiseres på dyrene?

Er det mulig å fornemme våre følelser?

Først tror folk at mange pattedyr er i stand til å demonstrere empati for andre dyr av deres art. Vellykkede studier med delfiner ga viktig troverdighet til dette emnet. Samtidig banet dette vei til forskning med andre arter.

I de siste få tiårene har vår forståelse av empati som hunder har for eierne blitt svært avansert. Men nyere vitenskapelige studier fokuseres nå på hestens sosiale ferdigheter.

Det var ikke vanskelig å legge merke til at hester er i stand til å vise empati med andre hester, hunder, esler og muldyr. De forstår også ansiktsuttrykk og visse lyder i sine omgivelser.

Denne informasjonen viser at hester har avanserte sensoriske evner. Forskere har imidlertid fortsatt ikke funnet ut hvordan de kan oppdage og sammenligne reaksjonene som hester har når de møter ulike menneskelige følelser.

Er det et vitenskapelig bevis som støtter påstanden at hester kan fornemme våre følelser?

Foreløpig erkjenner forskere at hester er svært følsomme og i stand til å danne følelsesmessige forhold med mennesker. Det er imidlertid mye å lære før forskerne faktisk godtar at hester har evnen til å fornemme våre følelser.

Den gode nyheten er at mange vitenskapelige studier allerede har satt hester på samme nivå som hunder når det gjelder det å gjenkjenne menneskelige emosjoner.

Fullførte studiene

Blant disse studiene er et forskningsprosjekt som pågår ved Universitet i Sussex. De analyserer hestenes reaksjoner på forskjellige menneskelige ansiktsuttrykk.

Når hestene ble vist vennlige ansikter, syntes de å være sosiale og rolige, uten å ha noen merkbare fysiologiske endringer. Men, når hestene ser et sint ansikt, øker deres hjertefrekvens, og de vender seg for å se på uttrykkene med venstre øye.

Ansiktsuttrykk hos hester og hva de betyr

Det venstre øyet hos et pattedyr overfører stimuli direkte til høyre side av hjernen. Det er der informasjonen behandles for å gi en reaksjon. Dette forklarer hvorfor hesten umiddelbart vil se med sitt venstre øye når den blir vist et mer komplisert ansiktsuttrykk.

Hestene kan fornemme våre følelser

I popkulturen representerer hestens venstre øye et “ondt øye”. Folk tror at det er en skremmende teknikk når dyret føler seg truet. Med andre ord fungerer det som en selvforsvarsmekanisme.

Hester viser frykt gjennom negativ endring av sin oppførsel og måten de samhandler på. Når en hest opplever fare, reagerer de ved å snu og/eller senke hodet for å se på bakken.

Denne typen atferd – sammen med informasjon samlet av studien fra Universitet i Sussex – kan vise at hester har en forhøyet evne til å føle emosjoner.

Analyse av reaksjonene

Alle eksemplene som har blitt studert opptil nå har visst lignende reaksjoner. Resultatene har derfor ingen tilknytning til et opplært dyr. Hestene utviklet denne fantastiske evnen for å overleve og sameksistere med mennesker i løpet av utvikling av hestearten.

Ifølge studiene er responsen på forskjellige menneskelige uttrykk en nøkkelfaktor som viser at hester fornemmer menneskelige følelser. Dette kan også være utgangspunktet for å vise at dette instinktet er en form for kognitiv intelligens.

Enten for vitenskapelig eller kulturell utvikling, er det verdt å være oppmerksom på dyreatferd. Hvis hester kan fornemme våre følelser, kan de hjelpe oss med å utvikle vår emosjonelle intelligens og bevissthet.