Hva er endemiske arter?

Endemiske arter er av stor betydning for økosystemet. Imidlertid er de også mer sårbare fordi de er 'begrenset' til fjerntliggende verdensdeler.
Hva er endemiske arter?

Siste oppdatering: 20 september, 2019

Endemiske arter er arter som har en begrenset fordeling eller bestand. De er også arter som bare lever i en bestemt del av verden. I denne artikkelen skal vi lære om egenskapene og den spesielle viktigheten til denne unike artsgruppen.

Bli kjent med endemiske arter

Begrepet endemisme kan brukes om dyr, så vel som planter, for å definere de artene som er unike for en bestemt geografisk beliggenhet. De kan for eksempel bare finnes på en bestemt øy eller ørken.

Når vi snakker om endemiske arter, viser vi til arter som bare lever i et bestemt område, land eller økosystem.

Endemisme kan eksistere i alle naturområdene vi kjenner til. For eksempel på en fjelltopp, en øy, i et enkelt land, en skog, en innsjø eller i en ørken. Konseptet gjelder for arter, men vi kan også bruke det på underarter, organismer, dyrefamilier eller planter.

Hva er endemiske arter?

Øyer er det “perfekte” stedet for å finne endemiske arter, på grunn av isolasjonen fra andre områder. For eksempel har Australia ikke hatt kontakt med andre kontinenter på flere millioner år. På grunn av dette, inneholder landet flora og fauna du ikke finner andre steder i verden.

Andre emblematiske eksempler er Galápagosøyene, øygruppen Hawaii og Kanariøyene. Alle disse øyene er vulkanske, og har aldri vært i kontakt med et kontinent. Der kan du finne arter som ikke lever andre steder i verden. Tre eksempler er elefantskilpadden, flaggermusunderarten Lasiurus cinereus semotus eller blåfinken på øya Gran Canaria.

Hva er endemiske arter?

Betydningen av endemiske arter

Et veldig viktig poeng vedrørende disse artene er, desto mindre området de naturlig lever i er, jo større er risikoen for at de kan lide av endringer i bestanden, reduksjon i overlevelsesraten eller ulovlig krypskyting. Det vil si at de er mer utsatt for utryddelse.

De er også veldig følsomme for endringer i habitatet, for eksempel trehogst eller damkonstruksjon.

Endemiske arter er mye mer enn bare “eksklusive” arter til en øy, skog eller region. I senere tid har bestandene av disse dyrene endret seg, på grunn av menneskers innblanding ved å ta prøver av artene til forskjellige deler av kloden. Dette kan være for å ha dem som kjæledyr, til en dyrehage eller med det formål å starte og utvide populasjonen i en annen region.

Hvorfor er det så viktig å beskytte disse artene? Det skyldes at den opprinnelige bestanden er begrenset til et bestemt miljø eller område. Derfor om en av disse artene forsvinner fra det naturlige leveområdet sitt, betyr dette tapet av naturlig forekommende eksempler.

Disse dyrene har tilpasset seg habitatet der de lever, og de har en spesifikk funksjon i økosystemene sine. I tillegg utgjør de en del av næringskjeden. Næringskjeden vil bli endret om noen av artene forsvinner.

Dette betyr for eksempel at hvis et krypdyr er “mat” for en bestemt fugl, og fuglen dør ut, vil bestanden til krypdyret spre seg ukontrollert. En ubalanse vil oppstå.

En fare for begrensede arter

Et annet problem som har oppstått mange ganger i løpet av det forrige århundre, er introduksjonen av nye arter i enkelte økosystemer. Dette ødelegger den normale næringskjeden, og skader økosystemet.

Denne introduksjonen av nye arter (som kan være bevisste eller tilfeldige) endrer forholdene og symbiosen som finnes i et bestemt territorium. Dette påvirker hovedsakelig endemiske arter. Hvorfor? Fordi de vanligvis ikke har kontakt med arter utenfor økosystemet sitt. Disse dyrene kan også bli påvirket av sykdommer som nykommerne tar med seg.

Selv om vi bør gjøre en innsats for å beskytte alle dyr, trenger endemiske arter spesiell hjelp. I utgangspunktet skyldes dette at de ikke har bestemte bestander i mange forskjellige områder, og dette gjør dem mer sårbare enn resten.

For eksempel er de langt mer sårbare enn arter som du kan finne i mange andre områder på planeten. Disse dyrebare artene er veldig viktige for økosystemene sine. Og vi vil ikke klare å erstatte dem!

Det kan interessere deg ...
Australia: Det sørlige landet fullt av pungdyr
My Animals
Les det hos My Animals
Australia: Det sørlige landet fullt av pungdyr

Australia har en stor populasjon av pungdyr, pattedyr med svært særegne trekk, spesielt basert på måten de reproduserer seg.


Alle siterte kilder ble grundig gjennomgått av teamet vårt for å sikre deres kvalitet, pålitelighet, aktualitet og validitet. Bibliografien i denne artikkelen ble betraktet som pålitelig og av akademisk eller vitenskapelig nøyaktighet.Innholdet på My Animals er skrevet for informasjonsformål. Det kan ikke erstatte diagnostisering, råd eller behandling fra en fagperson. Ved tvil er det best å konsultere en spesialist.