Agnatha eller kjeveløse fisk: Alt du trenger å vite

Agnatha er en gruppe kjeveløse fisk med få levende arter. Bli kjent med disse dyrene med oss før de forlater jorden helt.
Agnatha eller kjeveløse fisk: Alt du trenger å vite
Cesar Paul Gonzalez Gonzalez

Skrevet og verifisert av biologen Cesar Paul Gonzalez Gonzalez.

Siste oppdatering: 21 desember, 2022

Denne gruppen virveldyr får navnet sitt av åpenbare grunner. Fordi det finnes mange arter som oppfyller denne og andre karakteristikker, måtte hver av organismene klassifiseres i grupper. Innen dem finner vi Agnatha som er kjennetegnet av å være kjeveløse fisk, noe som ser ut til å være en indikasjon på deres evolusjonære fortid.

Disse fiskene dukket først opp for 470 millioner år siden. De regjerte omgivelsene lenge, ettersom de var de eneste virveldyrene på den tiden. For øyeblikket er denne gruppen kjeveløse fisk veldig liten, ettersom de fleste artene er utdødde og bare niøyer og slimåler gjenstår. Hvis du vil vite mer, fortsett å lese.

Hva er kjeveløse fisk?

Begrepet Agnatha omfatter en biologisk gruppe som samler virveldyr som ikke har kjever. Navnet kommer fra greske agnatha, “a” (uten) og “gnatha” (kjever). Ifølge UNAM Institute of Biology inkluderer denne taksonen 108 nåværende arter og et stort antall fossiler.

Når det gjelder evolusjonshistorien deres, blir Agnatha funnet like før underkjevene dukket opp, men etter fremveksten av notokord og hodeskallen. De hadde stor reproduksjonssuksess i perioden devon; men ved slutten av den perioden ble de drastisk redusert.

Fysiske trekk

Typiske kjeveløse fisk er et vannlevende dyr med primitive egenskaper. Munnen er sirkulær, lik en sugekopp med tenner rundt den. Disse fiskene er i stand til å påføre en sugekraft, som er tilstrekkelig til å åpne sår i vevet til andre dyr. Den fysiske formen til den kjeveløse fisken ligner på en langstrakt orm uten fiskeskjell, som kan overstige en meter i lengde.

Kroppen deres er for det meste brusk, selv om noen forfedre hadde skjeletter og benete skjell. Ostracodermer – utdødde kjeveløse fisk – hadde til og med benete skjold eller rustninger som tillot dem å forsvare seg. Imidlertid var dette forsvaret ikke tilstrekkelig mot kjevemunner, noe som antas å være en av grunnene til at de raskt forsvant.

Hva er niøyer?

Ganske lik en ål, er niøyer arter som kan oppta både fersk- og saltvann. Kroppen deres er lang, vermiform og fleksibel, og det er derfor de klarer å svømme ved hjelp av bølgebevegelser, nesten som en slange. De er for det meste ektoparasitter, da de fester seg til byttet sitt gjennom munnen og lever av dyrets blod eller vev.

Munnen fungerer som en ekte sugekopp, som fisken fester sterkt fast på sitt bytte for å spise. Tennene lar den rive huden til verten, og noen arter har en tunge som er i stand til å skrape vev. På denne måten er niøyer i stand til å spise og anses som en trussel mot fiskefaunaen.

Disse blodtørstige dyrene har en større tilstedeværelse i havet i Nord-Atlanteren. De er brune i fargen, med gulaktige toner og mørke flekker. De kan nå en lengde på 120 centimeter, avhengig av arten.

Munn av en niøye.

Levested for niøyer

Disse kjeveløse fiskene har evnen til å tåle saltvanns- og ferskvannsmiljøer , selv om livssyklusen omfatter begge miljøene. De utvikler sitt voksne liv i havene og vender tilbake til elvene for å pare seg og reprodusere, og blir definert som anadrome arter. Dette begrepet betyr bokstavelig talt ‘å leve i havet, men gå tilbake til elver for å gyte’.

Niøyer er delt inn i havlevende eller elvelevende niøyer, avhengig av hvilket område arten tilbringer mest tid i. Vi tar nå en kort omvisning i hver av disse gruppene:

Havlevende niøyer

Blant artene som tilbringer mesteparten av sin livssyklus i havet, kan vi finne følgende.

Chilenske niøyer

På vitenskapelig nivå er denne arten kjent som Mordacia lapicida. Den har et yngelstadium, der den lever begravet i elvebredden, og vandrer mot sjøen i vintersesongen. Gyting skjer vanligvis på slutten av våren og forsommeren, i turbulente elver.

Denne arten er endemisk for Chile og kan måle opptil 35 centimeter i lengde. Det presenterer vanligvis en tilstand som kalles makroftalmi, som refererer til unormal vekst i øyet.

Niøyer i Australia

Denne typen niøyer skiller seg ut for å ha en pose med hud, som strekker seg fra munnkanten til den første gjelleåpningen. Denne posen er mer utviklet hos hanner enn hos hunner. Finnene deres er pigmenterte og har forskjellige folder.

Denne kjeveløse fisken heter Geotria australis, og gjennomgår en enkelt reproduksjonsprosess i ferskvann, for senere å migrere til havet og utvikle seg. Den finnes i ferskvann i Sør-Australia og i Chile.

Havniøye

Petromyzon marinus lever langs kysten, blant annet i Norge, og lever av større fisker som torsk og brugde.

Arktisk niøye

Denne arten finner vi i Nordishavet fra Kolahalvøya til Japan. Lethenteron camtschaticum er 18-36 cm lang og regnes som livskraftig. Det er usikre data på om den finnes i Nord-Norge.

Elvelevende niøyer

Blant niøyer som tilbringer mest tid i ferskvann, kan vi finne 2 arter.

