Bli kjent med habitatet og morfologien til havniøye

Havniøye er en type fisk som ligner en ål. Det er en anadrom art, som betyr at den kan leve i både ferskvann og sjøvann. Den langstrakte formen på kroppen og den sirkulære koppformede munnen gjør at den ser både fantastisk og skremmende ut.
Bli kjent med habitatet og morfologien til havniøye

Siste oppdatering: 05 august, 2019

Havniøye er en skapning som virkelig viser det utrolige biologiske mangfoldet rundt oss. Denne kjeveløse fiskearten er veldig lett å kjenne igjen. På grunn av dens fryktinngytende utseende og blodsugende kosthold har fått den kallenavnet “havets vampyr “.

Munnen er omgitt av en slags sirkulær plate som fungerer som en sugekopp. Den bruker den til å feste seg til byttet sitt, punktere huden og suge i seg kroppsvevet under. Denne fiskens mest særegne egenskap er rader med tenner og tunge.

De er anadrome fisker, noe som betyr at du kan finne dem i elver i den første fasen av livet deres. Deretter migrerer de til havet for å leve ut sitt voksne liv, og etter hvert vende tilbake til elven for å gyte avkommet.

Hvordan er habitatet til havniøye?

Dette særegne eksemplaret foretrekker nordatlantiske havområder, selv om de også finnes i Østersjøen. De lever i både hav og elver, avhengig av hvilken livsfase de befinner seg i.

I Norge finner vi denne arten langs hele kysten. For noen år siden fant du havniøye i de spanske regionene Andalucía, Catalonia, Aragón og Extremadura. Kommersiell utnyttelse har imidlertid redusert leveområdet deres. I dag er det mer vanlig å finne i galiciske farvann, nord i Spania.

Det er 40 arter av niøye, fordelt på de forskjellige havene og elvene. I starten av livet forblir imidlertid larvene begravd på bunnen av en elv. Der henter de næringsstoffer, og lever av det organiske materialet som siver inn i området der de ligger. De forblir som larver i tre til fem år, til de gjennomgår metamorfose. Dette lar dem deretter tilpasse seg det marine miljøet.

En samling av havniøyer

Når de har gått gjennom alle de fysiologiske forandringene for dette nye stadiet, beveger de seg til havdypet. De lever på rundt 300 til 600 meters dyp, og blir der i omtrent fire år. I løpet av den tiden oppstår en andre metamorfose som tvinger dem til å forlate havet og komme tilbake til elven. Det er der de vil gi liv til en ny generasjon niøyer.

Vanligvis foretrekker niøyer brede elver som ikke har veldig sterk strøm. De velger ofte de midtre delene av elvene. Forurensning og en økning av kunstige barrierer har påvirket livet i Nord-Atlanteren.

Havniøyes morfologi

Havniøye er en primitiv kjeveløs fisk som veldig ligner på ål. I larvestadiet kan de måle opptil 20 centimeter i lengde. Når de vandrer til havet i voksen alder vokser de opp til en meter i lengde, og veier mellom to og tre kilo.

Larvene skiller seg drastisk i morfologi fra de voksne havniøyene. De mangler tenner, er blinde og har en spisemekanisme som fungerer på en annen måte. De har en kant av bittesmå skjegglignende tentakler som de bruker til å fange opp mindre livsformer som fungerer som mat.

På slutten av larvestadiet vandrer de til havdypet, og da er de morfologiske endringene som er typiske for den perioden tydelige. De utvikler store øyne med røde flekker, et par ryggfinner, syv gjelleåpninger, en neseåpning, en sylindrisk grønnaktig eller jordaktig grå kropp, og den karakteristiske sirkulære munnen med små, skarpe tenner.

En havniøye som blir holdt

Andre fysiske karaktertrekk

Havniøye har ingen skjell, kroppen er glatt og gelatinøs, og halen ender i en spiss. Skjelettet er brusk, og det mangler benete deler. Den har en veldig komplett livssyklus, og kommer tilbake til elvene for å formere seg. Det er her folk fisker etter dem som matfisk.

Havniøye er en av de minst utviklede dyreartene kjent for mennesker. De er antakelig rundt 500 millioner år gamle. Som parasitter har de ødelagt bestanden av marine arter som torsk og lysing.

Når de vandrer tilbake til elvene, går de gjennom andre morfologiske forandringer, inkludert atrofi i fordøyelsessystemet, sekundære kjønnsorganer og degenerasjon av synsorganer.

Imidlertid klarer de fortsatt å følge elvenes strømmer, og bruker de kopplignende munnene sine for å dra med seg steiner som de vil bruke til å lage et rede for avkommet. Når de har gjort det, begynner de å gyte, og begynner dermed en ny livssyklus.

Folk fanger ofte havniøye ved å plassere garn på linje med strømmen i elven og fange dem når de følger elven for å gyte. Det er også en teknikk der en fisker står på en båt eller ved elvebredden og spidder havniøye med en lang stang med en trefork på enden.

Denne arten brukes til å tilberede en kjent rett som heter Lamproie à la Bordelaise, laget av å koke fisken i sitt eget blod. Det har blitt en typisk rett i Galicia, Spania.

Det kan interessere deg ...
Fakta om åleyngel – En katadrom fiskeart
My AnimalsLes det hos My Animals
Fakta om åleyngel – En katadrom fiskeart

En interessant fakta om åleyngel er at denne blir regnet som en delikatesse i Spania, og grunnet overfiske ble det så lite ål at den en periode ble...