Alt om duers atferd

Duers atferd er allsidig og veldig sosial, selv om noen detaljer unnslipper observasjon i urbane miljøer. Bli bedre kjent med dem her.
Alt om duers atferd

Siste oppdatering: 04 september, 2021

Duer (fra familien Columbidae) grupperer en rekke fugler sammen, for eksempel klippeduer og turtelduer, og består av totalt 308 arter. De har vært en del av menneskelivet siden tidenes morgen. Fra religiøse symboler til vitenskapelige studier av duers atferd, har disse bevingede dyrene fulgt oss siden sivilisasjonens begynnelse.

Til tross for at vi ser dem hver dag i urbane og landlige omgivelser, ville du ikke innse deres store intelligens og læringskapasitet med mindre du undersøkte dem nøye. Derfor har vi skrevet denne artikkelen for deg, bare slik at du kan bli litt bedre kjent med dem.

Duers sosiale atferd

Duer, som du kanskje har observert, beveger seg i flokker som består av flere individer. Innenfor hver gruppe etableres et godt strukturert hierarki gjennom hakkeorden, men vi kan også observere horisontale forhold mellom medlemmer. Faktisk har det blitt observert at de to organisasjonsformene – hierarkiske og egalitære – kan veksles etter behov.

Agonistisk atferd observeres også blant duer, spesielt under spising. Hvis en dominerende fugl ser en annen prøve å ta maten, vil den forsvare seg selv. Det kan gjøre det ved å blåse opp nakkefjærene – som en advarsel, eller den kan bli involvert i en voldsom kamp, der de tar tak i hverandres nebb og slår hverandre med vingene.

Territorialitet er også en vanlig atferd, spesielt blant hanner. Dette er kjent som “vaglerettigheter”. Territoriet er merket med hensyn til grenene hver due vil hvile på om natten.

Å skremme bort fugler trenger ikke være vanskelig.

Duers atferd i reproduksjon

Duers atferd når det gjelder reproduksjon er hovedsakelig monogam, ettersom de samme medlemmene i et par noen ganger finner sammen i forskjellige reproduksjonsperioder. Flere faser observeres i dannelsen av et bånd:

  • Kurtisering: Hannen utfører en paringsdans som består av å blåse opp fjærene, dra halen og bevege seg i sirkler rundt hunnen. De avgir en spesifikk vokalisering for dette ritualet, som ligner på en vuggevise.
  • Aksept: Hvis hunnen godtar ham som partner, vil hun nærme seg hannen og heve halen mens hun senker hodet. Denne kurtisering- og kopuleringsprosessen kan forekomme mange ganger i løpet av en uke.
  • Hekking og inkubasjon: Foreldreomsorgen er likeverdig, ettersom både hanner og hunner ruger og tar hånd om ungene når de klekkes.

Duenes flukt

Hierarki – og egalitær organisasjon – gjenspeiles også i måten disse fuglene flyr på. Takket være deres utrolige orienteringsevne, er de i stand til å kommunisere med hverandre og etablere optimale ruter for å finne ressurser og unngå rovdyr, for eksempel.

Når de oppdager forstyrrelser under flyturen, vil de første duene som oppdager den advare de andre. Når dette varselet når lederne for flokken, tar de en ny retning, og de andre vil følge etter. På denne måten kan de improvisere strategier som hjelper dem å overleve i fiendtlige miljøer.

Duetrening og intelligens

Selv om deres enorme evne til læring ble anerkjent i eldgamle tider (du trenger bare å se på brevduer) har disse fuglene også vært en tilbakevendende dyremodell i studier av atferd og læring. På grunn av deres gode syn og evne til å se farger, er de fleste eksperimenter basert på fargekodede objektassosiasjoner.

I denne typen eksperimenter ble det funnet at duer ikke bare er i stand til å skille mellom en rekke gjenstander, men de kan til og med lære det til andre eksemplarer. Dette ble studert med virkelig komplekse stimuli: kunstverk av blant andre Van Gogh og Chagall.

Videre er duer i stand til å kjenne seg igjen i speilet: de er selvbevisste.

Problemløsning er ikke umulig for disse fuglene heller. I forsøk der de ble forhindret i å komme inn i matkilder, lærte duer å fjerne hindringer for å nå dem. Videre, ved å endre form og farge på hindringene, tilpasset de atferden for å løse de nye aspektene ved testen.

En due.

Fugler som fortjener respekt

Duer lider ofte av det utbredte stigmaet om å være skitne og sykdomsbærende fugler. Selv om det er sant at det er vanlig å se dem med parasitter eller sykdommer i urbane miljøer, skyldes dette et usunt miljø, snarere enn deres egen natur.

Men hvis vi legger våre fordommer til side, gjenstår deres nysgjerrige blikk og den uvanlige iriseringen til fjærene. Disse fuglene fortjener respekt, ettersom de er mye mer intelligente enn de får æren for.

Det kan interessere deg ...
5 typer innfødte duer og villduer i Spania
My Animals
Les det hos My Animals
5 typer innfødte duer og villduer i Spania

Det finnes flere forskjellige typer duer og villduer som er innfødte i Spania. Selv om mange kjenner igjen disse fuglene har de mange spennede kjen...  • Watanabe, S. (2001). Van Gogh, Chagall and pigeons: picture discrimination in pigeons and humans. Animal Cognition4(3-4), 147-151.
  • Cook, R. G., & Fowler, C. (2014). “Insight” in pigeons: absence of means–end processing in displacement tests. Animal cognition17(2), 207-220.
  • Columba livia (common pigeon). (s. f.). Animal Diversity Web. Recuperado 26 de julio de 2021, de https://animaldiversity.org/accounts/Columba_livia/
  • Pettit, B., Flack, A., Freeman, R., Guilford, T., & Biro, D. (2013). Not just passengers: pigeons, Columba livia, can learn homing routes while flying with a more experienced conspecific. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences280(1750), 20122160.
  • Williams, C. D., & Biewener, A. A. (2015). Pigeons trade efficiency for stability in response to level of challenge during confined flight. Proceedings of the National Academy of Sciences112(11), 3392-3396.