Kan dyr lukte frykt?

Har du noen gang lurt på om kjæledyret ditt kan lukte frykt? Les videre for mer informasjon!
Kan dyr lukte frykt?

Siste oppdatering: 27 juli, 2020

Dyr vet det tydelig når et annet dyr er redd. Kan dyr lukte frykt? La oss finne ut mer!

Evnen til å lukte frykt er godt dokumentert hos dyr som opplever stress og frykt. Disse typer dyr produserer kjemiske varseltegn. Varseltegnene forårsaker endringer i atferd, gjennom endokrine eller immunologiske variasjoner. Disse endringene kan forekomme både hos det redde dyret og et observerende dyr av samme art.

Kan et rovdyr lukte frykt når det jakter på byttet sitt? Sannsynligvis ikke. Dyr kan bare lukte frykt blant individer av samme art. Atferdsendringene som oppstår når et dyr er redd kan imidlertid oppdages av et dyr av en annen art, men bare så lenge de er kjent med hvordan den arten oppfører seg når den er redd.

Luktesystemer

Noen virveldyr har to luktesystemer. På den ene siden er det hovedluktesystemet. Dette systemet er ansvarlig for å bevisst oppdage molekyler i luften. For eksempel lar dette systemet dyr lukte blomster, kaffe, arter og kroppslukten til andre dyr.

Når vi lukter disse partiklene direkte, så puster vi dem inn. Disse binder seg til luktreseptorene i neseborene. Reseptorene sender deretter informasjon til hjernen. Følelsesmessige tilstander, som frykt, skaper vanligvis ikke slike luktformede molekyler.

På den annen side finnes det et andre luktesystem som kalles vomeronasalorganet. Dette er plassert over den myke ganen i munnen og under nesehulen. Dette luktesystemet oppdager veldig spesifikke luktmolekyler. Deretter passerer informasjon om molekylene gjennom luktekolben.

To gaseller

Luktnervene fører informasjon fra begge luktesystemene til det limbiske systemet. Det limbiske systemet er den delen av hjernen som er som er ansvarlig for emosjonell respons. Det andre luktesystemet oppdager imidlertid ikke lukter i luftmolekyler. I stedet er det designet for å “lese” feromoner.

Feromoner er kjemikalier som formidler informasjon om territorium, aggresjon og reproduksjon.

Er det mulig å lukte frykt?

Rollen til det sekundære luktesystemet er sosial kommunikasjon. Dette antyder at dyr kan lukte frykt. Det limbiske systemet i hjernen oppdager, behandler og tolker disse stoffene som er skapt av frykt. En av hoveddelene i det limbiske systemet er amygdalaen. Amygdalaen er ansvarlig for å oppfatte og respondere på frykt.

I følge noen studier er det bare medlemmer av samme art som kan kommunisere via feromoner på denne måten. Derfor er det umulig for et dyr å lukte frykten til en annen art gjennom dette sekundære luktesystemet.

Av denne grunn antyder eksperter at om et dyr kan oppfatte frykt hos en annen art, så avhenger det mer av atferdsmønstre enn luktesignaler.

Hos hester er for eksempel visuelle og auditive stimuli de viktigste faktorene for å aktivere atferdsrespons. Dette er sant selv om hester har en av de beste luktesansene.

Hvis du er redd rundt en hest, så kan hesten føle frykten din på grunn av kroppsholdningen din. Som et resultat vil hesten sannsynligvis ikke svare kommandoer. Når noen er redde, så er kommandoene vanligvis mer brå. Hesten har lært seg å se etter disse signalene fra tidligere kommunikasjon.

En redd hest

Kan dyr lukte frykt blant medlemmer av samme art?

I forskjellige studier med fugler, bløtdyr og leddyr, så har forskere vist at dyr kan lukte frykt ved å oppfatte visse kjemikalier.

Hos noen arter av sjøsnegler, utskiller for eksempel en individuell snegle stoffer når den blir angrepet eller skadet for å varsle andre snegler av samme art. De andre sneglene har en tendens til å flykte eller gjemme seg når de oppfatter stoffene. Dette gjelder også for forskjellige arter av krabber.

Hos en fugleart er det fortsatt debatt om de klarer å lukte eller ikke. Eksperter har imidlertid sett at ungene kaster opp et veldig illeluktende stoff når de er redde. Dette stoffet varsler foreldrene, som deretter unngår å nærme seg reiret for å beskytte seg selv.

Så kan dyr lukte frykt?

Vi kan konkludere med at dyr er i stand til å oppfatte frykt blant dyr. Dette forekommer sannsynligvis ikke vanligvis gjennom vanlig lukt. I stedet er dyr i stand til å føle frykt basert på spesifikk atferd.

Det har vært mange studier rundt dette området. En studie undersøkte luktoppfatningen av kortisol. Kortisol er et stresshormon som dyr utskiller i skumle situasjoner. Forskerne klarte imidlertid ikke å oppnå noen konklusjoner eller påvise dyrenes evne til å oppdage kortisol gjennom lukt.

Det kan interessere deg ...
Hvordan hjelpe en katt å overkomme frykt
My AnimalsLes det hos My Animals
Hvordan hjelpe en katt å overkomme frykt

For å hjelpe en engstelig katt å overkomme frykt er det viktig å følge med på miljøet dens og sørge for at de har et varierende miljø rundt seg.  • Ackerl, K., Atzmueller, M., & Grammer, K. (2002). The scent of fear. Neuroendocrinology Letters, 23(2), 79-84.
  • Chen, D., Katdare, A., & Lucas, N. (2006). Chemosignals of fear enhance cognitive performance in humans. Chemical senses, 31(5), 415-423.
  • Knight, K. (2012). CRABS SMELL FEAR THROUGH ANTENNULES. Journal of Experimental Biology
  • Parejo, D., Amo, L., Rodríguez, J., & Avilés, J. M. (2012). Rollers smell the fear of nestlings. Biology letters, 8(4), 502-504.