Rødfalken, den minste i falkefamilien

Rødfalken er en liten dagaktiv fugl som en gang ofte ble sett i klokketårn, spesielt forlatte. Bestanden er i tilbakegang, selv om den fortsatt er et hyggelig syn i mange europeiske landsbyer.
Rødfalken, den minste i falkefamilien
Miguel Mata Gallego

Skrevet og verifisert av biologen Miguel Mata Gallego.

Siste oppdatering: 27 desember, 2022

Rødfalken er en vakker insektetende fugl som en gang var lett å finne i det europeiske landskapet. Den er ofte forbundet med dueloft, tårn og forlatte bygninger. Imidlertid falt bestanden raskt for hundre år siden på grunn av menneskelig inngripen.

I dag har bevaringsarbeid og installasjon av kunstige hekkekasser forbedret situasjonen betydelig, men den har fortsatt noen store problemer. I dag vil vi fortelle deg om kjennetegnene til denne lille dagaktive fuglen: hva den spiser, hvor den lever og bevaringsproblemene den for øyeblikket opplever.

Rødfalken: Den minste av falkene

Rødfalken (Falco naumanni) er den minste falkearten. Denne lille falkeformede fuglen har et vingespenn på ikke mer enn 65 centimeter – og forveksles ofte med vanlig tårnfalk. Det er flere kjennetegn ved denne fuglen, men disse to skiller seg ut:

  • Hannen og vingefjærene til hannene er blågrå og brystet er hvitt eller off-white med svarte flekker. I motsetning til vanlig tårnfalk er ryggen rødbrun uten flekker.
  • Hunnene er like, men fargene er mattere, hovedsakelig rødbrune, selv om de har de karakteristiske brystflekkene.

Kostholdet til rødfalken

Denne fuglen er en dagaktiv fugl som hovedsakelig spiser insekter. Kostholdet består nesten utelukkende av sirisser og gresshopper. Noen ganger spiser disse fuglene også små virveldyr, som reptiler, amfibier og gnagere.

Rødfalk jakter vanligvis i grupper, i åpne områder der det ikke er trær. De sveiper vanligvis ned ovenfra og skanner horisonten over stolper eller tørre trær på jakt etter byttedyr. En annen jaktmetode som brukes av denne rovfuglen, er å sveve. Faktisk svever den noen få meter over bakken for å forfølge offeret, takket være den kraftige vingespissen.

En fugl som holder et insekt.

Rødfalken, en land- og jordbruksfugl

Landlige omgivelser er habitatet for rødfalken og inkluderer jorder, sletter og beiter med noe mangfold og forhøyede steder for jakt. Den søker vanligvis jordbruksområder med noe biologisk mangfold hvor det finnes mange smakfulle insekter å spise.

Faktisk er intensiveringen til landbruket en av årsakene til den enorme nedgangen i bestanden de siste tiårene.

En av de mest bemerkelsesverdige egenskapene til rødfalken er dens selskapelighet. Disse dyrene danner mange kolonier i hulene til forlatte hus, klokketårn og andre tårn for å oppdra ungene sine.

Dermed er det vanlig å få øye på denne fuglen i klokketårnene eller bygningene i mange landlige landsbyer, der rødfalken er en attraksjon for fuglekikkere. Denne fuglen er et tydelig eksempel på landsbybebyggelse og innfødt fauna på samme tid.

En trekkfugl

Når det gjelder utbredelse, er rødfalken en trekkfugl. Dens hekkeområde er i Europa, hvor den tilbringer våren og sommeren med å danne kolonier og jakte i åkrene på kontinentet. Om høsten trekker disse fuglene til de varmere områdene i Sahel i Afrika.

Allikevel finnes det mange eksemplarer som forblir på Den iberiske halvøy hele året. Disse tilfellene er lettere å se i den sørlige halvdelen av denne regionen.

Bevaringsproblemer for rødfalken

Den største trusselen mot denne vakre rovfuglen er tap av matområder. Dette er fordi intensivering av landbruket gjør det stadig vanskeligere å finne insekter. Pesticider dreper bestanden til mange virvelløse dyr på kort og lang sikt.

I tillegg pleier rødfalken å hekke på steder som forfalte hus. På grunn av tap av 95 % av bestanden i løpet av det 20. århundre, er denne arten nå på rødisten. Det er imidlertid planer for bedring.

En suksess for rødfalken

Blant de mange bevaringsplanene for rødfalken er den mest ambisiøse konstruksjonen av bygningslignende konstruksjoner med innvendige åpninger for disse å hekke i. Disse tillater intensiv overvåking av koloniene og av ungenes helse og velferd.

I tillegg er disse konstruksjonene en enorm attraksjon for miljøutdanning og turisme. I samfunnet Madrid har den opprinnelige faunarehabiliteringsforeningen GREFA bygget 12 av dem. De bruker dem for øyeblikket for å gjenopprette rødfalkbestander, mens de samtidig studerer denne arten i dybden.

To fugler som sitter sammen.

En enestående rovfugl som trenger din hjelp

Studier indikerer at bevaringsarbeidet lykkes, ettersom bestanden av rødfalk har økt fra 5000 par til 12.000. De er fremdeles truet. Dermed må vi fortsette å fremme hekkingen deres gjennom konstruksjon av bokser og andre strukturer.

Likeledes er bruk av plantevernmidler i landbruket svært skadelig for denne og andre fugler, da det får insektene de spiser, til å forsvinne. Dette er ekstremt skadelig for økosystemer og må tas i betraktning i fremtiden.

Det kan interessere deg ...
Alt du noen gang har ønsket å vite om falken
My Animals
Les det hos My Animals
Alt du noen gang har ønsket å vite om falken

I dag skal vi fortelle deg om falken, en rovfugl som er en del av familien Falconidae - en fugl som er kjent for sitt ufeilbarlige syn.
Innholdet på My Animals er skrevet for informasjonsformål. Det kan ikke erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.