Den store harpyørnen fra Sør-Amerika

Harpyørn er den største rovfuglen som lever i Amazonas' skoger. På grunn av størrelsen trenger den store områder for å kunne dekke matbehovet og de spesielle reproduksjonsbetingelsene sine.
Den store harpyørnen fra Sør-Amerika

Siste oppdatering: 26 november, 2020

Harpyørnen (Harpia harpyja) er den største og mektigste rovfuglen som lever i Amazonas-skogene. Det finnes rundt 60 kjente ørnearter i verden, hvorav bare to lever i USA og Canada. Ytterligere ni lever i Sentral- og Sør-Amerika. Artene som utgjør resten av gruppen er hjemmehørende i Afrika og Eurasia.

Det er interessant å vite at navnet kommer fra harpyiene i gresk mytologi. Harpyiene ble opprinnelig beskrevet som vakre bevingede kvinner, døtre av Elektra og Thaumas. Generelt kan disse fuglene leve fra 25 til 35 år.

Taksonomisk klassifisering av harpyørnen

Det er vanlig å finne et forvirrende bilde når det gjelder taksonomien til disse fuglene. Imidlertid har tilkomsten av molekylære teknikker gjort klassifiseringsoppgaven enklere. For tiden finnes det tre anerkjente slekter – Harpia, Morphnus og Harpyopsis – som danner samme klade.

Det er viktig å merke seg at hver av disse slektene bare har én art. I tillegg har arten Harpia harpyja og Morphnus guianensis samme geografiske utbredelse og noen felles fysiske karakteristikker. Av denne grunn er det lett å forveksle dem ved observasjoner.

Ansiktet til en harpy

Størrelse og fjærdrakt er de mest fremtredende trekkene ved harpyørn

Når det gjelder kroppsstørrelse, kan den variere fra 89 til 105 cm, mens vingespennet kan nå 176–201 cm hos den voksne hunnen. Generelt er hannene mindre og veier mellom 4–4,8 kg, mens hunnene veier omtrent 6–9 kg.

Det er karakteristisk for arten at fjærdrakten på skulderbladene, den ytre delen av vingene og stjerten har en svart skiferfarge eller mørkegrå farge hos voksne. Halen består av lange grå fjær med svarte horisontale striper. I tillegg er brystet, magen og flankene hvite eller lysegrå med svarte horisontale striper.

Hodet og lårene er lysegrå og nakken har et mørkt bånd. En todelt kam eller krone av lange sorte fjær skiller seg ut hos denne fuglen, som den strekker ut når den føler seg truet. Noen eksperter antyder at kronen kan fungere for å fokusere lyden, i likhet med en ugles ansiktsplate.

Harpyørn har et svart eller mørk grått nebb, bena er lysegule med kraftige sorte klør som kan måle fra 7,5 til 12,5 cm lange.

Trekk som gjør det enkelt å forveksle Harpia harpyja med dens slektning brynjeørn

Først og fremst er det nødvendig å påpeke at fjærdrakten under fuglens utvikling gjennomgår minst fire fargeendringer før voksen alder. Faktisk når de ikke full voksen fjærdrakt før de er 4-5 år gamle.

Dermed går de yngste fra å være helt hvite fuglunger til å ha en kremgrå rygg og vinger med svarte flekker. I ungdomsfasen har de en hale med 7-8 svarte striper og en mye mer frodig fjærkrone enn den voksne fuglen.

På den annen side er unge brynjeørner (Morphnus guianensis) stort sett hvite med mørkere vinger. Dessuten skiller den seg fra Harpia harpyja ved sin litt mindre størrelse og tynnere form. Derfor kan det være lett å forveksle en ung Harpia harpyja med en Morphnus guianensis.

En måte å skille mellom dem er at hos Harpia harpyja kan du se den lengre fjærkronen. Denne fjærkronen er tydelig skilt i to punkter, med en deling i midten. I tillegg er det også nyttig å observere dem i luften; bare Harpia harpyja viser de svarte og hvite stripene på vingene.

Den geografiske utbredelsen til harpyørnen

Disse fuglene lever i tropiske og subtropiske skoger, lavland og åser. Gitt den konstante intervensjonen av disse områdene i Sentral- og Sør-Amerika, har arten til en viss grad tilpasset seg fragmenteringen av habitatet dens.

