Det vomeronasale organet hos slanger

Slanger bruker sin delte tunge til å samle informasjon fra luften rundt seg. Denne informasjonen blir så sendt til hjernen via det vomeronasale organet. Det lar dem oppdage eventuelle byttedyr. 
Det vomeronasale organet hos slanger

Siste oppdatering: 05 desember, 2019

Så vel som å bruke neseborene sine, kan mange virveldyr samle informasjon fra luften ved bruk av det vomeronasale organet. Hos slanger er denne ferdigheten høyt utviklet. I denne artikkelen vil vi fortelle deg mer om det vomeronasale organet hos slanger.

Det vomeronasale organet: Et sanseorgan som merker substanser i luften

Selv om dette organet stort sett brukes til å oppdage feromoner, kan slager bruke det til å oppdage en rekke andre kjemikalier. De kan bruke det til å finne byttedyr og til og med kjenne igjen medlemmer av familien sin.

Så hvordan fungerer dette? Ved å bruke sin kløyvde tunge “samler” slanger kjemikalier fra luften. Denne informasjonen går til ganen og så opp til hjernen via det vomeronasale organet, eller Jacobsons organ. Dette organet ligger bak plogbenet mellom neseborene og munnen.

Så vel som muligheten til å “dechiffrere” denne informasjonen bruker også mange slanger dette organet til å oppdage kroppsvarmen til varmblodige dyr.

vomeronasale organet

Lær mer om det vomeronasale organet hos slanger som lar dem samle informasjon fra miljøet sitt. 

Noen interessante fakte om Jacobsons organ

Jacobsons organ, eller det vomeronasale organet, ble først oppdaget i 1811 av den danske kirurgen og anatomieksperten Ludwig Lewin Jacobson, som er opphavet til navnet. Det er en del av luktesystemet hos pattedyr, reptiler og amfibier.

Dette organet er spesielt brukbart for overføring av kjemiske signaler mellom familiemedlemmer i samme art og spesielt når det kommer til videre avl.

Forsker mener at de også bruker organet til å oppdage territorielle signalersom er en stor sak i dyreriket.

Som du kanskje har gjettet, er det vomeronasale organet livsviktig for sporing og jakt hos slangene. Organet dannes i embryostadiet og er en del av nesekanalen. Dette danner en åpning i toppen av munnen.

vomeronasale organet

En slanges tunge er perfekt for å sende informasjon til Jacobsons organ. De har hundevis av små papiller som fanger de forskjellige duftpartiklene. Som et resultat av dette kan man si at slanger på en måte lukter på luften med tungene sine.

Den kløyvde tungene deres lar dem lokalisere kilden til kjemikaliene mer effektivt. Etter at kjemikaliene har passert det vomeronasale organet blir informasjonen anskaffet via hver del av tungen som tar hver sin rute til hjernen.

Det vomeronasale orgnaet hos andre dyr

For å gi deg en bedre idé om hvordan Jacobsons organet fungerer, kan vi se på katter.

Du kan ha sett organet fungere uten å vite nøyaktig hva det var du så. Hvis du ikke har det, så følg nøye med neste gang og det kan hende du legger merke til det.

Noen ganger vil katten din halvveis åpne munnen og puste dypt. Samtidig vil den løfte på leppene, rynke på nesa og løfte hodet litt.

Denne mekanismen er kjent som Flehmen-responsen. Den lar katter overføre luft og informasjonen den inneholder til det vomeronasale organet.

I tilfelle du lurte har også mennesker et Jacobsons organ. Det er allikevel ikke enighet om hva slags påvirkning dette organet faktisk har på menneskekroppens funksjon.

Det kan interessere deg ...
Havslanger er giftige og paradoksale
My Animals
Les det hos My Animals
Havslanger er giftige og paradoksale

Havslanger er giftige og paradoksale skapninger. På den ene siden har de rykte av å være fredelige dyr som bare angriper i selvforsvar.