Kjæledyr

Kjæledyr er med oss daglig og er våre beste venner. Derfor trenger vi å lære oss alt om dem så de alltid er glade og sunne. Vi gir deg mye interessant informasjon om dem i denne seksjonen.

 
 
 
Kan rotter føle empati?
Kan rotter føle empati?

Det er en populær tro at menneskelige følelser eller emosjoner, for eksempel empati, utelukkende er et menneskelig trekk. Imidlertid har forskere og observatører bevist at dette kanskje ikke er tilfelle.…