Dermed kan harpyørnen overleve i isolerte flekker av primærskog, selektivt avhogget skog og sekundærskog hvis de tilbyr noen store trær. I tillegg er den vanlige rekkevidden opptil 800 meter over havet, men den har blitt observert på opptil 2000 meter.

Denne arten lever fra Sør-Mexico og Mellom-Amerika, sør til Colombia og Venezuela, og øst til Bolivia, Brasil, nordøst-Argentina og Paraguay. Harpyørn okkuperte tidligere det vestlige Colombia og Ecuador, men har blitt drevet ut av disse regionene.

Harpia harpyja er et sterkt rovdyr

Denne rovfuglen har et variert kosthold. Ulike studier indikerer at dens favorittmat er arborale pattedyr som dovendyr. Det jakter også på aper, agutier, beltedyr og hjort. Dessuten kan den spise andre fugler, som araer og andre papegøyer. Og til slutt kan de også spise reptiler, inkludert store øgler og slanger.

Det er rapporter om at dette rovdyret kan jakte på byttedyr som overstiger sin egen vekt. Som de fleste jegere hjelper den til med å holde byttedyrpopulasjoner under kontroll. Derfor har harpyørnen har en viktig rolle i å kontrollere mesopredatorer som kapusineraper.

Atferdstrekk

Harpyørn er et sterkt territorielt rovdyr på dagtid, og krever områder på minst 50 kvadratkilometer for riktig jakt. I tillegg danner disse fuglene monogame par som lever sammen hele livet. Det er vanlig å observere par med en tredje ungørn: ungen deres.

Det er viktig å merke seg at disse fuglene bruker vokaliseringer for å kommunisere med hverandre og i paringsritualer. De produserer ofte vokaliseringer mens de sitter på greiner, som eksperter mener er en territoriell atferd. Denne fuglen er utrolig dyktig til å fly og kan manøvrere seg gjennom sitt tette skogsmiljø.

Bevaringsstatus for harpyørnen

Harpyørn er på IUCNs rødliste som nær truet, og bestanden er på vei ned. Generelt har arten blitt utryddet i områder med mye menneskelig aktivitet.

Dette skyldes hovedsakelig ødeleggelsen av habitatet deres ved hogst og jordbruk. I tillegg er det bygging av arbeider som demninger og skogplanting med eksotiske arter for tømmerindustrien. Handel mellom samlere og falkejakt representerer også en trussel.

Dessuten har det vært rapporter om at harpyørnen blir forfulgt av bønder, som oppfatter ørn som fiender av husdyr. Det etableres programmer for å utdanne bønder og jegere til å øke bevisstheten og forståelsen for harpyørnen.

Det kan interessere deg ...
Alt du noen gang har ønsket å vite om falken
My AnimalsLes det hos My Animals
Alt du noen gang har ønsket å vite om falken

I dag skal vi fortelle deg om falken, en rovfugl som er en del av familien Falconidae - en fugl som er kjent for sitt ufeilbarlige syn.  • Lerner HRL, Johnson JA, Lindsay AR, Kiff LF, Mindell DP (2009) It’s not too Late for the Harpy Eagle (Harpia harpyja): High Levels Of Genetic Diversity and Differentiation Can Fuel Conservation Programs. PLOS ONE 4(10): e7336. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0007336
  • Shaner, K. (2011). “Harpia harpyja” (On-line), Animal Diversity Web. Accessed July 04, 2020 at https://animaldiversity.org/accounts/Harpia_harpyja/
  • BirdLife International. (2017). Harpia harpyja (amended version of 2017 assessment). The IUCN Red List of Threatened Species 2017: e.T22695998A117357127. https://dx.doi.org/10.2305/IUCN.UK.2017-3.RLTS.T22695998A117357127.en. Downloaded on 05 July 2020.
  • Aguiar-Silva, F. H., Sanaiotti, T. M., & Luz, B. B. (2014). Food habits of the Harpy Eagle, a top predator from the Amazonian rainforest canopy. Journal of Raptor Research, 48(1), 24-36.
  • Urios, V., Muñiz-López, R., & Vidal-Mateo, J. (2017). Juvenile dispersal of harpy eagles (Harpia harpyja) in Ecuador. Journal of Raptor Research, 51(4), 439-445.