Grå jako er en utrydningstruet art

Den grå papegøyen er en smart, vennlig og omgjengelig fugl. Dessverre er det nettopp disse egenskapene som gjør den til en ideell følgesvenn som har gjort den til en truet art.
Grå jako er en utrydningstruet art

Siste oppdatering: 07 januar, 2021

Grå jako er i fare for å utryddes i naturen. I følge rødlisten til International Union for Conservation of Nature (IUCN) er denne arten i en følsom situasjon på grunn av den drastiske nedgangen de siste tiårene.

Dette er hovedsakelig fordi mer enn 21 % av de ville eksemplarene forsvant årlig fra habitatet sitt som et resultat av deres ulovlige handel på det internasjonale markedet mellom 1994 og 2003. Som et resultat er grå jako i dag i toppkategorien på dyrebeskyttelseslisten, og handel med den er ulovlig.

Den nåværende situasjonen for papegøyer

I henhold til IUCNs rødliste står over 32.000 arter overfor en betydelig risiko for utryddelse. Av disse er 14 % fugler.

På toppen av dette rapporterer organisasjoner som SEO Birdlife at 28 % av alle papegøyearter er kritisk truet. Faktisk står 111 av de 389 artene som inngår i ordenen Psittaciformes overfor en rekke risikoer som forårsaker nedgang i populasjonen.

Rapporter fra denne organisasjonen fremhever at tre typer papegøyer er spesielt utsatt. Dette er følgende:

  1. De med lav utbredelse, for eksempel de som lever på øyer.
  2. Store papegøyer, som har lang levetid, men få avkom og når seksuell modenhet senere i livet.
  3. Papegøyer som lever i skogkledde områder som lider av gjentatte episoder av avskoging.

Som vi vet, er papegøyer fugler med ekstrem intelligens og kognitiv kapasitet, men dessverre holder ikke dette dem trygge for menneskelig aktivitet.

Grå jako (Psittacus erithacus) faller inn i den andre kategorien, ettersom den er en middels til stor fugl som er omtrent 400 gram i vekt og over 30 centimeter  i høyde.

Disse dyrene er monogame, og rugetiden er lang og vanskelig, så avkomantallet er ikke høyt i det hele tatt: omtrent tre egg per hunn. I tillegg er det en langsomt voksende art, siden grå jako ikke når seksuell modenhet før den er 3-5 år.

En grå jako på en hvit bakgrunn

Ulovlig handel med grå jako

Som vi allerede har sagt, opplevde populasjonen av denne arten i naturen en drastisk reduksjon fra 1994 til 2003. Anslag antyder at ulovlige handelspersoner jaktet på og fanget mer enn 359.000 dyr for å selge dem.

Statistisk sett betyr dette at 21 % av ville papegøyer forsvinner årlig. I tillegg var dødeligheten av fangede dyr ublu: mer enn 60 % døde før de nådde det internasjonale markedet.

Av denne grunn har IUCN katalogisert grå jako som “sterkt truet”. De kombinerte effektene av ulovlig fangst, bruk i tradisjonell medisin og tap av leveområde, tar sakte knekken på arten.

Grå jako er den nest mest fangede papegøyen for menneskelige formål i historien.

Behovet for umiddelbar handling

Av alle disse grunnene undertegnet medlemslandene i konvensjonen om innførsel, utførsel, besittelse mv. av truede arter av vill fauna og flora (CITES) i 2016 en avtale som forbød anskaffelse av grå jako fanget i naturen.

Til tross for alt dette, påpeker flere aviser at ulovlig handel med denne arten ikke stoppet. I opprinnelseslandet kan du fremdeles finne eksemplarer fanget i naturen. Ett eksemplar kan selges for den nette prisen av 20.000 kr.

Dette betyr ikke at det å ha en grå jako som kjæledyr er ulovlig. Dens besittelse er teoretisk mulig så lenge du presenterer juridiske dokumenter. Disse må støttes av et offisielt organ som bekrefter at dyret er oppdratt i fangenskap.

Lovgivningen er forskjellig fra land til land, så før du anskaffer deg et eksotisk dyr, er det alltid lurt å konsultere en profesjonell angående juridiske aspekter.

Et par grå jakoer som flyr

Samfunnsansvar for å beskytte grå jako

Flere eksperter på området sier allerede: “Uten etterspørsel finnes det ikke noe tilbud.” Det er vår plikt som dyreholdere å fastslå den lovlige opprinnelsen til hvert eneste kjæledyr. Dermed unngår vi hendelser som den vi har nevnt her.

De regulatoriske tiltakene som er etablert over hele verden for bevaring av den grå jakoen er ment å stoppe tilbakegangen. Så lenge ulovlig fangst fortsetter, kan vi imidlertid ikke sikre at denne arten overlever i naturen.

Det kan interessere deg ...
Papegøyers fantastiske kognitive evner
My AnimalsLes det hos My Animals
Papegøyers fantastiske kognitive evner

Mange arter i papegøyefamilien skiller seg ut for intelligensen sin. Vi forteller deg mer om papegøyers fantastiske kognitive evner.