Bekkeniøye

Denne organismen er ikke lengre enn 20 centimeter. Den er tilstede i Europa, i elver i middels høyde, som sameksisterer med den vanlige ørreten. Den foretrekker små elver, med moderate strømmer og liten dybde. Paringen deres finner sted sent på våren.

Dette arten (Lampetra planeri) er ikke en parasittart. Når den utvikler seg, lever den av diatomer og andre alger gjennom filtrering. Når den når voksenstadiet, spiser den imidlertid ikke lenger noe. Den er i stand til å leve opptil 7 år, men larveperioden dekker det meste av livet. Den overlever som voksen en drøy måned, lenge nok til å reprodusere seg.

Elveniøye

Lampetra fluviatilis er en art som er kjent for å foretrekke å være kjøttetende. Den bruker munnens tenner til å rive hull vevene og spise fra dem, så den har en tendens til å feste seg til områdene med mer muskler i fisken som den bruker som ofre.

Denne arten er nattaktiv og foretrekker grunne, godt oksygenrike områder. Den lever vanligvis i kaldt vann med lave eller moderate strømmer. Det er finnes langs Atlanterhavskysten i Europa helt opp til Bergen.

Hva er slimål?

Slimål er den andre gruppen av kjeveløse fisk som fortsatt eksisterer. Kroppen deler flere egenskaper med niøyer. De er langstrakte, med en form som ligner en slange; skjelettet deres er brusk og de har bare én halefinne. De er ikke lengre enn 91 centimeter og har porer, som skiller ut et slim som gjør dem mer viskøse.

Arten i gruppen er hermafroditter, så de har både testikler og eggstokker. I motsetning til niøyer, er slimåler åtseletere, så de “gnager” bare på restene av døde dyr. Smaksansen fungerer annerledes da de bruker papiller på huden for å smake på mat.

Slimet som produseres av slimålene er deres eneste forsvar. Med det håper de at byttet som har spist dem vil kaste dem opp eller drukne.

Det orale apparatet til en slimål, kjeveløse fisk.
Et eksemplar av gruppen slimåler som viser sitt orale apparat.

Utdødde kjeveløse fisk

Denne gruppen av kjeveløse fisk dekker gruppen av Ostracodermer. De var fisk som hadde skjell og et benete skjold, som refererte til beinplater som tjente som beskyttelse mot rovdyr.

Som niøyer og slimål var Ostracodermer kjeveløse. For å spise brukte de muskulær pumping, som tillot dem å suge inn vann og fanget byttet sitt i denne prosessen. På en måte oppførte de seg som et filter, sugde inn vann og spiste det som kom inn.

De var ferskvannsorganismer, som diversifiserte seg over 150 millioner år. Kjeven oppsto som en mekanisme for å håndtere denne gruppen, ettersom en måte å “bryte” beinskjoldet på var nødvendig for å spise dem. Dette er en grunn for deres utryddelse, siden Ostracodermer ikke fant noen måte å forsvare seg mot Gnathostomer – organismer med kjever.

En av grunnene til at gruppen kjeveløse fisk ikke forsvant var på grunn av tilpasningsmekanismen. De forlot sine filtreringsvaner og ble parasittiske arter (niøyer) eller åtseletere (slimåler), noe som ga dem en ny sjanse til å overleve før kjevemunner dukket opp.

To agnatha eller kjeveløse fisk.

Kjeveløse fisk viser bare hvilken innvirkning naturlig utvalg har på levende ting. Til tross for at de var organismer med store evolusjonære ulemper, klarte kjeveløse fisk å overleve ved å endre sin livsstrategi. Denne analysen lar oss fordype oss litt i tidens baner, å prøve å tyde litt om planetens fortid og organismer som levde på den.

Det kan interessere deg ...
8 merkelige sjødyr som vil forbløffe deg
My Animals
Les det hos My Animals
8 merkelige sjødyr som vil forbløffe deg

Selv om det sikkert finnes mange merkelige sjødyr som mennesker ennå ikke har oppdaget, gjemmer havet noen sære arter. Les om noen av disse her.  • RUIZ, A. B., FUENTES, J., & MANCERA, Y. J. M. Las lampreas, Petromyzontifor-mes: origen y evolución.
  • Ruiz VH, 1993. Ictiofauna del río Andalién. Gayana zoología (Chile) 57 (2): 109-278
  • Neira F J, 1984. Biomorfología de las lampreas parásitas chilenas Geotria australis y Mordacia lapicida. Gayana zoología (Chile) 48(1 – 2): 3 4
  • Campos H., Ruiz V.; Gavilán J F.; Alay F., 1993. Pesci del fiume Bíobío. Pubblicazione di divulgazione VOL. 5:7-100.
  • Doadrio, I. (2001). Atlas y Libro Rojo de los Peces Continentales de España. Dirección General de Conservación de la Naturaleza, Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. 375 pp
  • Hardisty, M. W., Potter, I. C. (1971). The Biology of Lampreys, vol. I. Academic Press, London. 423 pp.
  • Hardisty, M. W. (1986). Lampetra planeri (Bloch, 1784). Pp. 279-304. En: Holcík, J. (Ed.). The Freshwater Fishes of Europe. Vol. 1. Part I. Petromyzontiformes. Aula, Wiesbaden.
  • Tarlo, L. H. (1967). Agnatha. Geological Society, London, Special Publications2(1), 629-636.
  • Märss, T., & Ritchie, A. (1997). Articulated thelodonts (Agnatha) of Scotland. Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh88(3), 143-195.
  • Denison, R. H. (1961). Feeding mechanisms of Agnatha and early gnathostomes. American Zoologist, 177-181.

Innholdet på My Animals er skrevet for informasjonsformål. Det kan ikke erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.